Otevřený dopis kardinálu Vlkovi ke kauze Herman

obrazek
23.10.2013 22:03
Ctěný otče kardinále Vlku, drahý bratře v Kristu! Obracím se na Vás ve velmi závažné věci, která se týká Vás osobně, Vašeho veřejného aktivizmu a v neposlední řadě i české katolické církve, zejména jejímu dalšímu politickému směřování.

Když jsem od Vás přijímal svátost biřmování, vyzval jste mne, abych po vzoru svého patrona, archanděla Michaela, ohnivým mečem bránil křesťanské hodnoty.

Nyní jsme svědky přímočarého útoku na křesťanské hodnoty, a proto zvedám svůj hlas a volám na poplach. Bohužel jste, otče kardinále, patrně špatně pochopil, oč zde skutečně jde, a proto jste se mylně přiklonil na tu nesprávnou stranu.

Píši Vám tento otevřený dopis proto, abyste měl příležitost Váš fatální omyl nahlédnout a přehodnotit Vaši ukvapenou podporu, kterou jste dne 8. 10. 2013 vyjádřil pražskému kandidátovi KDU-ČSL Danielu Hermanovi na Vašich osobních stránkách v článku: „Lídr pražské kandidátky KDU-ČSL“´

Zdroj: http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=738

Zmiňujete sice, že podle mého názoru velmi neseriózní kandidát do PSP, Herman „ - jak se to u kněze může stát – procházel (…) osobní krizí. Nakupilo se více vlivů a bolestí…“ v souvislosti s jeho nekřesťanskými poměry s podřízenou zaměstnankyní ČBK, Gabrielou Hánečkovou, které slíbil sňatek, nicméně ji opustil pro jinou, nedávnou propuštěnou vládní zmocněnkyni pro lidská práva, Moniku Šimůnkovou.

Ale osobní, leč silně nevyvážený život laicizovaného kněze Hermana není předmětem tohoto dopisu, protože existují mnohem závažnější skutečnosti, hovořící v neprospěch Hermanových mravních předpokladů pro jakoukoliv veřejnou funkci.

Nemluvě o jeho výslovné podpoře bombardování Jugoslávie v roce 1999, které mělo za následek odhadem 1200 až 2500 mrtvých a kolem 5000 zraněných a způsobilo škody na jugoslávské ekonomice v řádech desítek miliard dolarů.

Nyní se Herman totiž opět vyslovuje ve prospěch války, svou podporou íránským teroristům v rozhovorech pro Český rozhlas. Svou spoluprací s teroristy se na svých vlastních internetových stránkách ještě holedbá, zde:

http://www.danielherman.cz/CRo6_business_nebo_lidska_prava

Záznam Českého rozhlasu zde:

http://m.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/541886

Napsal jsem o těchto skutečnostech několik analytických článků, které rozkrývají osobní vztahy s touto íránskou marxisticko-islámskou teroristickou organizací, jež Herman v minulosti udržoval a udržuje do dnes. Jako politolog se věnuji zahraničním vztahům na blízkém východě podrobně a tvrdím, že předložené informace jsou velmi závažné a zcela opodstatněné. Uvádím odkazy na tyto články zde:

 

1.    Užiteční idioti aneb Lidovci ve vleku mezinárodního terorizmu

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-GGS-1224/clanek/Uzitecni-idioti-aneb-Lidovci-ve-vleku-mezinarodniho-terorizmu-1-17408

2.    Daniel Herman a jeho teroristé

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-GGS-1224/clanek/Daniel-Herman-a-jeho-teroriste-17645
 

3.    Zahradil a Falbr v žoldu marxistických teroristů

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-GGS-1224/clanek/Zahradil-a-Falbr-v-zoldu-marxistickych-teroristu-17733

4.    Jak nakupují teroristé české politiky – kauza Daniel Herman

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-GGS-1224/clanek/Jak-nakupuji-teroriste-ceske-politiky-kauza-Daniel-Herman-17939

 

5.    Hermanova apologetika licoměrnosti

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-GGS-1224/clanek/Hermanova-apologetika-licomernosti-18007

Drahý otče kardinále, je očividné, že aniž byste se seznámil s pravdou, označil jste mé články za hrubé, očerňující, plné nepravd, výmyslů a lží. Jako autor těchto článků Vám musím oponovat. Nejsou plné nepravd a lží. Naopak. Bohužel je vše v nich řečené smutná pravda.

Články jsou velmi důkladně dokumentovány odkazovým aparátem, který se odvolává na důvěryhodné a často i oficiální zdroje. Pravda je taková, že, ať již tomu chcete uvěřit, či ne, je kandidát Herman zaprodancem mamonu a neštítí se ve své podvratné činnosti ani toho, podporovat marxistické islámské teroristy, proslulé tím, že rozdávají svým zastáncům významné finanční obnosy, které pochází pravděpodobně z fondů Saddáma Husseina, jež si tyto mudžahedíny vydržoval coby svou soukromou armádu!

Pokud jste s ním kdysi spolupracoval, je nutno dodat, že jste si na prsou hřál podařeného hada. Některé dobře informované zdroje uvádí, že jste se za Hermana váhavě a nejednoznačně, leč evidentně postavil, „protože na Vás něco má“. Jen tak lze tedy Vaši podporu chápat a soucítit s Vámi.

Považuji nicméně za důležité, aby veřejnost věděla, že jste vystavován nejrůznějším tlakům a nemůžete vždy jednat svobodně a z vlastní vůle. Byl bych nerad, aby se duchovní, který mi udělil svátost biřmování, byť nepřímo, dobrovolně zastával odpadlíka, podporujícího brutální terorizmus.

Nutno totiž zdůraznit, že příslušníci MEK dnes působí v Sýrii, kde jsou mezinárodními teroristy denně vražděni, znásilňováni a okrádáni naši bratři a sestry, syrští křesťané a samozřejmě i ostatní lidé blízcí naší civilizaci! Místo abychom se modlili za jejich duše a přimlouvali se za konec tohoto nešťastného utrpení, nebudeme přece podporovat jejich vrahy, jak to dělá proradný Herman!

Tvrdíte, že Herman byl kdysi „zapálen pro šíření dobra, chtěl bojovat za pravdu, právo a spravedlnost“. Skutečnost je ale v současné době taková, že za úplatek je ochoten bojovat za šíření zla, lži, bezpráví a útlak. Jak jinak popsat podporu, kterou několikrát doslovně vyjádřil vražedným teroristům? Herman se snaží veřejnosti namluvit, že zmíněná organizace není teroristická a sektářská? Dělá z veřejnosti hlupáky! Možná se něco takového pokusil namluvit i Vám, ctěný Otče kardinále. Takovou licoměrnou troufalost lze popsat slovy Písma: „Ďábel je lhář a otec lži od počátku“ (Jan 8,44).

O teroristické organizaci MeK je dost informací, tak, jako i o zločinech, které za padesát let svého působení tato skupina po celém světě napáchala. Pro lepší pochopení Váas odkazuji na stránky „Národního Konsorcia pro studium terorizmu a protiteroristických opatření (START) Univerzity Maryland, která sdružuje více než 50 akademických a výzkumných institucí zabývajících se terorizmem a jejíž erudici v oblasti terorizmu nelze zpochybňovat:

Terrorist Organization Profile: Mujahedin-e-Khalq (MeK)

http://www.start.umd.edu/start/data_collections/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=3632

seznam evidovaných zločinů teroristické skupiny MeK:

(1)

http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?expanded=no&casualties_type=&casualties_max=&success=yes&perpetrator=470&ob=GTDID&od=desc&page=1&count=100

(2)

http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?page=2&casualties_type=&casualties_max=&perpetrator=470&count=100&expanded=no&charttype=line&chart=overtime&ob=GTDID&od=desc#results-table

toto je výčet spáchaných teroristických útoků evidovaný západem. Íránské zdroje uvádí 17.000 mrtvých v důsledku vražedného působení teroristické organizace MEK zde:

http://www.habilian.ir/en/

Pokud se podíváte důkladně na mé články, narazíte také na informaci, že MEK je sektářsky vedená skupina, která rodičům odebírá malé děti a vychovává z nich sebevražedné atentátníky. Nevím, jak se takové praktiky ztotožňují se slovy vašeho laudatia, ve kterém hovoříte o poctivosti, čestnosti a smyslu pro hodnoty, které naše společnost potřebuje. Promiňte mi, ale jsem přesvědčen, že hodnoty, za kterými marxisticko-islámská teroristická sekta MEK, která se těší podpoře kandidáta Hermana, stojí, nejsou slučitelné v žádném případě s ideály římskokatolické církve. Nenakládejte raději, prosím, s Vaší záštitou takto lehkovážně! Mene, mene, tekel, ufarsin!

Závěrem bych Vás, otče kardinále, rád ujistil o tom, že mne za moje investigativní články nikdo neplatí. Považuji to za svou občanskou a mravní povinnost, upozorňovat veřejně na zlořád, který zde v naší zemi panuje a činím tak bez nároku na náhradu času, který věnuji svému výzkumu. Církev a KDU-ČSL by mne mohla být vděčna, že se takto angažuji, abych odkryl prohnilé struktury, které naši společnost táhnou k bahnitému dnu hlubokého marasmu civilizačního úpadku a vyprazdňování morálních hodnot. Žádný vděk nicméně neočekávám. Spoléhám v tomto ohledu totiž na vyšší spravedlnost.

Dovoluji si uzavřít můj apel na Vás konstatací, že jmenováním Daniela Hermana čelním kandidátem pro volby do PSP 2013 došlo k zásadní chybě v úsudku představitelů lidové demokracie. Každá podpora tomuto člověku buď vypovídá buďto o naprostém odtržení od zahraničněpolitické reality, nebo o záměrném prosazování zájmů vražedného nadnárodního vojensko-průmyslového komplexu.

S pozdravem,

Váš

Lic. Daniel Solis, LL.M.

solis
přemýšlející znepokojený občan
Klíčová slova: církev, Herman, KDU-ČSL, terorizmus, Vlk

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Velmi dobrý blog :)

Podporou Hermanna církev zase poodhalila svoji pravou tvář. Jo,jo .. po ovoci poznáte je :)