Proč Solis do Senátu? (část 2.)

obrazek
4.10.2014 16:09
Rozhovor s Danielem Solisem o jeho kandidatuře do Senátu za volební obvod 21 (Praha 5). Otázky klade Jiří Tuček, redaktor zpravodajského portálu skutečnosti.cz V druhé části se Solis zamýšlí nad sankcemi proti Rusku a hrozbu, kterou přináší Karel Schwarzenberg občanům ČR...

Jaký je váš názor na sankce proti Rusku?

Můj názor je, že se jedná o velmi efektivní způsob, jakým Evropa, která pokládá bez výhrady a zcela dobrovolně, hlavu na popravčí špalek, odrovnává sama sebe – a to za hlasitého potlesku a poplácávání se po ramenou politiků, na jejich vrcholových sebeoplodňovacích setkáních, kde se vedle drahých vín opájejí nejvyšší představitelé kdysi suverénních států také iluzí vlastní moci.

Jako politolog specializující se na mezinárodní vztahy, mohu konstatovat, že sankce nikdy nic dobrého nikomu nepřinesly. Málo kdo si dnes vzpomene na to, že Rakousko Uhersko uvalilo v roce 1906 obchodní embargo na Srbsko. Krize se tehdy vystupňovala až do první světové války, která připravila o život 37 milionů lidí a to nepočítám oběti takzvané španělské chřipky, které byly s velkou pravděpodobností spíše oběti očkování proti břišnímu tyfu, zvanému, tuším „hlavnička“.

Připomíná mi to silně dnešní dobu, kdy jsme i my na pokraji války, která ve světě, zejména muslimském, již dlouhá léta zuří, jen se nás zatím nedotýká bezprostředně (ale to se brzy může změnit), a kdy se plíživě lidem vnucuje jakási epidemie Eboly, na kterou ale brzy bude vyvinuta také nějaká účinná vakcína, jako tehdy ta na tne tyfus, respektive na paratyfus. To se tehdy velmi osvědčilo, neboť v důsledku tehdejší „pandemie“ zahynulo údajně 50 až 100 milionů lidí. Dnes se tyto oběti přičítají jakési mýtické chřipce. To je přesně ten revizionizmus, o kterém hovořím. Upravená veze historických skutečností, která nahrává současné agendě, například farmaceutické lobby.

Řekl jsem již, že je to jeden segment průmyslu, který spadá pod jakýsi nadnárodní finanční kartel. Nutno dodat, že finanční kartel není nic jiného než důmyslný systém ovládaný několika málo jedinci. Je totiž i vědecky doloženo, že 43 tisíc nadnárodních korporací má vazby na úzkou skupinu 147 korporací, které takto přímo ovládá 40% výrobních prostředků celé zeměkoule. V roce 2011 o této švýcarské studii studii psal New Scientist. Na špičce jsou mimo jiné například banky Barclays, Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group, JPMorgan Chase & Co, a The Goldman Sachs Group. Za těmito korporacemi jsou samozřejmě jejich majitelé, fyzické osoby z masa a kostí.

Zmiňuji to pro to, že se často takovéto šokující informace, které jsou širší veřejnosti prakticky nedostupné, také díky cenzuře v korporátních medií a i v mediích veřejnoprávních, díky jednoznačné personální politice. Takové informace bývají veřejně napadány a znevažovány jejich označením za „konspirační teorie“. Já upřednostňuji údaje faktografické a vědecké, stejně jako i metody jejich vyhodnocování.

Sankce pře první světovou válkou jsou ale příkladem spíše odtažitým. Mnozí si možná lépe vzpomenou na sankce proti Iráku v roce 1990. Tehdy v přímém důsledku embarga zemřelo půl milionu iráckých dětí. V roce 1996 se některými naivními nadšenci opěvovaná Madeleine Albright vyjádřila v pořadu televize CBS, (která patří nechvalně známé korporaci Westinghouse) „60 minutes“ na otázku redaktorky Leslie Stahl, že smrt těchto dětí stála za to. Nutno dodat, že sankce následovalo hned několik fází v pořadí druhé spojenecké války proti Iráku, které trvají, jak si můžeme všimnout, až do dnes. Proto hovořím o tom, že válka již delší dobu probíhá. A je to světová válka, podle definice.

Posledním příkladem budiž naprosto nehorázné a pokrytecké sankce proti Sýrii, které vyhlásila Evropská unie. Říkám pokrytecké, protože je to neskutečná ostuda a výsměch všem hodnotám, které západoevropské státy vzývaly od konce druhé světové války, nejpozději do září 1989. Pro lepší vyzbrojování teroristů na blízkém východě totiž Evropská unie, po té co tyto sankce v roce 2011 na Sýrii uvalila, z nich dva roky později vyňala vývoz zbraní. Nyní se ty samé státy, které si výjimku ze sankcí prosadili, hodlají podílet na leteckých útocích proti těm samým teroristům, které si před tím vypiplaly, vycvičily a vyzbrojily a spojily do struktury označované jako „Islámský stát“. Mnoha lidem to může připadat zvláštní, až nevěrohodné, mne to nicméně nepřekvapuje, neboť to pozoruji již delší dobu. Například, vše nasvědčuje tomu, že se události z 11. září 2001 odehrávaly podle stejného principu. Vedlo to k invazi do Afghánistánu, která byla připravována dlouho před tím, o čemž není pochyb, viz Prezidentskou směrnici NSPD-9: Combating Terrorism“, ze 4. září 2001, kterou prezident Bush po drobných úpravách podepsal 25. října téhož roku.

Takže sankce přináší podle mého názoru válku, ať už horkou, nebo studenou, nebo hospodářskou, každopádně to kazí mezinárodní prostředí a zvyšuje mezinárodní napětí. Sankce proti Rusku a zoufalá snaha o přechod na alternativní zdroje energie jsou především prostředky dlouhodobého boje proti současnému Rusku, boje, který má za cíl Rusko ovládnout a uchvátit. To není nikterak nová iniciativa. Tuto tendenci lze registrovat již po několik století. Ptejme se, co pohledával v Rusku Napoleon, co Hitler a co pohledával na Krymu Abdülmecid I… Ale odpověď na tuto otázku by šla nad rámec našeho rozhovoru.

Ve svých článcích a prohlášeních pravidelně upozorňujete na hrozbu, kterou přináší Karel Schwarzenberg občanům ČR. Můžete to našim čtenářům nějak vysvětlit?

Samozřejmě. Toho člověka jsem po prvé potkal na svatořečení Anežky české v Římě. Pár týdnů později při okupaci československého velvyslanectví ve Vídni. Tehdy jsem netušil, co to je vlastně za člověka, že hraje roli dvojitého agenta a že dopouští, aby finance pro český disent byly marnotratně zpronevěřovány úzkým kruhem vyvolených, kteří posléze převzali do určité míry moc v našem státě a jemu se odvděčili neoprávněnými restitucemi rozsáhlého rodového majetku.

Tento člověk dlouhodobě funguje jako zákulisní (pokud zrovna nezastává oficiální úřad) zprostředkovatel vůle nadnárodních mafiánských finančních kartelů, kterým se říká „černá šlechta“. Tato neformální dynastická organizace kontroluje do maximální možné míry běh evropských dějin a postupně se snaží rozšířit svůj vliv na všechny kontinenty světa. Disponuje nepředstavitelnými prostředky a vlivem. Je docela možné, že právě tyto kruhy vlastní těch několik bank, kterými mohou ovládat 40% světového hospodářství. Lidé jako Schwarzenberg jsou prostřednictvím různých lóží v kontaktu právě s touto strukturou. Hovořím o lóžích, jako je Trilaterální komise, Rada pro Zahraniční Vztahy, Atlantická Rada atd., atd. Ty struktury jsou velmi členité a jejich popis by také byl nad rámec našeho rozhovoru. Zjednodušeně řečeno zde Schwarzenberg reprezentuje cizí zájmy a cizí agendu. Je to cizí agent. Jako příklad bych uvedl jeho extrémní a k jeho věku nepříslušné dlouhodobé angažmá proti Rusku. Jeho účast společně s McCainem, Štětinou a Mukem Kocábem na Euromaidanu v Kyjevě, odhaluje pravou podstatu podvratné činnosti Schwarzenberga. Kohorty jestřábů a válečných štváčů nyní bojují v bitvě o mysl a srdce českého občana, který se, jsouce obdařen minimálně zdravým selským rozumem, nechce nechat opít rohlíkem propagandistické kampaně proti Rusku, zdráhá akceptovat nesmyslné sankce a nesmyslné válečné štvaní těchto loutek zbrojního průmyslu a finančních elit. Kdo by se dobrovolně nechal zavléct do ničivé a vražedné války proti našim slovanským bratrům a osvoboditelům od nacistické okupace? Jenže, ono, když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Takže už nyní ve sněmovně leží návrh novely branného zákona, který znovuzavádí vojnu a ukládá občanům obou pohlaví brannou povinnost až do šedesáti let. Navíc počítá s povinnou účastí branců na zahraničních misích. I toto zní dosti neuvěřitelně, proto doporučuji všem čtenářům, které to zajímá, si tento zákon přečíst nejlépe i s důvodovou zprávou. Také proto kandiduji do Senátu. Abych rozhodně hlasoval proti takové nestoudné zrůdnosti. Pokud tento zákon projde, mohu garantovat, že se velmi záhy ocitneme ve skutečné válce. Přitom tím správným řešením je pravý opak. Tedy usilovat o neutralitu našeho státu a začlenit se do rodiny neutrálních evropských zemí, Rakouska, Švédska, Švýcarska, Finska, Malty a Lichtenštejnska. Pravda Ukrajina je oficiálně také neutrální, podle vlastní ústavy, ale momentálně formuje multinárodní vojenskou jednotku s Polskem a Litvou, takže svoji ústavu, tak jako mnoho dalších důležitých státních atributů hodila přes palubu. Ale není správné hovořit o Ukrajině, když je celá země také díky západní intervenci v područí několika loutek a hajlujících biřiců s germánskými runami na vlajkách. Těmto pučistům pomáhal a pomáhá nyní Schwarzenberg. Proto jej považuji za nebezpečného. Již jeho otec byl notorickým fašistou, takž zde nepadlo jablko daleko od stromu. Považuji za nebezpečného každého, kdo se nás snaží zavléct do války. A toto riziko je bohužel bezprostřední. On je v čele těchto vlastizrádců, kteří právě o toto usilují.

První část rozhovoru naleznete zde: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-LL-M-1224/clanek/Proc-Solis-do-Senatu-cast-1-35623

solis
přemýšlející znepokojený občan
Klíčová slova: Rusko, sankce, schwarzenberg

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.