Občané proti vojenské dohodě Slovenska a USA

pelc vladimír
7.2.2022 09:12
Připravovaná vojenská dohoda Slovenské republiky se Spojenými státy se má týkat tzv. obranné spolupráce. Nepůjde o obrannou spolupráci. Půjde o spolupráci útočnou. Bude součástí vojenské eskalace zaměřené proti Rusku.

Slovensko se zčásti vzdá své suverenity – vojenské prostory užívané armádou USA (např. Vojenské letisko Malacky-Kuchyňa, Vojenské letisko Sliač), přesuny této armády, zbraně této armády budou pod výlučnou kontrolou armádou USA. Pouze armáda USA bude oprávněna operačně řídit tato zařízení, prostory, tranzit ve SR. Slovensko přístup a použití prostor atd. armádou USA pouze poskytne. Slovensko bude mít možnost kontroly, pokud jim to armáda USA povolí. Například Slovenská republika nebude požadovať pasy alebo víza na vstup na územie a výstup z územia Slovenska pre príslušníkov ozbrojených síl armády USA; o tom bude rozhodovat ministerstvo obrany USA (čl. 7, 2). Dopravní prostředky armády USA (auta, letadla, plavidla) nesmějí orgány Slovenska prohlížet (čl. 11, 1).

Slovensko to zaplatí – Slovenská republika vše poskytne bez nájemného, čili zdarma (čl. 3, 5), a navíc zčásti ponese náklady na provoz vojenských zařízení (čl. 3, 5). Stavební projekty musí být v souladu se zákony Spojených států (čl. 3, 9). Provoz letadel ozbrojených sil USA nebude nijak zpoplatněn (čl. 11, 2)

Fiktivní vlastnictví SR− všechna zařízení užívaná armádou USA (vojenské prostory, sklady, letadla, vozidla, plavidla) bude organizovat a řídit armáda USA (čl. 4); stavby, zařízení atd. postavená armádou USA sice budou ve vlastnictví Slovenské republiky, ale budou používány ozbrojenými silami USA dokut je budou potřebovat (čl. 5). Ozbrojené síly USA budou vlastnit veškeré vybavení, materiál, zásoby, movitý majetek Slovensko může vše poté, co to armáda USA nebude potřebovat, odkoupit – v souladu s předpisy USA.

Za bezpečnost bude odpovídat Slovensko – smlouva má být o spolupráci SR a USA v oblasti obrany; avšak Slovensko prijme opatrenia potrebné na zaistenie ochrany, bezpečnosti a zabezpečenia ozbrojených síl USA, dodávateľov USA, závislých osôb a rozmiestneného materiálu a na ochranu a zabezpečenie úradných informácií USA (čl. 6). A ozbrojené síly USA přitom na území SR mohou vykonávať všetky práva a právomoci nevyhnutné pre operačné riadenie ozbrojenými silami USA na účel ich prístupu a využívania dohodnutých zariadení a priestorov vrátane prijímania vhodných opatrení na obranu, udržanie alebo obnovenie poriadku a na ochranu ozbrojených síl USA, dodávateľov USA a závislých osob (čl. 6, 2).

Právní exteritorialita – Slovensko se vzdává své trestní pravomoci vůči ozbrojeným silám USA (čl. 12). Její příslušníci, spolupracovníci atd. nebudou podléhat místnímu soudnímu stíhání, místnímu výkonu moci, prakticky tedy slovenskému právnímu řádu. Americké jednotky by nespadaly pod jurisdikci slovenských orgánů.

Osvobození od daní – ozbrojené síly USA ani její příslušníci nebudou platit žádné daně (čl. 16, 17).

Smlouva má 30 článků. Text smlouvy viz Vojenská dohoda Slovenska a USA | Blogy Vaše Věc (parlamentnilisty.cz) (2. 2. 2022). Vybral jsem pouze některé její body, které jsou výrazně vůči Slovensku nepřátelské.

Smlouva však znamená ohrožení i pro Českou republiku, pro nás; bude znamenat, že budeme jadernými, biologickými a chemickými zbraněmi − smluva jejich umístění na Slovensku nevylučuje − obklíčeni. Pro USA a NATO budeme sloužit jako transmisní prostor s infrastrukturou upravenou pro přesuny jejich armád směrem na východ.

Proti smlouvě je slovenská prokuratura – podle ní by byla ohrožena suverenita Slovenska. Smlouva by umožnila dislokaci armády USA a později i dalších cizích vojsk ve Slovenské republice.

Hlavně se s uvedenou smlouvou seznamte, protože nám, České republice, hrozí něco podobného.

Občané Slovenska jsou proti vojenské dohodě s USA:

https://www.youtube.com/watch?v=jbY_GlSyexs (27. 1. 2022), https://www.youtube.com/watch?v=5TOym7PZvII (3. 2. 2022).

Proti vojenské dohodě s USA se postavil také slovenský svaz protifašistických bojovníků (viz tisková konference: https://youtu.be/eJOUUpe1kG8).

České mainstreamové sdělovací prostředky o tom mlčí.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Občania Slovenska ? Koľko percent ?  Prečo len v Bratislave ?