Přání otcem myšlenky. Opravdu?

obrazek
9.2.2014 18:42
Pan polanec Polčák (TOP 09) se poněkud kostrbatě vyjadřuje k problému odhlasování vydání B. Svobody a jeho vydání k trestnému stíhání. (http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Poslanec-TOP-09-odstoupil-a-rika-Nebudu-za-to-brat-prachy-Je-to-zbytecne-302729). Pomineme-li okolnosti, které vedly k vydání za účelem trestního stíhání pražského exprimátora pana Svobody, resp. poslaneckou sněmovnou ke zbavení jeho poslanecké imunity, pan JUDr. Polčák, který inspirován či iritován výsledkem hlasování, na protest proti tomuto aktu rozhodl se vzdát se poslanecké funkce místopředsedy v mandátovém a imunitním výboru .

„Politik by měl být tím, kdo říká i nepopulární věci. Očekávám, že pro mnohé kolegy je značně nepopulární přiznat někomu imunitu. Nicméně už jsme zde měli případy, kdy jsme někoho vydali a on byl pak osvobozen. Je otázkou, jak mohl tento kolega vykonávat zodpovědně svůj mandát, když musel chodit na jednání soudu, výslechy a tak. Jak k tomu přišli občané, kteří jej zvolili a očekávali, že bude plnit službu spojenou se svým mandátem”.

Nevím zda si pan Polčák uvědomuje význam svých slov, které jakkoliv mají ve své podstatě pravdu, jsou v praxi zcela irelevantní. Pan Polčák totiž projevuje vážné obavy z neopodstatněného vydání poslance ke stíhání, kdy se nakonec zjistilo, že je nevinen a byl osvobozen. A k tomu znechuceně říká, že “Jak k tomu přišli občané, kteří jej zvolili a očekávali, že bude plnit službu spojenou s jeho mandátem!” Bác ho, rána přímo na hlavičku! Takové starosti bych od pana Polčáka skutečně neočekával! Mohu ale panu Polčákovi opáčit, že občané k tomu přicházejí stejně jako v případech, kdy zasedá sněmovna a v ní je přítomna sotva třetina poslanců! Že to bývá víc než často, není třeba zdůrazňovat. Ptá se pan doktor Polčák, kde v dobu, kdy mají být na jednání přítomni, jsou tito poslanci? Jak mohou vykonávat svůj mandát, když jsou nepřítomni? Co mohou od nich občané, kteří je zvolili, očekávat? Všiml si pan Polčák, že někteří poslanci mají účast na jednání sněmovny 50 ti %, ale i nižší? Nevadí mu, že v ten okamžik nejen nevykonávají svůj mandát, neplní své sliby, ale že i za tuto absenci berou (v daném momentě se nabízí otázka za co?) peníze z daní občanů?

Pan Polčák má obavy ze znemožnění výkonu poslaneckého mandátu v případech, kdy byl poslanec vydán k tr. stíhání. Domnívám se, že k takovým jevům dochází tehdy, je-li k tomu nějaký důvod či příčina. Že se nakonec zjistí, že se ničeho nedopustil se samozřejmě stát může, pak je to však k jeho (poslancovu) dobru. Na druhé straně, co když se ale politik opravdu dopustil závažného jednání, bude oprávněně vazebně stíhán, případně odsouzen? Co pak s jeho mandátem po dobu vazby, který získal od voličům, kteří mu dali důvěru? Prostě pan Polčák to vidí hodně jednostranně, notabene bez toho, že by akceptoval realitu a vlastní zkušenosti ze zasedání a jednání sněmovny, ve kterém už také nějaký ten pátek přebývá.

Pan Polčák se také pozastavuje nad tím, zda mnohé kauzy nejsou politicky motivované. Domnívám se, že ano, jsou politicky motivované a to vždy, i kdyby v tom hrála roli žena (viz Nečas-Nagyová). A to vždy, pokud se jedná o politika ve státní nebo veřejné (místní) samosprávě a pokud motivem jejich protizákonného jednání jsou především (a hlavně) peníze, přestože to mohou být kauzy, kde padaly facky v hospodě a byly vyražené zuby, pro které pak může být poslanec také stíhán. Nepochybuji, že i v případě pana B. Svobody to nejspíš byly či jsou peníze. Jak dalece nebo bezprostředně je s nimi svázán nevím, kauza je zatím v šetření. Pokud se však pan Polčák domnívá, že kolega Svoboda neměl být vydán, že by se měl dál věnovat činnosti poslance a stíhán by měl být až po skončení mandátu, zdá se mi to značně nepraktické a snad by to i odporovalo zákonu. Jestli se nemýlím, pan Svoboda se nechal slyšet, že se vydání nebrání. Pokud by však nebyl zbaven imunity a nebyl vydán k trestnímu stíhání, mohl by to být také důvod jak po dobu (nepřerušeného) výkonu mandátu by mohl např. nakládat s věci (penězi) z tr. činnosti, ovlivňovat svědky, zametat stopy, dát šanci k pozvolenmu zametání pod koberec atd.

Zkrátka, pan Polčák nepoužívá tu nejlepší a nejsprávnější taktiku, jak přesvědčit kolegy a veřejnost, že postup při schvalování zbavení imunity, potažmo vydání ve věci tr. stíhání je nesprávný. Je sice dost s podivem, že se zastává zrovna významného člena ODS, nicméně mi to přijde jako starost nepatřičná. Děje se spousta věci, které politici dělají (mnohdy vědomě) nesprávně s daleko většími a závažnějšími společenskými následky a škodami, ale těmi se pan Polčák bohužel nezabývá. Pokud je tedy zrovna neobhajuje, jako např. církevní restituce nebo amnestii. Nu což, taková je už politika. A kde se svinstvo vaří, tam se dobře daří. Ale jen potud, než se ucho utrhne, čemuž chce pan Polčák jak patrno, evidentně předejít.

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.
Klíčová slova: imunita, mandát, Polčák, Svoboda

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.