Nikdo jiný to za nás neudělá...

obrazek
7.11.2018 11:46
Naše doba je charakteristická tím, že díky různým společenským a politickým procesům je člověk ve jménu globalizace postupně vytrháván ze svého přirozeného prostředí. Postupně se tak stáváme svědky toho, že ve společnosti chybí láska k Vlasti, úcta k rodině a starším, úcta k přírodě a též k duchovním sílám, které nás všechny převyšují.
Kdekdo řeší problémy druhého konce světa, aniž by se rozlédl po svém okolí, kde by jeho pomoc byla mnohem přínosnější. Místo toho, aby byl člověk vnímán jako bytost, která má potřeby nejen fyzické, ale i duchovní a spirituální a na základě toho bylo pěstováno přirozené přátelství mezi národy a kulturami s tím, co máme společného i s tím, co máme rozdílného, tak se celosvětově pěstuje umělý kult globalizovaného lidstva bez hodnot, tradic nebo jakéhokoliv dalšího ukotvení. Je těžké být dnes tradicionalistou, ale je to též důležitější než kdy dříve. 
 
Řešením dnešního stavu je, aby každý z nás začal sám u sebe, abychom tradicionalismus přeměnili z pouhého osobního přesvědčení na aktivně žitou hodnotu. Nemusíme ani dělat mnoho, stačí, když budeme sebe i své děti důsledně vychovávat k úctě k tomu, co generace před námi vybudovaly, předávat jim úctu k naší zemi a k práci, vezmeme je občas na venkov nebo do přírody, budeme s nimi mluvit o historii a předávat jim pozitivním a přirozeným způsobem vztah k naší židovsko - křesťanské a slovanské národní kultuře. Nikdo jiný to totiž za nás neudělá...
 
S úctou
Jan Hachran
 
Slovanský ornament; autor Jan Hachran
Slovanský ornament; autor Jan Hachran
Jan Hachran
Jsem studentem medicíny na UK a zároveň i mladý výtvarník, ilustrátor a designér. Miluju umění a líbivý design. Jsem představitelem magického ornamentalismu. Snažím se vytvářet taková díla, která mají estetickou hodnotu a zároveň jsou i duchovně zaměřená.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.