… a náckové tu jsou zase!

obrazek
19.5.2017 20:56
Od přátel ze Svazu bojovníků za svobodu jsem dostal leták, který se na severozápadě Čech objevuje za stěrači aut s českou registrační značkou. Leták nese ústřední heslo „SUDETY BYLY A OPĚT BUDOU NĚMECKÉ“ a znak Sudetoněmeckého sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Obsahuje sudetoněmecké lži, překrucuje historii, velebí okupaci za protektorátu, jako cíl označuje opětovný zábor našeho pohraničí Německem.

Leták začíná tradiční sudetoněmeckou lží:

„Vyvraždili jste 271 000 našich příbuzných a na 3 000 000 jste vyhnali z našich odvěkých domovů. Ukradli jste veškeré naše majetky a zplundrovali naši zem. Dodnes se roztahujete v našich postelích.“

Jaká je pravda?

Naši předci, občané Československa, ani za okupace v tzv. protektorátu žádné Němce nevraždili. Naopak: nacisté, tedy i sudetští Němci, povraždili 360 tisíc československých občanů, z toho asi 270 tisíc Židů. Vzpomeňte Lidice, Ležáky… koncentrační tábory...

Z Československa nebyli odsunuti českoslovenští občané německé národnosti. Téměř žádní tu totiž nebyli. V podstatě všichni bývalí českoslovenští občané německé národnosti v tzv. Sudetech se dobrovolně po mnichovské zradě v r. 1938 (po záboru pohraničních oblastí Československa) stali občany Říše, německými občany nacistického Německa! Odsun sudetských Němců nebylo „vyhnání“ – sudetští Němci chtěli do Říše, jejich heslem bylo zpět do Říše. K Hitlerovi! Odsun nebyla ani žádná akce formou kolektivní viny: V Ústavním dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské publikovaném pod č. 33/1945 Sb. bylo jasně napsáno, že „osobám …, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství“. Mnozí předci nynějších členů sudeťáckých organizací byli na základě Postupimské konference (17. 7.–2. 8. 1945) vystěhováni (nikoli vyhnáni) z poválečného Československa; důvodem bylo, že většinou aktivně ve 30. letech pomáhali rozbít územní celistvost Československa ve prospěch nacistického Německa; aktivně se tak účastnili na přípravě k následné okupaci Československa nacistickým Německem; dopustili se tak zrady na státu, ve kterém žili. Vystěhování těchto osob nebylo uplatněním kolektivní viny – ti, co nebyli aktivními nacisty, co se nedopustili zrady a chtěli v osvobozeném Československu zůstat – zůstali. Tedy slušní Němci, kteří se proti Československu neprovinili, zůstat mohli; a někteří také zůstali.

V letáku je další sudetoněmecká lež:

Mnichovská dohoda byla a je aktem v souladu s mezinárodním právem a jako taková je nenapadnutelná a neanulovatelná.“

Jaká je pravda?

Mnichovskou dohodou, fakticky zradou, podepsanou 29. 9. 1938 bylo tehdejší Československo přinuceno v rozporu s mezinárodním právem postoupit převážně německojazyčná příhraniční území Hitlerovu Německu. Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo jako předpoklad ovládnutí Evropy. Dohoda se stala vrcholem takzvané politiky ústupků (appeasement) západních mocností (Velké Británie a Francie) vůči nacistickému Německu. Několik měsíců po jejím podpisu z noci na 30. září okupoval Berlín i zbytek českého území (Hitler to označoval za Rest-Tschechei) a na území Slovenska nechal vzniknout klerikálně-fašistický stát.

Na závěr letáku je jasný sudeťácký požadavek:

Dokud … nevrátíte, co jste nakradli, nevyklidíte naše postele, naši vlast a neodškodníte naše oběti, nemáte v Evropě co pohledávat!“

Ano, jde jim o revizi výsledků druhé světové války, jde jim o návrat do období po mnichovské zradě, do doby okupace zvané protektorát. Je to kryptonacismus.

Přítomnost je nebezpečná. Jedním z velkých vnitropolitických nebezpečí je propagace a působení sudetoněmeckých lží v naší zemi. Velmi je pro naši svobodu nebezpečné že zastánci sudetoněmeckých lží, pátá kolona kryptonacistických ladsmanšaftů, jsou nyní i členy vlády ČR.

Srov.:

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/personifikace-nizke-inteligence

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/sudetsti-nemci-jsou-v-evrope-rizikem

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pokrytectvi

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/mnichovska-zrada-nebyla-napravou-chyb-je-sudetonemecka-lez

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/vlada-cr-podporuje-neonacismus

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Václav Semerád

A předseda KDU-ČSL Bělobrádek se v červnu účastní Sudetoněmeckých dnů!