Nesvoboda tisku

obrazek
23.7.2017 21:06
Přestože Ústava české republiky je základním zákonem našeho státu, existuje mnoho insti-tucí a soukromých subjektů, které ji, zatím beztrestně, flagrantně porušují. Zejména článek 17 listiny základních práv a svobod týkající se zaručené svobody projevu a práva na informace.

Dle mého názoru jsou některé filosoficky pojaté právní pojmy nedělitelné. Buď reálně existují, nebo ne. Jedním z nich je i svoboda slova, která je u nás v poslední době masivně pošlapá­vána. Hlavními „průkopníky“ této nesvobody slova jsou obě naše veřejnoprávní instituce – Česká televize a Český rozhlas. Udržet krok s nimi se snaží i téměř všechny ostatní masově šířené sdělovací prostředky.

U nich se nesvoboda slova projevuje zejména pečlivou selekcí zveřejňovaných informací, volbou vhodných autorů a v České televizi zejména výběrem osobností pro diskusní pořady. Přičemž hlavním kritériem „výběru“ jsou v převážné většině předem známé politické postoje autorů a diskutérů, které, až na naprosté výjimky, musejí být v souladu s prosazovanými myš­lenkovými trendy současných politických „elit“ tohoto státu a tzv. „Pražské kavárny“.

Touto formou jednostranného a tudíž velmi neobjektivního informování veřejnosti, je tak zejména veřejnoprávními médii porušováno z ústavy vyplývající právo na poskytování vyváže­ných informací.

Ještě mnohem horší situace je však na komerčních serverech, které lidem nabízejí prostor pro autorské blogy. Za klasický případ porušování svobody projevu mohou být považovány na­příklad praktiky jedné z nejnavštěvovanějších „blogosfér“ umístěné na stránkách iDnes. Vzhle­dem k naprosto nesmyslným vnitřním pravidlům společnosti a jejich svévolnému a neodbor­nému výkladu cenzorem Patrikem Bangou a jeho několika spolupracovníky bylo z řad blogerů na iDnes navždy „exkomunikováno“ několik desítek publicistů, kteří si dovolili nevídanou a ne­slýchanou věc: Mít na něco odlišný názor.

Pan Banga považuje za nepřijatelný a protizákonný například názor autora jednoho z nepřijatelných článků, že by imigranti nacházející se na území Evropské unie bez dokladů měli být internováni v zadržovacích táborech a že by si na svůj po­byt v Evropě měli vydělat.

Pravděpodobně právnicky nevzdělaný pan Banga považuje již pouhé konstatování autora, že by financování pobytu nezvaných „hostů“ vzhledem k nízkému vzdělání muselo být zajištěno pravděpodobně jejich fyzickou prací, za porušení zákona zakazujícího nu­cené práce. Prostě už se zase cenzuruje a trestá za názory. A skutečnost, že tito novodobí Ko­niášové porušují ústavu našeho státu, v podstatě téměř nikoho nezajímá.

Nedivil bych se, kdyby se v dohledné době za nekonformní názory začalo opět zavírat do vězení. V Německu se už prý k tomu schyluje. Seznamy nepohodlných novinářů jsou prý už připraveny. Tak bych si asi měl jít zabalit těch svých pět švestek, abych nezdržoval, kdyby si pro mne přišli. Jsem totiž jeden z nich.

Václav Husák

Vaclav Husak
PhDr.Václav Husák - novinář (ČTK, Svět v obrazech).

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.