Let MH17 ve světle průběžné a závěrečné zprávy 3

MH17 palubní číslo2
29.10.2015 09:16
Součástí závěrečné zprávy nizozemských vyšetřovatelů jsou dvě brožury v angličtině a ruštině, které se tváří, jako by šlo pouze o dvě jazykové mutace téhož textu. Ale zátímco název v angličtině lze do češtiny přeložit jako Nehoda MH17, tak nazev v ruštině je možné přeložit jako Katastrofa letu MH17. Zatímco v anglické brožuře je vzdušná loď proražena stovkami objektů s vysokou energií, tak v ruské brožuře je vzdušná loď je probita stovkami objektů o vysoké rychlosti. Že by nový pokus o aplikaci Einsteinovy teorie relativity?

Úvod

Této nepřesnosti a použitému širšímu výrazu se nebylo možné sice divit v předběžné zprávě, ale proč se do něj zamilovali autoři závěrečné zprávy, nelze pochopit, pokud podvědomě nepředpokládají odhalení nových fakt. I jedna anglicky šplechtící reportáž BBC používá termín high-velocity objects.  A nejenom ona. Jednalo se vůbec o tutéž událost? A nešlo o nějaký balon, či vzducholoď? Tak to už se nelze ani divit, že z vzdušné lodě mohly vypadávat mrtvoly, naložené do formaldehydu. Přitom se dále píše shodně v obou verzích, že se nalezly fragmenty jak v těle pilotů, tak i ve zbytcích letadla, které jsou shodné s náplni náloží, používaných v raketách země-vzduch odpalovaných z mobilního komplexu Buk, která eplodovala vlevo shora nad kokpitem.

 

Co všechno umějí rekordéry

Jakýkoliv jiný scénář (tedy ne průběh událostí) je údajně vyloučen, protože hlasový záznamník přestal fungovat v 13:20:03; stejně tak podle předběžné zprávy komunikace mezi věží v Dnětropetrovsku a letadlem. V tento moment mělo dojit k explozi nálože bojové části rakety. Na  posledních 20 milisekundách záznámu z čtyř hlasových rekordérů objevila vysoce energetická zvuková vlna, trvající asi 2,3 milisekundy. Jak ale mohla zvuková vlna, která letěla pomaleji než letadlo, ho dohnat, když  její zdroj se nacházet za hranicemi vzdušné lodě nad vrchní levou částí kabiny pilota (v ruštině použito jednotné číslo, jak  se mohly nalézt prostřílené mrtvoly pilotů, v angličtině toliko kokpitu), což se mělo ukázat být shodné s pozicí bojové hlavice v momentu exploze a s modelem poškození letadla, které vykazuje největší počet zásahů na levé straně kokpitu. Jedině snad v případě, kdyby MH17 letěl svému osudu vstříc, tedy kdyby  hlavice, nebo cokoliv jiného mu bouchlo před nosem, nikoliv až tehdy, kdy této vlně cestující mohli začít mávat. Slyší snad pilot v kabině letadla, které překonává rychlost zvuku, tu ohlušující ránu, která přitom vzniká? Mimochodem, ruština  v případě termínu kokpit používá termín nos. A nemohl pilot, řídící ručně letadlo, v poslední moment strhnout řízení, začít stoupat, když třeba zazřel podvědomě odpal rakety ze země?

Letadlo sice letělo podzvukovou rychlostí, nicméně raketa se pohybovala přinejmenším mírně nadzvukovou rychlostí 850 m/s, takže obě hmotná tělesa se od sebe začala vzdalovat rychlostí hodně převyšující nadzvukovou rychlost. Jedno z těchto těles sice explodovalo a vyvrhlo ze sebe střelivo převyšující přinejmenším čtyřikrát rychlost zvuku., ale současně muselo dohánět těleso druhé, čímž se síla nárazu high energy objects snížila. Průraznost střely vystřelené z vozidla,  vzdalujícího se od svého cíle, se také notně snižuje.

Existence záznamu v hlasových rekordérech svědčí tak ve prospěch dezinformačního videa agentury Reueters (dnes už asi staženého, ale k vidění na idnes) z prvních dnů po sundání letadla z oblohy, sugerující divákům představu raketu dohánějící letadlo zezadu, jejíž nálož exploduje za ocasem, tedy vystřelené z hloubky ukrajinského území, s drobnou odchylkou, že raketa přeletěla letadlo seshora zprava, aby její nálož explodovala přinejmenším v poněkud větší vzdálenosti, než předpokladají nizozemští vyšetřovatelé, a proto mohla pokropit nejenom kokpit ale také celou plochu letadla, včetně ztracené registrační značky z pravé části letadla, umístěné vzadu u ocasu. Pravděpodobně právě tyčovou i motýlkovu municí byla zasažena i zadní vyškovka letadla. (1)

Pozorovatel celé události z letadla by nejdříve uviděl záblesk startu rakety ze země, pak až asi záblesk exploze bojové hlavice, pak by ho zasypalo střelivo, teprve pak by uslyšel ránu, a nakonec asi až start samotné rakety ze země. Intervaly mezi těmito jednolivými zážitky by se prodlužovaly podle toho s tím, zda by letěl svému osudu v podobě rakety vstříc, nebo zda by ho ten osud doháněl. Poslední kontakt letadla s pozemním řízením letového provozu se uskutečnil  13:19:56. Z radarů stroj zmizel 13:20, byl tedy vypnut odpovídač.(6) V závěrečné zprávě je na straně 50 zmíněno, že havarijní radiomaják (ELT - The Emergency Locator Transmitter) se aktivoval nejpozději 13:20:05.

Teprve 13:20:36 zazněl automaticky signál tohtoto havarijního statického radiomajáku (ECL), umístěného v zadní části letadla, údajně dle popularizační brožury až při výbuchu bojové části hlavice. Uvědomují si autoři, co tím říkají o vzdálenosti zdroje zvukové vlny, která se šíří zhruba 300 metrů za sekundu, tedy zhruba stejně rychle jako náboj ze vzduchovky? Že by zdroj high energy objects, které doháněly letadlo rychlostí, dosahující snad čtyřnásobně rychlost zvuku,  by možné hledat ve vzdálenosti deseti kilometrů od letadla? To by ale vysvětlovalo, proč bylo letadlo z levé strany pokropeno broky po celé délce. Samozřejmě, že vzdálenost exploze od letadla, měřená rozdílem mezi časem tlakové  a zvukové vlny, platí plně toliko pro objekty nacházející se v dané souvztažné  soustavě vůči sobě v klidu. Ale ani to, že pozice pohybujícího se bodu A (letadlo) a pohybujícího se bodu B (raketa) vůči sobě mění, tak by neměla znamenat, že výše uvedený rozdíl by měl tímto momentem nějak zvlášť ovlivněn, protože jak zvuková, tak i tlaková vlna (tedy pohyb fronty fragmentů) měly vycházet z jediného místa bodu B. Podle výrobce systému Buk Almaz-Antěl došlo k explozi rakety ve vzdálenosti větší než dvacet metrů od levého motoru MH17.

Ale třeba při explozi výbušniny v převážejícím vozidle má počáteční rychlost fragmentů dosahovat 1,5 km/s a vzdušné masy dokonce 6km/s [Vrchní část pilotní kabiny měla být urvána prouděním vzdušné masy o rychlosti 900km/h.]. Ze srovnání rychlostí zvuku a rychlostí high energy objects vyplývá, že pokud tedy něco bylo slyšet na záznamech hlasových rekordérů, nemůže jít o moment exploze bojové hlavice rakety, vypuštěné z komplexu Buk proti směu pohybu letadla, v jeho těsné blízkosti. Střepiny, zaryté v těle pilota, by ukončily jeho život  daleko dříve, než si mohl vyslechnout poslední pozdrav z rakety. A jejich průlet letadlem by byl také zaznamenán na rekorderech.  Když už, tak už v těch 13:20. A pokud  zvuková vlna  by předehnala vlnu tlakovou (střepinový fragmentační účinek na plášť letadla), tak by se muselo epicentrum výbuchu nacházet ne právě poblíž letadla. Thales z Miletu sice dokázal, že Achilles nikdy nemůže předehnat želvu, ale o to rychlejí se mohou od sebe vzdalovat. A pokud si podobně rozfázujeme pohyb jako Thales, tak snadno lze zjistit, že by nutně následky řízené exploze rakety podle představ nizozemských vyšetřovatelů by neměly na letadlo ničivé účinky, protože následkům tlakové vlny by letadlo uteklo. Lze se obávat, že autoři anglické i ruské verze brožury vše svedou na špatné seřízení chronometrů.

 

Čím vším bylo letadlo MH17 zasaženo

Je nutné zde dodat, že jde o výsledek zkóumání toliko zachovaných a do Nizozemí převezených trosek letadla, tedy si tak v nejlepším případě jedné jeho pětiny. Není možné určit přesnou pozici a úhel, v němž raketa byla odpálena, její rychlost a lokální okolnosti v daný moment.(2)

S ohledem na dostupná data bylo přibližně určeno, že raketa byla odpálena někde v západní části Ukrajiny z území o velikosti 320 km čtverečních.  Výstřel by měl být slyšet 5-10 km daleko, ale když se zvuk nese vzhůru, neměl by tak náhodou být zaznamenán také daleko dříve na rekordérech v letadle a v dalších letadlech tehdy se nacházejích v inkriminované oblasti, někde v pozadí? A proč tento zvuk nebyl zaznamenan v hlasových rekordérech letadla MH17, pokud čirou náhodou nejde právě o výše uvedený zázanm. A proč nebyly přezkoumány černé skříňky všech letadel letících nad oblastí, když od prvního okamžiku byla ve hře varianta s Bukem. Nizozemská komise něco zanedbala. Vzhledem k tomu, že nizozemská komise ráda vylučuje autoritativně všechny jiné představy řetězení událostí a jejich akterů kromě své vlastní, lze vyloučit představu rakety, respektive její rozprsklé nálože,  plížící se k letadlu za ocasem pokradmu jako hlemýžď, tedy pomaleji než zvuková vlna? Zvláště když 23.7.2014 byl s odvoláním na pracovníka IHS Jane’s Reeda Fostera publikován článek s malůvkou rakety, doprovázeného videem,  kterak k čumáku letadla přibližuje zespodu a její nálož vybuchuje 100-300 stop pod letadlem (6) s cílem zasáhnout jeho motory. V letadle a v tělech tří členů posádky byly nalezeny střepiny z nelegované oceli v podobě krychle (square) a motýlku (bowtie).(3) Jejich množství, distribuce a forma nalezených vysokorychlostních (vysokoenergetických) objektů odpovídá charakteristikám elementů v bojové časti (válečné hlavici) modelu 9N314M. V tomto modelu se však i podle tohoto materiálu nalézají střepiny (střelivo) v podobě tyče, či hranolku. Náplň bojové hlavice systému Buk použitého v akci podle nizozemské komise má být tvořena třemi druhý fragmentů. Jak je možné, že se při analýze byly zjištěny asi pouze dva druhy, krychle a motýlky? Kde jsou ty válečky, respektive tyče?  Bojovou hlavici 9N314 má vlastnit ukrajinská armáda. Nicměně fragmet filler zaznamenán nebyl. Podle jednoho zahraničního, trochu asi nepřesného zdroje (upraveno, ve třetím sloupci používá termín warhead fragments):

 

                                         Rakety využivané v komplexu BUK

Označení rakety

Označení bojové hlavice

High energy objects

9M38

9N314

filler, square

9M38

9N314M

bowtie, filler, square

9M38M1

9N314M

bowtie, filler, squre

9M317

9N318

Unknown

.

Proč by těmito probíjejícími elementy nemohla být záměrně přezbrojena náplň rakety vzduch vzduch, přibližujíc se k letadlu zezadu svrchu? Podle výrobce systému Buk Almaz-Antěl připadají do úvahy rakety 9M38M1 a 9N314M, jejichž bojová hlavice je osazena všemi třemi typy fragmentů (elementů): krychlí, motýlkem, hranolem. Nakonec výrobce určil na základě analýzy velikosti použitých fragmentů, že se jedná typově o raketu 9M38(M1), vybavenou bojovou hlavicí 9N314M. V trupu MH17 podle něj převládají otvory vytvořené prorážejícími elementy ve tvaru hranolu. které byly ve staré verzi 9M38 - a prorážející elementy ve tvaru motýlků raketa 9M38 neobsahuje. Zřejmě mylně, protože podle zprávy nizozemských vyšetřovatelů byly jak těla pilotů,tak i plášť letadla proděravěny pouze střepinami tvaru motýlek a krychle. Ve zprávě mluví o čtvercových a motýlkových úlomcích. Podle Almaz-Altaj, čtvercové úlomky se jako průbojné elementy používaly v raketách 9M38 vyráběných do roku 1986, zatímco motýlkové se používaly v pozdějších, modernějších modifikacích raket, ale nikdy se nepoužívaly oba typy souběžně (4)

Výrobce pak dále lokalizoval podle vypočteného místa výbuchu rakety u letadla její odpálení jižně od obce Zaroščenskoje, kde se měl nacházet ukrajinský Buk. Namítal, že pokud by střela měla být odpálenu u vesnice Sněžnoje, kde se měl nacházet ruský Buk, tak by byl z levé strany zasažen toliko kokpit letadla, nikoliv levé křídlo a ocas. Tato kritika sice vysvětluje, proč nizozemštví vyšetřovatelé demonstruji především poškození kokpitu, ale výrobce systému Buk ovšem vychází výslovně z předpokladu, že letadlo letělo vodorovně v momentu dopadu fragmentů na plášť letadla a nebere do úvahy, že letadlo mohlo se vychýlit nosem, či čumákem krátce předtím z nějakého letového kursu např. kvůli turbulencím (vyhýbalo  se bouřce atd.), což mohla předcházet dopadu fragmentů na plášť letadla, i když změna sklonu letadla směrem k zemské ose by snad měla být zaznamenána v paměti palubních rekordérů v podobě změny výšky letu. Po ohlášení pozemnímu  dispečinku ve 13:00 začal letoun stoupat do výše 12 km, aby se za pět minut  vratíl na původní letovou dráhu.

 

Příliš mnoho Buků

Totéž platí pro směr rakety samotné. To ovšem znesnadňuje přesnější určení místa odpálení rakety, protože možnost určit přesně polohu letadla, tak i rakety v momentu exploze se posouvá do říše fantazie, protože vyšetřování vychází toliko z určitých předsudků, vsugerovaných vyšetřovatelům médii, že vším je vinen Putin. O tom, že ke střetu rychle letících fragmentů s letadlem, mohlo dojít až v momentu, kdy ledadlo, bylo vychýlené v náznaku z vodorovného kursu snad směrem vzhůru, ale dokonce spíše nosem dolů, svědčí stav kabiny, kde nebyl zasažen viditelně fragmenty prostor mezi sedadly pilotů. Navíc jak výrobce, tak i nizozemští vyšetřovatelé předem vychází tentokrát implicitně z předpokladu, že raketa byla odpálena buď u vesnice Sněžnoje, nebo u vesnice Zaroščenskoje. Přitom případní svědci toho odpalu tam i onde, ale jinde dosud nepromluvili. (7)

Avšak tři hodiny po nehodě letadla se na Twitteru obyvatele Torezu Juzera Wovilhae, údajně antiseparatisty, objevily fotky Buku, které mu předal anonym.. Za dalších šest hodin na tomtéž twitterovském účtu objevil pokus o výpočet místa odpálení rakety, vycházející údajně postupně ze tří svědectví, mělo jít o  pole u dvoru Берегись (Красный Октябрь), poblíž sídla Pervomajskoje.  Tento Buk pak se měl přesunout ke Sněžnému.

Podle jedné z nahrávek ukrajinských zpravodajců, publikovaných  17. 7. 2014 zase  mělo jít o Buk, který obsluhovali kozaci v městečku  Černuchino (Чернухино nedaleko Debalceva v Luganské oblasti) , která byla obsazena ukrajinskou armádou od 18. 8. 2014  a přešla pod kontrolu opolčenců zase zpět 18.2.2015. [Amina Okujevová: Bojuji už rok. Do bezpečnostního sboru ukrajinského ministerstva vnitra jsem vstoupila loni v červenci. V zóně protiteroristické operace jsem poprvé sloužila od srpna do září, působili jsme nedaleko Debalceva, v obci Černuchino.] Jeden ruský nick se ihned tehdy ale zeptal, jak se mohl Buk ze Sněžného teleportovat do Černuchino  [vzdálenost 40 km]? A bylo vymalováno. Sídlo Torez se nalézá 40 km od městečka Černuchino. Ihned se tam také byl podívat korespondent RIA-Novosti a kde nic tu nic. Bermudský trojúhelník .

Zcela jistě sympatický publicista John Sweeney z BBC měl počátkem září 2014 získat video, podle něhož  v době pádu letadla se v dané oblasti povstaleckého území vyskytoval raketový systém 9K37, Buk, jehož obsluha hovořila s ruským přízvukem: mělo jít o raketu na nosníku, spatřeného asi v obci Zugres (Зугрес),poblíž obce Sněžnoje (Snezhnoye), přibližně deset kilometrů od místa havárie cca 13:30 místního času (10:30 GMT). Bystrý novinář si tento zážitek z cesty ihned propojit s videem,které mělo dosvědčit pohyb tahače s poznávací značkou se systémem Buk v Krasnodonu. Ale někde cestou ztratil plachtu. Tahač uháněl pryč z opolčenského území ještě před zmizením letadla z ruských radarů. Pan novinář si asi neuvědomil rozdíl mezi místním a světovým časem. Lze pouze gratulovat.  

Podle zprávy ministerstva obrany Ruské federace z 21.7 2014 se k letu MH17 Malaysian Airlines na vzdálenost 3,5 km přiblížil ukrajinský Suchoj 25. Video projíždějícího tahače s jednou chybějící raketou Buk, které podle webu ukrajinského ministerstva vnitra byly pořízeny ve městě Krasnodon, ve skutečnosti bylo natočeno v městě Krasnoarmejsk (Красноармейск), což dokazuje bilboard, na němž je uvedena adresa tamnějšího autosalonu v ulici Dněpropetrovská 34( Днепропетровская 34). Od 11 května se toto město mělo nalézat pod kontrolou ukrajinské armády. Lze pouze doufat, že tamnějšímu obyvatelstvu vyplácela ukrajinská vláda platy, důchody a sociální dávky.

V téže zprávě bylo uvedeno, že se byl zaznamenán stálý pokles rychlosti letu  MH17 17:20. V 17:21:30 se rychlost snížila na 200 km za hodinu a letadlo zmizelo z ruských radarů 17:23 moskevského času. Stejně tak zpráva konstatovala kromě jiného přítomnost ukrajinského komplexu Buk ve vzdálenosti 8 km od města  Šachterskaja (Шахтерска) u vesnice Zaroščenskoje (Зарощенское) v blízkosti teritoria kontrolovaného opolčenci. Samotné město, které spolu s Torezem a Sněžným tvoří šachtěrskou aglomeraci, se od 11. dubna 2014, se nalézalo pod kontrolou opolčenců. Obyvatelé Zaroščenskogo se Pavlovi Kanyginovi  (Павлу Каныгину) svěrili, že 17. července 2014 sídlo se stále nacházelo na území Doněcké republiky a ukrajinskou armádu neviděli. Ani nezaznamenali výstřel z Buku. Avšak podle autora tehdy publikovaných map situace na východní Ukrajině Dmitrije Paramonova (Дмитрий Парамонов, картограф, кандидат географических наук) umístění systému protivzdušné obrany opolčenci v této obci se zdá být vyloučeno, ale je velmi pravděpodobné pro jednotky ukrajinské armády, protože by to umožnilo zabezpečit ukrajinské vojenské letectvo, aktivně působící v rajonu Zugres-Šachtersk-Sněžnoje v období 10-17. července 2014.

U obce Šachtěrskaja byl také nalezen proděravěný ocas letadla. Byl-li tedy let MH17 přerušen výstřelem rakety s bojovou hlavicí z baterie Buk, muselo se jednat právě o tento Buk umístěný v této oblasti.

 

Dílčí závěr

Máme už tedy čtyři náznaky, že krušenije (mučeníčko)  letu MH17 odehrálo poněkud jinak, než předpokládají nizozemští vyšetřovatelé, kteří ovšem jakýkoliv jiný scénář rezolutně odmítají:

1) snímek zašantročené registrační značky letadla MH17, pocházející  z pravé strany  letadla před ocasem, poznamenané průstřely střelivem typu square, což by znamenalo,  že zdroj high energy objects se nalezal v daleko větší vzdáelnosti; podle výrobce byl rovněž zasažen ocas, křídla, motor..

2) čas záznamu ysoceenergetické zvukové vlny na čtyřech hlasových rekordérech, který ale  ukazuje, že buď ke sestřelení letadla došlo již dříve, než je uváděno, nebo daleko později. (5)  Alternativně lze předpokládat, že se může jednat o zvukovou vlnu, vznikající při odpalu rakety, která dolehla a musela dolehnout až do výše 10 km. Mimochodem, lze napadnout důkaz, uváděný komisí, že mezi troskami MH17 byly nalezeny zbytky rakety. Ano, ale až někdy v říjnu 2014. A o to už proto, že se tam evidentně ztratilo výše uvedená registrační značka. To tam taky ty zbytky rakety mohl na to místo někdo mezitím šikovně propašovat, a to v naprosto bohulibém úmyslu pomoci se komisi správně orientovat. A pokud ta výjezdovka, zatišťující ohledaní místa činu a důkazy, dorazila do Donbasu za několik měsíců, tak práce celé komise visí doslova v luftu.

3) složení střeliva, uváděné v brožuře, a spory o místo odpalu rakety, které vyplývají z nemožnosti určit přesněji směr letu letadla, zda byla jeho poloha vodorovná, stoupající, či klesající ve vztahu k zemské ose. Všichni známe problémy pana účetního s řízením letadla, nacházejícího se v poněkud delikátní situaci.

4) Vzhledem k místu nálezu prostříleného ocasu u města Šachtěrskaja nelze vyloučit, že místo odpalu rakety se nalézalo poblíž tohoto města, respektive vesnice Zaroščenskoje.

5) podobu kamufláže této akce.

Lze si udělat takový myšlenkový experiment. Z letadla se zachovaly pouze dvě trosky, respektive jejich fota, uvedená prostřílený ocas a také ona ztracená prostřílená poznávací značka u ocasu na pravoboku letadla těsně před ocasem (viz obrázek doplňující ten obrázek v předešlém pokračování jako další část skládačky). A že tedy průstřely pocházejí z bojové hlavice rakety, vystřelené z mobilního systému Buk, jak nám sdělil expert z Jane, a doplnit to představou o nalétnutí rakety na dopravní letadlo MH17 zprava seshora zezadu a v podstatě, že vzdušná masa tlačená přívalem fragmentů zatlačila ocas letadla pří současném jeho vybočení doleva směrem dolů. Postupně se naleznou další trosky letadla, zasažený levý motor i stav kokpitu. Stav trosek by pouze potvrzoval tuto představu.  Toto jediné možné přerušení dráhy dopravního letadla právě v den jeho narozenin by také vysvětlovalo, proč jeden z cestujících si měl čas nasadit kyslíkovou masku, záznam samotné zvukové vlny a časovou prodlevu mezi touto vlnou a posledním signálem havarijního radiomajáku.

Vzhledem k bodu 5 si rusofobové nemusejí zoufat. Takové doslova esteticky nádherné Potěmkinovy vesnice s podvrženými rozhovory o separatistickém Buku a videi o exkurzích ruského Buku do Zugresu a zpět do Krasnodonu, a současně oprášením jednoho zastaralého typu Buku, tak takové vesnice umějí vystavět pouze Rusové. A Hollywood.

A to se pohybuji z pohodlnosti na úrovni stručného populárního výkladu. Co bude, až postoupím o level výše. Fakta uváděná v této brožuře, mohou být seřazena zcela jinak, než apriori se domnívají její puritánsky myslící autoři.

 

Poznámky a odkazy

1) http://outsidermedia.cz/let-mh17-trhliny-v-z%C3%A1padn%C3%AD-verzi/

2) Z diskuze na internetu

3) Jan Červenka v diskuzi pod článkem v Literárních novinách)

4) To bylo už publikováno 19. 11. 2014 v podobě zjevné dezinoflormace, protož bylo sděleno, že se fragmenty z bojové hlavice byly nalezene v tělech pasažérů (http://wyborcza.pl/1,76842,17159361,W_cialach_pasazerow_malezyjskiego_samolotu_znaleziono.html ) Podle závěrečné zprávy se tyto fragmenty nacházely toliko v ostatcích výše uvedených pilotů.

5) Stíháčka Su25 je vybavena kulometem s dostřelem tří kilometrů s laserovým zaměřovačem. Laserový paprsek mohl klidně piloty oslepit.  Otázka zní, proč je neustále předpokládána standardní vojenská akce se standardní výzbrojí, a nikoliv partyzánská akce doplněna vášnivým kutilstvím.

6) http://maxpark.com/community/437/content/2877604 (převzato z http://www.nytimes.com/interactive/2014/07/21/world/europe/wreckage-offers-clues-on-why-flight-17-went-down.html ) Hlavně že ten americký expert rychle rozpoznal střelivo z bojové hlavice rakety vypálené z komplexu Buk.

7) k tomu srovnej zde publikovaná svědectví http://www.novayagazeta.ru/inquests/68728.html . Jeden z obyvatelů Hrabové sdělil, že slyšel zvuk rakety ve směru od Sněžnoje. A poté, že viděl padat letadlo k zemi, včetně těl cestujících.      -

 

Použitá literatura

https://www.youtube.com/watch?v=V5E8kDo2n6g

https://www.youtube.com/watch?v=m9QuOjY73HU

https://www.youtube.com/watch?v=PC9rdn_g4XM

https://www.youtube.com/watch?v=YgNWAXWgq2k (z 25.12. 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=Sj0t8DlQJEk

https://www.youtube.com/watch?v=YDUgZQm9E7Y

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11970654@egNews

http://maxpark.com/community/437/content/2877604

http://www.ibtimes.com.au/anatomy-killer-russias-buk-9m38-missile-destroyed-mh17-old-lethal-tech-1474668

http://www.ukrinform.ru/rubric-politycs/1897424-niderlandyi-predstavyat-otchet-po-katastrofe-mn17-dopolnyaetsya.html

http://www.ukrinform.ru/rubric-politycs/1897381-yatsenyuk-katastrofa-mn17-byila-splanovana-spetsslujbami-rf.html

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/13/7084739/

http://www.whathappenedtoflightmh17.com/a-detailed-description-of-the-buk-sa-11-which-could-have-shot-down-mh17/

http://www.bbc.com/russian/news/2015/10/151014_russia_netherlands_boeing_buk https://vlkovobloguje.wordpress.com/2014/11/24/ukrajinska-svodka-ze-dne-23-11-2014/

http://wyborcza.pl/1,76842,17159361,W_cialach_pasazerow_malezyjskiego_samolotu_znaleziono.html

http://wyborcza.pl/1,75477,16972825,Premier_Australii_chce__by_Putin_przeprosil_za_zestrzelenie.html#TRrelSST

http://enovinky.ru.nf/node/813

http://www.theguardian.com/world/live/2015/oct/13/mh17-crash-report-ukraine-live-updates

http://www.novarepublika.cz/2015/10/cesky-preklad-zaverecne-zpravy-z_23.html

http://teplickykuryr.info/news.php?day.20150722.1

http://www.aeroweb.cz/clanky/4739-let-mh17-byl-sestrelen-ze-zeme-potvrzuje-zaverecna-zprava-nizozemcu

http://rusvesna.su/news/1437209275

http://zpravy.idnes.cz/nejasnosti-ve-videu-z-mista-dopadu-sestreleneho-boeingu-mh17-pli-/zahranicni.aspx?c=A150718_133228_domaci_jw

https://www.rt.com/news/310039-mh17-israeli-missile-version/

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sestrelene-letadlo-nad-Ukrajinou-Bez-propagandy-na-rovinu-a-s-pouzitim-faktu-o-kterych-se-nemluvi-384806

http://www.aktualnikonflikty.eu/viewtopic.php?id=141

http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/libor-dvorak-zname-osoby-i-jmena-tvrdi-mezinarodni-tym-ktery-vysetruje-pad-malajsijskeho-boeingu--1543598

http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/libor-dvorak-byl-to-buk-oznamili-vysetrovatele-zkazy-malajsijskeho-boeingu-nad-ukrajinou--1543173

http://echo.msk.ru/news/1639614-echo.html

https://vlkovobloguje.wordpress.com/fakta-o-ukrajine/

http://neviditelnypes.lidovky.cz/analyza-podrobne-o-fotografii-sestrelu-mh17-stihackou-pdl-/p_zahranici.aspx?c=A141121_173413_p_zahranici_wag

http://www.nwoo.org/2014/10/16/brifing-ruskeho-ministerstva-obrany-k-havarii-boeingu-mh17-z-21-7-2014/

http://technet.idnes.cz/boeing-777-200er-mh370-ztracene-letadlo-d5j-/tec_technika.aspx?c=A140326_002300_tec_technika_jm

http://tomgard3.blog.de/2015/10/22/mh17-elt-emergency-locator-transmitter-20766976/

http://www.whathappenedtoflightmh17.com/

http://cz.sputniknews.com/svet/20151014/1398338/nizozemsko-prizpusobovalo-dokument-mh17.html

http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/link-dossier/udalosti-na-ukrajine-v-cervenci-2014-000120

http://www.wikiwand.com/cs/Let_Malaysia_Airlines_17

http://www.bbc.com/news/world-europe-29109398

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/tragedie-mh17-nahravky-ukazuji-na-proruske-separatisty/r~b7e54d9e0df111e4a1c7002590604f2e/

http://kramatorsk2.info/forum/index.php?topic=490.0;wap2

http://ria.ru/world/20140718/1016570399.html

http://ria.ru/incidents/20140717/1016429277.html

http://avva.livejournal.com/2787603.html

http://ukraineatwar.blogspot.cz/

http://www.novayagazeta.ru/inquests/68846.html

http://www.novayagazeta.ru/inquests/68728.html

https://www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2015/07/Zaroshchenske_RU-1.pd

https://medium.com/@ReggaeMortis1/почему-mh17-сбили-не-из-района-зарощенского-как-утверждает-российская-сторона-1baf5ecc4101#.qkccb53f5

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.
Klíčová slova: dezinformace, MH17, Ukrajina

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.