Rakousku roste problém: muslimové! Poučme se.

muslims austria
23.9.2023 11:20
Vizitkou příliš tolerantní vnitrostátní politiky v Rakousku vůči vyznavačům islámu – muslimům je m.j. případ, kdy dva nezletilí se chystali postřílet všechny křesťany u nich ve třídě.

K dané tématice mám materiálů přehršel, výše uvedený případ je obsáhle popsán v nezávislém plátku„Gatestone Institute“ a to včetně řady dalších případů. Doporučuji, stojí to za přečtení – zde úvod:

Džihád v Rakousku: 'Křesťané musí zemřít'

22. září 2023 Dva mladí muslimové žijící v Rakousku se nedávno přiznali, že by rádi "zabíjeli křesťany" a "obnovili chalífát". Tito chlapci ve věku 15 a 16 let stanuli 16. července 2023 před krajským soudem v Leobenu(česky Lubno). Plánovali, že během útoku na střední školu, na které studoval 15letý mladík, zmasakrují co nejvíce lidí. Škola se nachází ve městě Bruck an der Mur(česky Most nad Murou), kde oba žili.

Kdyby se jednalo o nějaké extrémní hnutí mysli, práci pro psychiatry – z různých důvodů se takoví jedinci vyskytnou téměř v každém společenstvím, ale zde jde o cílenou nauku pro 8,5 % rakouské populace, tedy pro muslimy, kteří jsou již v takovém počtu čím dál větší problém.

Začlenění do většinového společenství je přímo svatou knihou(Koránem) odmítáno: Korán 3:28 říká: "Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Alláha ničeho, leda v případě, že by se od nich obávali nějaké hrozby... [takíja]." Nebo ještě konkrétněji- Korán 5:51 : "Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Alláh věru nepovede lid nespravedlivý."

A není to jen odmítání integrace, co Korán obsahuje. To, co chtěli ti dva nezletilci provádět, má rovněž oporu v této knize a silně s tím operoval (ještě operuje?) ISIL, tedy že zabíjení křesťanů je vstupenkou do nebeského ráje. Hned vzápětí je nutno zmínit, že drtivá většina muslimů v Evropě násilí odmítá. Zkušenosti z Francie, Británie a dalších, však uvádí přímou úměru ve změně chování muslimské minority vzhledem k velikosti. Samozřejmě čím větší, tím i větší požadavky směřující k vlastnímu prosazení se.

Toto téma cloumalo evropskou migrační politikou zvláště v letech 2015 – 2017, tedy při návalu tisíců muslimských migrantů do Evropy, vše zastřešeno hloupě deklarativně otevřenou náručí mamá Merkel, takto německou šéfovou. Ještě dnes se ozývají přední němečtí politici na její velkohubý výrok „ZVLÁDNEME TO!“ negativním projevem – „nezvládneme“.

Nemohu si nepřihřát vlastní polívčičku; po dva roky 2014 – 2016 jsem psal na blog do Idnes, tedy v době invaze migrantůdo Evropy. V řadě článků bylo varování, že naplnění slov libyjského vůdce Muammara Kaddáfího, že není potřeba s Evropou bojovat, že bude muslimy dobita vagínou, bude urychleno právě tou migrací. Varování bylo m.j. cíleno na vzrůstající počet NO GO ZONES, tedy oblastí, kde vládnou muslimové a kam policie raději nechodí. Bez uspokojení ze svého varování dochází toto k naplnění – např. Švédsko by mohlo aktuálně vyprávět.

Nicméně na počátku r. 2016 nastoupil do týmu Idnesu Patrik Banga, který se projevil jako vrchní cenzor a také – z povahy věci – jako nepsaný ochránce všech muslimských zvěrstev v Evropě a okolí. Projevilo se to tak, že cca 12 blogerů píšících o islámu bylo odejito včetně mojí maličkosti a jiní odešli sami. Když jsem jej po té navštívil na jednom blogerském setkání s dotazem „PROČ?“, choval se jak namyšlený panák, který dostal (určitě omylem) žezlo do ruky.

Vrátíme – li se k Rakousku, nejlépe co do vývoje, jej charakterizují slova z článku z r. 2017: „V roce 2016 bylo na migranty podáno celkem 22 000 trestních oznámení, oproti 14 000 v roce 2015, uvedlo rakouské ministerstvo vnitra. Vážným problémem se v Rakousku staly sexuální útoky, přičemž za poslední rok od vypuknutí migrační krize vzrostl počet sexuálních útoků migrantů o 133 procent. Sexuální útoky se nejčastěji odehrávají v bazénech a na dalších veřejných místech." 

Nelze se závěrem k tomuto tématu nezmínit o postavení ČR v rámci EU, když zdroj příštích potíží, jako u sousedů, zoufalec pan Rakušan podepsal – tedy přerozdělování migrantů přišedších do shengenského prostoru. Konkrétně ty tisíce, které se v tento čas derou do Itálie, budou v příštím čase předmětem jinak nazvaných (a odmítnutých) kvót přerozdělování.

Zhloupnutí evropských politiků a nasměrování Evropy k zániku, lze lehce dokumentovat na historickém příkladu: v roce 1683 spojená vojska z Evropy (včetně Čechů) na poslední chvíli zachránili obleženou Vídeň (a tím i Evropu) před mnoha tisíci muslimy, tak dnes pokorně (tak jak je psáno v Koránu) vlastní rukou odevzdáváme- dávky migrantům, jsouce poníženi.

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

tichanek

Bývá potřebné udržovat si silný stát. V dnešních podmínkách by to značilo alespoň mít respektovanou policii po celém území státu. Takže - aby nebyly situace, kdy do parku, který si kdesi osvojili čeští či přišlí muslimové, nemohli vstupovat lidé se svým psem. Policie poradí - nechoďte tam. Dokud je tu agilních muslimů, islamistů, málo, je na škodu mít pasivní policii. 

Dnes nejlépe - když má každý národ svůj stát.