Se sudetskými Němci se spojovat nelze

obrazek
10.1.2017 21:55
Bohuslav Sobotka, t. č. předseda vlády a ČSSD, po šesti měsících odpověděl na poslaneckou interpelaci týkající se vztahu současné české vlády k tzv. „Sudetoněmeckého landsmanšaftu“. Potvrdil, že souhlasil s účastí D. Hermana na sudetoněmeckých dnech. Převzal několik sudetoněmeckých lží.

Už jenom čas, který B. Sobotka potřeboval k vypracování odpovědi, je signifikantní – je projevem zdržovací taktiky, totiž zadržování politických informací, zatajování je občanům (interpelace byla podána 31. 5. 2016, Sobotka odpověděl 1. 12. 2016).

Když vynechám propagandistickou omáčku, kterou B. Sobotka tradičně občanstvu předkládá, pak v jeho odpovědi na uvedenou interpelaci jsou podstatné tyto informace.

Za prvé. Předseda české vlády výslovně souhlasil s návštěvou pana ministra D. Hermana na sudetoněmeckých dnech na jaře 2016 na sjezdu sudetských Němců v Norimberku. B. Sobotka: Jak jsem byl informován panem Hermanem, pan Herman se účastnil těchto akcí už v minulosti. Tentokrát to bylo poprvé ve funkci člena vlády a bylo to s mým souhlasem. Můj souhlas byl dán, protože jsem chtěl podpořit pozitivní trendy, které dnes představuje vedení této organizace ve vztahu k České republice.

Za druhé. B. Sobotka uplatnil svůj obvyklý demagogický přístup: nemluvil o věcech zásadních, nýbrž podružných. Zásadní přece ve třicátých letech minulého století nebylo to, jak Sobotka v odpovědi na interpelace řekl, že „byla řada sudetských Němců, kteří šli do koncentráků jako první“, že z pohraničí „utíkali také sudetští Němci, kteří byli antifašisty“. Podstatné bylo, že devadesát osm procent sudetských Němců byli henleinovci, volili Henleina, tedy Hitlera. Podstatné bylo, že jako občané tehdejšího Československa tuto zem zradili. Podstatné bylo, že mnozí z nich naše předky vraždili. I v Lidicích. A podstatné je, že o tom dnes spolky jejich následovníků nechtějí nic vědět.

Za třetí. B. Sobotka vyrukoval se sudetoněmeckou lží, která zní: Při odsunu pro 2. světové válce byl vůči sudetským Němcům uplatněn princip kolektivní viny. Ale to není pravda. Do odsunu byli zařazeni nacisté, jejich sympatizanti. Nikoli antifašisté.

Za čtvrté. B. Sobotka jako mimořádně pozitivní též vyzdvihl, že prý současné vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení už se napodruhé snaží změnit stanovy tak, aby to bylo v souladu s realitou poválečného uspořádání v Evropě … aby byly vypuštěny cíle organizace, které hovoří o nároku na návrat do vlasti, čili chtějí vypustit nárok na návrat do vlasti ze stanov a chtějí vypustit právo na navracení majetku či plnohodnotnou náhradu či odškodnění na zkonfiskovaný majetek. Opravdu je mimořádně pozitivní, že sedm desítek let po válce něco takového chtějí udělat – za to musejí dostat premiérovu pochvalu, že! Oni se chtějí vzdát údajného nároku na „vlast“, když chtěli do Říše, oni se chtějí vzdát majetkových náhrad, když na žádné nemají právní ani jiný nárok (mocnosti rozhodly „odsun bez nároku, majetek propadá“).

Co by bylo možné považovat za začátek pozitivního procesu v prostředí sudetoněmeckého (a rakouského) landsmanšaftu? Až sudeťáci začnou od začátku – tedy od toho jak jejich předci, henleinovci, rozbili Československo. Až se za to omluví. A proč by neměli nahradit hmotné a morální škody našim občanům (jejich dědicům), které předci členů a sympatizantů sudetoněmeckých organizací z pohraničí v roce 1939 vyhnali.

Za páté: B. Sobotka řekl, že na německé straně musíme hledat co nejvíce spojenců, jelikož žijeme ve složité době, a našimi spojenci mohou být i sudetští Němci. Ano, na německé straně musíme hledat co nejvíce spojenců; sudetští Němci však našimi spojenci být nemohou – s potomky henleinovců a jejich současných obdivovatelů se spojovat nelze − tyto spolky se se svou nacistickou minulostí nerozešly ani slovně, a už vůbec ne svými činy. Spojovat se s nimi může jen kryptoneonacistická kolona v našem státě; krypto- protože je skrytá, protože se tváří demokraticky a humánně, neo- protože je současná a používá aktuální nástroje boje proti našemu státu.

K tématu:

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/herman-opet-lze

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/sudetsti-nemci-jsou-v-evrope-rizikem

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/vlada-cr-podporuje-neonacismus

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/praporecnik-nove-totality

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/distingovany-d-d

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pokrytectvi

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/mnichovska-zrada-nebyla-napravou-chyb-je-sudetonemecka-lez 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

vladimir-pelc

 

Dobrý den, dovolte poznámky ke komentářům paní K. Amiourové.

 

Za prvé: Obávám se, že nevíte, kdo jsou v posledních dvaceti letech sudetští Němci; nejsou to lidé, kteří berou krumpáče a lopaty a jezdí opravovat hřbitůvky, zvoničky a kapličky do našeho pohraničí, a případně dají nějaký dar na místní kulturu − to je pouze nepodstatná propagandistická póza; podstatné je, že především jde o osoby, které se řídí stanovami sudetoněmeckých sdružení, jež jednoznačně směřují k revizi výsledků 2. světové války, k revizi poválečného politického uspořádání.

 

Za druhé: Cílem uvedené pózy je infikovat některé poněkud naivní naše občany (nic ve zlém) představou, že se vlastně nic neděje – hodňoučcí členové landsmanšaftu přece jen pomáhají s opravami… Cíle této organizace však jsou stále stejné. Pouze se proměňuje jejich propagandistické působení, zaměřené na naivní spoluobčany.

 

Za třetí: Faktem je, že ustanovení (stanov) landsmanšaftu o navrácení majetku z našeho pohraničí zrušeno není; je stále jeho součástí.

 

 

rezjir10

Ad K. Amourová

Co když si právě tímto způsobem něco chtějí přivlatnit. Moje vlast je tam, kde jsou pohřbeni mojí předkové.

rezjir10

Podle dobové interpretace nebyli sudetští Němci odsunuti proto, že nějak volili, nějak se angažovalii, ale proto, že se jako národnostní menšina stali příčinou války. Tedy nešlo ani o kolektivní vinu, ani o vinu jednotlivců.