Reakce záložáků na propagandu ČT

16.10.2015 09:02
Reportéři ČT na zakázku vytvořili dehonestující dokument o spolku "Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO". Toto je reakce na pořad ČT od samotných obětí této nehorázné defamace - poselství ČsVvZPV adresované České televizi a českým sdělovacím prostředkům, poslancům, senátorům, ministrům české vlády, představitelům AČR a celé české veřejnosti.

Vážení,


s pocitem hlubokého rozčarování jsme se seznámili s reportáží o naší iniciativě Čs vojáci v záloze proti válce, která byla připravena redakcí ČT a odvysílána dne 12. 10. 2015 na ČT 2, v pořadu Reportéři ČT.

 

 

 
 

 

  

S natáčením této reportáže jsme souhlasili v dobré víře, že jde o snahu objektivně informovat veřejnost o iniciativě ČsVvZPV, o jejích záměrech, aktivitách a o jejím významu pro českou společnost. Z naší strany to byl zřetelný signál, že představitelům státu podáváme ruku a že svých zkušeností a svého odhodlání jsme připraveni využít pro spolupráci se státními orgány a institucemi ve prospěch naší země.

 

Výsledkem jsme zklamáni! Ale popravdě řečeno, vzhledem k úrovni „nezávislé“ žurnalistiky a k postojům politické scény v ČR, bylo od nás pošetilé očekávat něco jiného.

 

Ano, pokládáme NATO za zločineckou organizaci. Ano, jsme si jisti, že NATO se snaží o vyprovokování války, do které část našich politiků, média a některé nevládní organizace chtějí zavléci naši zem. Ano, záměrně vyvolanou a nekontrolovanou masívní migraci do Evropy a do ČR považujeme za hrozbu, které je nutno čelit třeba i silou.

 

 

 

 

Jsme vojáci v záloze - prošli jsme vojenskou službou a jako vojáci jsme složili přísahu! Přísahali jsme, že budeme bojovat se zbraní v ruce za svoji vlast a spoluobčany! A právě před tím, co se nyní děje a co ohrožuje Evropu a Českou republiku, chceme svoji vlast chránit. Na rozdíl od mnoha úplatných vysoce postavených činitelů, my víme, co je vlastenectví a jsme svojí přísaze věrni!


Nikdo v této zemi snad nechce vážně tvrdit, že Českou republiku čeká zářná budoucnost ve válce, ve které nevinní lidé budou umírat jedině kvůli chamtivosti těch, kterým podstatná část našich představitelů dělá poslušné mopslíky! Nikdo v této zemi snad nechce vážně tvrdit, že Českou republiku může naše současné armádní torzo, které zbylo po ničivých a likvidačních „transformacích“ ochránit před vnějším nepřítelem, stejně jako před migrační vlnou!

 

Naše varování politikům a těm, kteří stojí za nimi a všemožně napomáhají vléci Českou republiku do problémů, ne-li přímo do válečných konfliktů, vyslovujeme ve snaze přimět je, aby tomuto nebezpečí naopak bránili! Nejsme nepřáteli státu a českých politiků – jsme nepřáteli jejich špatné politiky, která je pro Českou republiku ničivá.

 

Jestliže jsme tedy dehonestováni a označováni za nebezpečnou, soukromou armádu, která musí být sledována bezpečnostními silami a zpravodajskou službou, znamená to, že z představitelů establishmentu hovoří špatné svědomí a obavy? Potvrzují tím, že se opravdu aktivně podílejí na destruktivním procesu, který Českou republiku zasahuje a že se jim tedy podařilo zajistit naši účast ve válce a brzké rozvrácení naší společnosti vlnou migrantů!?

 

Kolik je v téhle zemi mužů, kteří stejně jako my jsou ochotni dobrovolně jít bránit republiku?! A patří snad k nim ti, kteří danou reportáž vyrobili nebo ti, kteří si její výrobu v této podobě objednali? Vyzýváme vás, kteří se smrtelně vážným výrazem ve tváři jste hovořili o tom, jak nebezpeční my jsme – prosím, volte mírnější slova svých hodnocení, buďte více objektivní a nesnažte se dokázat nám a celé společnosti, že zájmy skupin, které reprezentujete, jsou v protikladu se zájmy naší vlasti.

 

Příslušníci iniciativy Čs. vojáci v záloze proti válce

http://ceskoslovenstivojaci.org/

 

Předmětná reportáž: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/215452801240033

 

Zdroj: Pavel Krejčí, infowars.cz

solis
přemýšlející znepokojený občan
Klíčová slova: ČT, propaganda, záložáci

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.