Pro pana Zaorálka

18.3.2014 00:20
Jelikož pan Zaorálek jedná evidentně v rozporu nejen se zdravým rozumem, ale i v rozporu s fakty, dovolil jsem si mu prostřednictvím tohoto serveru zaslat informaci, kterou by měl mít na stole již více než týden - pro jistotu jsem ji přeložil do češtiny - originální zdroj je zde -originální zdroj: http://vz.ru/news/2014/3/17/677476.html

 

 Rusko je připraveno společně se západními partnery okamžitě přistoupit k ustavení mnohostranného mechanismu za účelem vyřešení ukrajinské krize, sdělilo Ministerstvo Zahraničních věcí Ruska.

"V poslední době naši západní partneři aktivně vyzývají k ustavení Kontaktní skupiny za účelem vyřešení situace na Ukrajině, avšak požadují, aby se taková struktura zabývala navazováním dialogu mezi Moskvou a Kijevem. Jak již mnohokrát ruská strana vysvětlila, dnešní situace na Ukrajině nebyla vyvolána námi, ale je důsledkem hluboké krize ukrajinského státu, která dovedla společnost k polarizaci a silnému zhoršení antagonismu mezi různými částmi země" - uvádí se na webu MZV Ruska.

MZV Ruska podtrhuje, že "jmenovitě na pomoc k překonání těchto rozporů musí být směřováno úsilí mezinárodního společenství".

 

"Berouce ohled na tuto úlohu i s přihlédnutím k výzvám k nám ze strany USA a evropských zemí, připravili jsme a před týdnem jsme předali našim hlavním partnerům v USA, Evropě i druhých regionech ruské návrhy o tom, jak by bylo možné organizovat vnější pomoc těm krokům, které musí učinit sami Ukrajinci pro řešení krize", - píše se ve zprávě.

S tím cílem navrhuje Rusko "ustavit kompaktní skupinu podpory pro Ukrajinu ve složení, přijatelném pro všechny ukrajinské politické síly".

Účastníci skupiny by se zavázali "respektovat zájmy multinacionálního národa Ukrajiny" a také podporovat "legitimní aspirace všech Ukrajinců a všech regionů země žít v bezpečí v duchu svých tradic a obyčejů, svobodně používat svůj rodný jazyk, mít bezpodmínečný přístup ke své kultuře a udržovat široké vztahy se svými spoluobčany a sousedy".

Kromě toho, skupina musí přijmout "nepřijatelnost znovuzrození neonacistické ideologie, povinnost ukrajinských politiků odloučit se od ultra-nacionalistů a zastavit jejich snahu o destabilizaci různých regionů země", ale také "důležitost občanské společnosti a celostátního souhlasu na Ukrajině pro realizaci konstruktivních vztahů w euroatlantickém regionu na základě rovnoprávnosti a vzájemného respektu zájmů všech nacházejících se zde zemí".

MZV Ruska navrhuje 5 základních cílů skupiny.

První: "Okamžitě vyplnit povinnosti dané Dohodou o řešení situace na Ukrajině ze dne 21.2.2014 co se týče stažení nelegálně držených zbraní, uvolnění nezákonně obsazených budov, ulic a náměstí, ale také ve věci objektivního vyšetřování trestných činů spáchaných v období prosinec 2013 - únor 2014".

Druhý: "Okamžitě ustavit na základě rozhodnutí Verchovnoj rady Ukrajiny ústavní schůzi s rovným zastoupením všech ukrajinských regionů za účelem přípravy nové federativní Ústavy".

V nové ústavě "budou potvrzeny principy nadvlády zákona, garance občanských práv i všech národnostních menšin, svobody slova i činnosti politických stran i médií, ale také další principy, garantující politický systém Ukrajiny, jako demokratického federálního státu, majícím suverenitu a neutrální vojensko politický status".

Kromě toho, v Ústavě bude "ruskému jazyku vedle ukrajinského jazyka přiznán status druhého úředního jazyka, ostatním jazykům - status odpovídající Evropské konvenci o regionálních jazycích a jazycích menšin".

Regiony budou samostatně přímou volbou volit své orgány zákonodárné i výkonné moci a mít dostatek pravomocí v souladu s kulturně - historickou specifikou každého z nich, v otázkách ekonomiky a financí, sociální sféry, jazyka, vzdělání, mezinárodních vztahů, při zajištění ochrany práv národnostních menšin, žijících v každém subjektu federace".

Ústavou bude "zakázáno vměšování se do činnosti církve a zpovědního tajemství".

"Souhlas se zněním nové Ústavy dává ústavní shromáždění na základě souhlasu všech účastníků. Novou Ústavu schvaluje celonárodní referendum", - píše se ve zprávě MZV Ruska

Jako třetí cíl navrhuje Rusko "provedení za účasti mezinárodních pozorovatelů celostátních voleb nejvyšších orgánů moci Ukrajiny a zároveň provést i volby do zákonodárných a výkonných orgánů moci v každém ze subjektů federace".

Čtvrtý cíl: "Uznává se a respektuje se právo Krymu na sebeurčení na základě krymského referenda, které se bude konat 16.3.2014"

Pátý cíl: "Ustavené na základě výše uvedených cílů a principů státní zřízení Ukrajiny, její suverenita, teritoriální celistvost i neutrální vojensko politický status garantuje Rusko, ES a USA, s potvrzením rezoluce RB OSN".

Je to málo pane Zaorálku? Potřebujete ještě něco více, abyste přestal dělat z našeho národa voly?

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ
Klíčová slova: EU, Euromajdan, politika, Rusko, Ukrajina, USA

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Protože je tohle slušný web, tak napíšu, že v poslední době mě nejvíc naDírá Mistr Kerry. A to jeho nejnovější srovnání událostí na Krymu se vpádem vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Dopustil bych se neomalenosti, kdybych zdejším čtenářům vysvětloval ty nebetyčné  rozdíly. Mnozí z nich si okupci Československa prožili sami a statisíce lidí zasáhly její důsledky i mnoho let následně.

Ten příměr  mě nesmírně uráží. Kerry není žádný mladík a při bohorovnosti Amíků šlo o událost s dlouhodobou ceslosvětovou publicitou. Tak by si to mohl snad pamatovat. Kromě toho má ministr zahraničí řadu poradců, kteří mu jeho vystoupení připravují. Pro plivnutí na Putina je každý šlint dobrý. 

Ale ještě více mě naDírá a uráží, že plky Mistra Kerryho bez jakéhokoliv komentáře zbožně  přejímá naše Veřejnoprávní ČT. Podal jsem na její nevyvážené zpravodajství několik stížností. Mají termín 30 dnů na jejich vyřízení, tak dám vědět, jak jsem dopadl.

Ano, článek je o panu Zvorálkovi. Ale slyšeli jste od něj alespoň diplomatickou korekci žvástu Mistra Kerryho - například ve stylu: "Mr. Kerry Vám CHTĚL říci, že ..."? Já ne.  Slyším nějakého nového ředitele zeměkoule...