Slovník pro život takový, jaký je: Slovíčkaření

psaci stroj
27.10.2022 23:27
Slovíčkaření je v dnešní době považováno spíše za nešvar, než za nutnost či prospěšnost. Možná je tomu proto, že v přemíře informací se význam slov snadněji ztrácí a také asi převaha bezvýznamových slov, zažraná pod kůží mnoha z nás vytváří dojem, že pracnost rozlišování významu slov je málo efektivní. A často i významově plná slova se neshodují se skutky a také jejich obsah se vyprazdňuje.

"Na počátku bylo Slovo..." [ Jan 1:1-5 B21 ]

     Bude to mít jistě mnoho dalších příčin, mj. i existence takových hnidopichů jako já, kteří se občas do nějakého jazykolamu zakousnou a zkazí tím celý den sobě i ostatním. 

     Mne vždycky dráždily výroky lidí,  kteří prohlásili nějaký významový nesmysl a poté vyžadovali, aby nikdo při snaze porozumět jejich sdělení neslovíčkařil. 

    Někdy jsem odpovídal tak, že slovíčkaření je důležité proto, aby Vám třeba lékař nevyoperoval hypofýzu místo apendixu jen proto, že se při studiu medicíny nenaučil rozlišovat a používat slovíčka v přesném významu a tak, aby podporovala  smysl celého sdělení. Prostě si to neosvojil na prvním stupni základní školy a rostlo to s ním, aniž by si toho byl vědom. Jistěže by jste mohli namítnout, že tento drobný omyl ve slovíčkách by mnoha pacientům prospěl. Bylo by to ovšem nutno nějak právně ošetřit.

    Bohužel v denním životě jsem odsouzen tiše trpět a rezignovat nad tímto trendem, kdy nejen slovíčko, ale ani zavazující slovo nic neznamená. 

      Tak, teď máme přibližnou představu, co takové slovíčkaření obnáší a můžeme si předvést, jak se třeba provádí. Ukažme si to na jednom příkladě (citovaném) z mnoha. Poznáme, jak lze zamotat slovíčka při úplně jednoduchém sdělení.

     Premiér vlády České republiky, jménem "naší" vlády, doslova řekl: „Jsme ve válce. Je to útok proti svobodnému světu, musíme udělat vše, abychom Putina zastavili,“ řekl Fiala v debatě na Primě. [ Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-ukrajina-valka-fiala-pomoc-demonstrace-krizovy-stab.A220226_230113_domaci_maka ] .  Toto se událo již dříve [ 27. února 2022 ], ale co mám informace z veřejných zdrojů, ani premiér, ani vláda to nevzala zpět a toto tvrzení si žije svým vlastním životem. Dokonce zdánlivě (jakoby psychologicky)  ospravedlňuje všechny počiny vlády jen proto, že slovíčko "válečný" se stalo běžným. Běžný však ještě zdaleka neznamená normální. [ Vnímáte jako já málo povšimnutelný, ale zásadní rozdíl mezi dvěma zcela jinými slovíčky? ]

      Takže i "válečná" daň je podle tohoto klišé ok, "válečné" dodávky jsou super. Prostě to slovíčko patří do našeho denního života jako třeba "šílené" počasí, "šílené" krávy" či "šílený" šéf.

Musíme počítat s tím, že  třeba i důsledky nedostatku energie v zimě mohou být klidně nazvány "válečné" útrapy a nikdo se nad tím nepozastaví. Možná to tak chtěli. Kdo? No přece "Oni", čímž myslím premiéra s "jeho" vládou.  [ Vnímáte opět jako já, zásadní rozdíl mezi "jeho" vládou a "naší" vládou? ] Vraťme se však k rozboru obsahu a smyslu citovaného sdělení.

    Co "oni" nám to vlastně řekli? Jen tři slovíčka, jako tři přání z pohádky (ty také často nemají logiku).

Řekli: "Jsme ve válce." [ Nekomplikujme si rozbor úplnější citací: "Jsme ve válce. Je to útok proti svobodnému světu,...". Nechápu, jak "profesor" může takto zkratkovitě mluvit o nejzávažnějším stavu státu a tím je stav ve válce (nebo válečný stav?). Vždyť třeba nesvědomití novináři, kteří tato slova předají urychleně dál (neřkuli s překladem pomocí Googlu) jen zesílí neurčitost sdělení, kdy bez dodatečného vysvětlení že "...útok proti svobodnému světu... není TO, že jsme ve válce, ale úplně jiné TO. Hrůza domyslet důsledky.]

   Co "oni" nám to vlastně neřekli?  Toho je víc.

Neřekli, zda se bráníme, nebo zda útočíme.

Neřekli ani, co bude považováno za vítězství, pokud vyhrajeme. 

Neřekli ani, co budeme nazývat případnou porážkou. Nebo to neřekli, protože čekají remízu? 

Neřekli ani, kolik mužů je nasazeno. Nevyhlásili ani mobilizaci. Podle čeho se vlastně pozná, že jsme ve válce? To by nám říci mohli. Ne každý to chápe správně.

Neřekli také, s kým jsme ve válce, ale protože mají privilegium aspoň naznačovat, naznačili, že s Ruskem.

Pokud je tomu tak, obyčejný občan by očekával, že válka bude vyhlášena tak, aby o tom případný protivník věděl přímo od nás a nemusel si kupovat denně noviny, ve kterých nejsou žádné dezinformace a kde by se to tudíž dočetl.

Jak jinak by vlastně válka, ve které je Česká republika podle vyjádření premiéra této země, mohla existovat. 

Nebo je oznámení vlastním občanům, že jsme ve válce, která nebyla nikomu oficiálně vyhlášena, pouze důmyslnou válečnou lstí? Pak tedy klobouk dolů. 

Ovšem zůstává řada nevysvětlených otázek. Kdyby se (jak si myslím navzdory svým předchozím pochybnostem) nejednalo o profesorský průzkumný balónek naplněný mokrou třaskavinou ve formě bonmotu, ale naopak třeba vážně o vyhlášení války, co pak? Byla by  "slovíčkům" věnována stejná péče? Kdo ví, jak by si to kdo vyložil. Stačí jeden zbrklý zástupce cizí mocnosti a nedovysvětlujete se. Kolik času by asi bylo k dispozici na upřesnění či opravu? Nebo jsou třeba i zápisy z vlády plné podobných skvostů? 

Bojím se představit poslední možnost: Pan profesor se snaží přiblížit prostému lidu a napodobuje jazyk hospodyní "...Koupila jsem husu, tak nevím..." [ krásy a nuance češtiny podle Pavla Eisnera Čeština poklepem a poslechem]. Myslím, ale že "husa na nedělní oběd" slovy hospodyně dovoluje více  jazykové volnosti a krás než  "stav ve válce" zaměnitelný se slovíčky"válečný stav". Určitě je mezi nimi rozdíl i co se týká následků pro naše národní zájmy a pro naše národní hospodářství.

Co z toho mého povídání plyne: Kdo neslovíčkaří, pro toho je všechno jedno: Slovíčko sem, slovíčko tam. A tak ve státě, který je "ve válce" ale ve kterém se  kvůli jen tak nějakému slovíčku nevyhlašuje válka jiné zemi, tam se ani nevrací plat za dobu ve funkci, ani se neodstupuje.

Slovíčka prostě - u nás - takovou moc nemají.

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.