Postavme znovu „Železnou oponu“!

obrazek
17.12.2018 13:20
V životě člověka i společnosti čas od času nastávají chvíle, kdy lze dojít k logickému závěru, že pro vyjádření daného stavu se nejlépe hodí staré české přísloví „Pozdě bycha honit!“.

Po­dobný smysl má i slavná hláška z francouzského filmu Knoflíková válka: „Kdybych to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil!“. V obou případech však tato slova vyjadřují lítost nad tím, že příležitost včas odvrátit nějaký potenciálně negativní vývoj byla promarněna.

Za mimořádně negativní považuji současný přístup politických představitelů Ev­ropské unie i některých členských států k migrační politice. Odvážil jsem se vytvořit si názor na to, jak se již v nepříliš vzdálené budoucnosti může situace v Evropě vyvíjet.

Bohužel jsem se na vlastní kůži přesvědčil o tom, že už i prezentace pouhého názoru může být „potrestána“. Cenzor blogu na iDnes Patrik Banga mne před časem definitivně vyloučil z možnosti publi­kovat na tomto serveru na základě mého názoru, že „imigranti nalézající se na území EU bez dokladů by měli být po dobu rozhodování o udělení azylu internováni a že by si na svůj pobyt měli vydělat ja­koukoli užitečnou prací.“ Mé vyloučení odůvodnil slovy, že jsem tímto svým ná­zorem porušil Listinu základní práv a svobod, a to v bodě, že nikdo nesmí být k práci nucen. Na základě rozhodnutí tohoto všemocného „inteligenta“ bylo za trest z archivu blogu na iDnes vy­mazáno všech více než 300 mých čtenářsky velmi úspěšných článků.

Souhlasím s názory mnoha odborníků, že postupná islamizace Německa, Francie a potenci­álně i Španělska je již prakticky neodvratná. Jedinou, byť doslova strašlivou možností ke zvratu, by ještě mohla být „Velká občanská západoevropská vlastenecká válka“, kdy by musela být území nepřátelskými imigranty – takzvanými Novoevropany - „napadených států“ etnicky a kul­turně „vyčiš­těna“.

Ono k té „čistce“ v relativně krátké době stejně dojde, ale jejími obětmi budou s vysokou pravděpodobností výhradně Staroevropané. Ušetřeni budou jen ti, kteří přestoupí na víru a sta­nou se plnohodnotnými muslimy povinně dodržující právo šaría, neposlušní ateisté, křesťané a podobní káfiři budou postupně likvidováni nebo uvězněni, ti ostatní se stanou polovič­ními otroky politicky a mocensky nadřazených muslimů – tzv. dhimmí.

Současný vývoj naznačuje, že daleko pravděpodobnější je, bohužel, varianta druhá. Ale existuje ještě střípek naděje, kterým by mohla být nová „II.Železná opona“, za kterou by mohlo získat politický azyl a ochranu před očekávanými hrůzami spojenými s masovým uplatňováním muslim­ského práva šaría několik miliónů „neekonomických“ emigrantů, tedy vzdě­laných, pracovitých a schopných ze dříve takzvaných západoevropských zemí, navíc disponujících značným ekonomickým kapitálem..

K vybudování oné II.Železné opony – ve skutečnosti fyzickému opevnění proti násilnému převzetí území - by měly sdružit své síly a ekonomické prostředky všechny státy schopné bránit své hranice, které se ne­chtějí nechat zotročit v dohledné době již početně převažující muslimskou většinou. Tedy pře­vážně bývalé východoevropské státy. Zkušenosti, jak za podobných okolností organizovat ochranu obyvatel, bychom mohli získat od Izraele.

Není žádná dobrá varianta vyřešení islámské invaze. Jen ty špatné. Buďto se začít bránit hned – a tudíž proti invazorům fyzicky bojovat, nebo připravovat opevněné území umožňující alespoň části vyspělé západoevropské populace schovat se v něm jako v bezpečném úkrytu.

Existuje však jedno absolutně nejhorší řešení: Nedělat nic !!!

Václav Husák

Vaclav Husak
PhDr.Václav Husák - novinář (ČTK, Svět v obrazech).
Klíčová slova: azyl, islám, železná opona

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.