Pane prezidente Zemane, nechovejte se jako lobbista zaměstnavatelů

obrazek
17.2.2014 13:05
Souhlasím s Vámi, že je nutné proti nezaměstnanosti bojovat veřejnými zakázkami, ale ani ty nezaměstnané před otřesnou asociální situací nespasí. Přivítal bych, kdybyste především z pozice hlavy státu kladl smysluplné politické podmínky všem, kteří se o veřejné zakázky budou ucházet.

Pro snížení počtu nezaměstnaných totiž není rozhodující jen vysoutěžená cena, ale i to, přesněji řečeno, hlavně to, aby se vítěz tendru nesměl obracet na různé dodavatele (novodobé otrokáře) i ze zahraničí importované levné pracovní síly, neboť není žádným tajemstvím, že jsou tito lidé nejen okrádáni, ale  i nucení pracovat v rozporu s našim pracovním právem, díky čemuž není do zhotovení státních, ale i ostatních veřejných zakázek, včetně soukromých, zapojeno tolik pracovních sil, kolik by jich mohlo být v případě pregnantního dodržování našich pracovních zákonů zapojeno. Zkrátka a dobře. 

Stát, kraje a obce by měly i díky Vašemu tlaku požadovat, aby součástí vítězných tendrů byly i závazné počty pracovníků, včetně mzdových nákladů a nákladů na sociální a zdravotní pojištění, a tyto ve smlouvě předložené doklady, v součinnosti s Úřady práce a příslušnými policejními složkami, co nejpřísněji kontrolovat.  Pokud by se firmy oháněly jakýmsi know hau, které by jim údajně zakazovalo prozrazovat mzdové náklady, pak není nic snazšího než jim sdělit, že stát  bojující na všech svých úrovních proti šedé ekonomice a vykořisťování  zaměstnanců, nemá jinou možnost, než tyto údaje vyžadovat a kontrolovat!!! Kdyby jste takto uvažoval i Vy, pak by jste nemohl např.  jen tak od stolu kritizovat zastupitele Brna, že nedali firmě Amazon zelenou. Firma Amazon má například v sousedním Německu velké problémy s dodržování  pracovního práva. Pokud si ho troufla porušovat v takto pedantské zemi, pak nechci pomyslet, co si troufne u nás. Vážený pane prezidente.

Jestli se chcete politicky, potažmo  civilizovaně, zapojit do snižování nezaměstnanosti, pak neuvažujte například jako guvernér ČNB Singer, který se mi svěřil, že je rád, že jsou pryč doby, kdy byl na prvním místě člověk, neboť on vidí jen čísla. Z Vašich dosavadních prohlášení, kterým chybí mnou zmiňovaný důraz na vykonávání práce v souladu s našimi pracovními zákony, potažmo bojem proti šedé ekonomice, mám velmi nepříjemný pocit, že jste ekonomicky (ideologicky)  stejně jednostranně zaujatý jako on. Nechovejte prosím jako lobista zaměstnavatelů, a dbejte především  na právní a politickou ochranu těch, kteří jsou v našem tvrdém kapitalistické světě, který by v civilizovaných  zemích nebyl hlavou státu bez varovně zdviženého prstu podporován, mimořádně zranitelní. Jestli mi nevěříte, pak si udělejte čas na sběr dostupných údajů a z nich vyvoďte vyváženou prognostickou hospodářko - společenskou úvahu. Nemůžete dojít k jinému závěru, že není,  nejen pro obyčejné lidi, ale ani pro politiky a naši úspěšnou podnikatelskou garnituru, včetně jejich rodin, nic důležitějšího,  než zabránit novému " výstřelu z Aurory." Pokud skutečně netoužíte cítit vůni revolučního střelného prachu, pak musíte na prvním místě vidět člověka a od politicky a ekonomicky mocných vyžadovat to samé.

                                                                                                       

stvan
Není důležité co si o sobě myslím já, ale co si o mně myslí druzí.
Klíčová slova: Miloš Zeman, odbory, zaměstnanost

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.