Lampasáci na forhontě

pelc vladimír
29.2.2020 20:57
Schvaluje se státní rozpočet. Do boje za penízky z něho na šavličky a fedrpuše mašíruje generalita. Generálové jsou na boje obranné i útočné vždy připraveni. Ovšem vždy na ty minulé. V přítomnosti občany krmí i strašením, někdy nepravdami, i nepravdivou interpretací historických událostí. Kvůli tomu, aby měli co nejvíce peněz, nejvyšší hodnosti, nejvíce podřízených, formální autoritu.

Poučení z let 1938 a 1939. Nevěřil jsem vlastním očím. Bývalý náčelník generálního štábu (generál v. v.) Jiří Šedivý při obhajobě nutnosti dávat na armádu 2 % HDP (dvě procenta hrubého domácího produktu) nedávno tvrdil ( viz ; 27. 2. 2020), že v našem státě chybí politická vůle tento závazek plnit, protože jsme se skutečně nepoučili z toho, co se nám stalo v roce 1938 a následně v roce 1939. Historie platí, historie se nemění tím, že ji někdo začne jinak vykládat. Nebyli jsme schopni se v roce 1938 bránit, protože jsme udělali některé strategické chyby, dobře. Udělali jsme je, některé státy argumentovaly tím, že Československo akceptovalo mnichovskou dohodu, dobře. … Ale ta politická reprezentace selhala. A dnes se znovu zpátky vracíme k tomu, že selhává, protože raději řeší věci, které jsou méně bolestivé. Pan generál v. v. patrně neabsolvoval ani PŠM (pro mladší: tzv. politické školení mužstva v ČSLA – Československé lidové armádě). Tam by se dověděl, že strategické chyby se tehdejší politická a armádní reprezentace dopustily výlučnou politicko-vojenskou orientací na Francii a Velkou Británii – které nás, přesto, že s námi oba státy měly spojenecké smlouvy i o vojenské pomoci v případě napadení, právě souhlasem s mnichovskou dohodou zradily. Strategickou chybou bylo odmítnutí vojenské pomoci tehdejšího SSSR (Svazu sovětských socialistický republik). Při PŠM by se dověděl, že právě tyto tehdejší politické reprezentace přivedly náš stát k potupnému přijetí mnichovské dohody (slovo „akceptovalo“ může v této souvislosti použít jen nevědomec). Tedy závěr: Politicko-armádní reprezentace v uvedených letech selhala kvůli své politicky militantní a zaslepené, výlučně jednostranné politické orientaci. Ovšem pan gen. v. v. má nechtěnou pravdu v tom, že současná politická (a armádní dodávám) reprezentace je stejná.

Za I. republiky se na naši armádu dávalo dost prostředků – jejich výše však nijak pro nás pozitivně tehdejší události neovlivnila (negativně ano, protože Hitlerova armáda zbraně ad., včetně válečného průmyslu, pro okupaci Evropy hutně využila). Stejně tak výše současných financí, které se lijí do armády, nemůže mít na přítomné události vliv; vliv má jen a jen politicky militantní a zaslepená, výlučně jednostranná politická orientace současné politicko-armádní reprezentace.

Dvouprocentní mantra. Armádní lobbyisté neustále vykřikují mantru o povinnosti naší země platit na armádu 2 % HDP. Toto dokola omílané tvrzení je považováno za nesporné – ale proč? Z jakého propočtu vychází? Proč ne kupř. 1, 75 %, či jiná část.

Současný náčelník gen. štábu gen. Aleš Opata – to je ten, který proslul perlivým fejkem, že prý přítomnost cizích armád je v Afghánistánu stále obhajitelná, protože NATO má obrovské vojenské schopnosti a potenciál ozbrojený konflikt v Afghánistánu rozhodnout velmi rychle; viz , 6. 3. 2019)tedy A. Opata na velitelském shromáždění armády prohlásil ( viz , 25. 2. 2020), že vynakládání dvou procent HDP na obranu nejsou peníze pro vojáky nebo pro armádu, nýbrž jsou to dvě procenta pro naši obranu.

Jen by mě zajímalo, jak by taková obrana našeho státu probíhala − někde jsem četl, že česká armáda by byla schopna maximálně pár hodin bránit menší město. A přítomnost příslušníků Armády ČR v Mali, Nigeru a Čadu, která přijde na obrovské peníze, mi jako obrana našeho státu nepřipadá. Raději bych ty finance viděl třeba ve školství. A bývalí spojenci, kteří nás koncem třicátých let minulého století zradili, pro mě jako spojenci současní důvěryhodní nejsou. Závěrečnému propagandistickému výkřiku A. Opaty na tom shromáždění, znějícímu armáda bude schopna bojovat a bránit naši zem ve všech doménách včetně kybernetické, armáda bude schopna bojovat a bránit naši zem ve všech typech a intenzitách konfliktů, může uvěřit jen osoba s inteligencí v pásmu lehké idiocie.

Protožedo armády nepadají dvě procenta, plyne z toho, podle A. Opaty, důsledek, že armáda v posledních letech dost trpěla. Ano, to utrpení je zřejmé: projevuje se předraženými zakázkami, kupř. na vrtulníky z USA, nové stíhačky by také měly být odtud, předražené a nekvalitní, protože stále a dlouhodobě porouchané pandury…

Lampasácké povýšenectví. Už Jaroslav Hašek psal, že když někomu přidají nějaké frčky na mundůr, že se většinou začne nafukovat. A. Opata to na uvedeném velitelském shromáždění armády demonstroval tvrzením, je potřeba, aby armáda v otázce zakázek komunikovala a byla aktivní, nedá se nic dělat, musíme vysvětlovat a vysvětlovat, když je něco jasné vojákovi, ještě to neznamená, že to je jasné běžným občanům České republiky. Je to projev povýšenectví – tzv. běžným občanům přece nemůže být jasné to, co je jasné neběžným vojákům, že.

Myslím, že problémem spíše je, že běžní občané nemají možnost kontroly neběžných finančních a jiných aktivit neběžných vojáků.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

Současný "akviziční" systém MO je nejhorší od sametové revoluce. Dá se očekávat, že se bude potápět stále dále, pokud nebudou na MO instalování odborníci, kteří této problematice rozumí a dokážou implementovat standardy NATO (tito se na našich univerzitách pro jistotu žádní neškolí, ani tam není vůle se tím zabývat).