Směr otroctví „Pochodem v chod !!!“

obrazek
24.8.2018 00:43
Kolo dějin se obrátilo. Jako v historii již několikrát. Jenomže v tomto případě „barbaři“ toužící převzít nad námi moc již nestojí jen „před našimi branami“, ale jsou uvnitř. Početná stáda „trojských koní“ netrpělivě ržou a sbírají síly k frontálnímu útoku.

Milióny většinou nevzdělaných, mnohdy i nevzdělatelných a se zavedenými demokratickými evropskými principy naprosto nekompatibilních jedinců jsou většinou národních vlád financo­vány na úkor místního obyvatelstva.

I kdybychom úplně pominuli obrovská bezpečnostní rizika z této situace vyplývající, je tu ještě jeden faktor, který se bude s uplývajícím časem stávat stále naléhavějším. Lze ho defino­vat otázkou:

„Kdo bude stále se zvyšující počty příjemců dávek a v nejlepším případě milióny pro­dejců kebabu a množství jejich dětí v nedaleké budoucnosti financovat?“

Evropských jazyků ve většině případů neznalí a v moderních vědních a technologických oborech nevzdělaní nelegální přistěhovalci nebudou schopni bez aktivní účasti „Staroevropanů“ sou­časnou vysokou ekonomickou úroveň umožňující financování miliónů nepracujících a daně ne­platících jedinců udržet.

Velmi „něžný“ náznak možného budoucího vývoje jsem objevil v televizním seriálu o budo­vání obrovského mezinárodního letiště v katarském Dauhá. Převážnou většinu vedoucích pra­covníků řídících průběh výstavby, následnou organizaci a letecký technický servis tohoto su­permoderního mezinárod­ního letiště tvoří Evropané. Místní Katařané zde jsou zde zapojeni čás­tečně do řízení letového provozu a ozbrojené ochrany letiště.

Podobně budou „Staroevropané“ nejpozději do dvaceti let potřební i pro „Novoev­ropany“. S tou výjimkou, že už nebude muset jít o klasický komerční vztah, ale o tvrdý, násilný diktát pod islámským právem šaría.

Václav Husák

Vaclav Husak
PhDr.Václav Husák - novinář (ČTK, Svět v obrazech).
Klíčová slova: otroctví, šária

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.