Tak to tedy ne, pane ministře, takovýto „deal“ už s občany této země neuzavřete.

obrazek
20.3.2022 14:27
Dne 23.2.2022 Česká exportní banka oficiálně prodala pohledávku za dluhem, který měl turecký investor - firma Adularya vůči této české bance s ohledem na úvěr, který poskytla tato banka na financování dodávky české elektrárny YUNUS EMRE / ADULARYA do Turecka. Prodejní cena této pohledávky byla 2 miliardy korun a tímto aktem prodeje pohledávky se uzavřela skandální historie tohoto díla, tedy fiaska, které snad ještě v dějinách českého / československého obchodu nemělo obdoby. Konečná ztráta pro českého daňového poplatníka činí podle mého odhadu 15 miliard korun a o podivných indiciích, které napovídají o rozsáhlé korupci na tomto obchodním případu, tu opravdu nebyla nouze. Že je něco nekalého na celém průběhu tohoto obchodního případu, a zejména pak procesu jeho zmaření, o tom pak svědčí nejlépe úporná snaha českých vyšetřovacích orgánů a státního zastupitelství tento případ nevyšetřovat a zamést celou kauzu potichu pod koberec.

    Já jsem jako účastník tohoto projektu podal v listopadu 2018 trestní oznámení na Vrchní státní zastupitelství v Praze pro podezření z korupce, avšak policie si za celou dobu tzv. vyšetřování nezavolala žádného mnou doporučovaného svědka či podezřelého, aby musel něco zdůvodnit a musel podat vysvětlení ohledně podivných rozhodnutí na tomto případu, kde nenajdete žádnou logiku věci, žádné rozumné vysvětlení atd. Nakonec jediným vysvětlením, které ladí na danou situaci, je, že si za takovéto špatné rozhodnutí proti zájmům vlastní firmy nechal někdo zaplatit. A těch podezřelých rozhodnutí tam bylo opravdu dost. Já ty základní rozpory s logikou věci zde níže v krátkosti popíši.

    První blok elektrárny Adularya byl dokončen v říjnu 2015 a hned po uvedení do provozu se ukázalo, že kotel trpí jednou závažnou vadou, a to je, že se zalepuje desítkami tun popílku. Tato závada – zalepení kotle se zopakovala celkem třikrát za období cca pětiměsíčního provozu a tato skutečnost byla dostatečně pádným důvodem, aby se podala reklamace ze strany generálního dodavatele elektrárny - firmy Vítkovice Power Engineering (VPE) na dodavatele kotle, kterým byla rakouská firma Andritz. Od doby třetího zatavení kotle, ke kterému došlo v květnu 2016, stále ještě platila po dobu dalších 10 měsíců záruka dodavatele kotle firmy Andritz za správnou funkčnost jimi dodaného zařízení, a bylo možno po celou tuto dobu podat reklamaci, která ukládá povinnost dodavateli vadného produktu zařízení uvést do správného provozního stavu.  

    Že se za celých 10 měsíců reklamace ze strany generálního dodavatele na rakouskou firmu Andritz zcela nepochopitelně neuplatnila, tak tímto neuplatněním došlo k faktickému přenesení zodpovědnosti za tuto dodávku špatně funkčních kotlů z viníka, to je rakouské firmy Andritz, na českého daňového poplatníka. A částku, kolik nás bude stát toto „drobné“ opomenutí, podat reklamaci, jsem již uvedl výše. 

    Nepodání reklamace na dodavatele kotlů nebyla jen otázka generálního dodavatele elektrárny - firmy Vítkovice Power Engineering, ale podezřelý byl i přístup českého státu, který by měl hlídat hospodárné vynakládání prostředků z našich daní. Za oněch zmíněných 10 měsíců stát jen nečinně přihlížel, jak ubíhá záruční doba firmy Andritze, až nakonec firma Andritz potichu vyšla ven ze záručního období, a tím i ze své zodpovědnosti za zajištění opravy špatně funkčních kotlů, a to za mlčenlivého souhlasu České exportní banky.

      K velkému překvapení si pak měsíc po vypršení této záruční doby firmy Andritz konečně český stát, anebo přesněji Česká exportní banka, objednala zpracování expertní zprávy, která měla identifikovat problémy na kotli, které brání jeho správné funkčnosti. Tato expertní zpráva byla hotova ke konci listopadu 2017 a v podstatě zopakovala to, co říkali odborníci pracující v dresu Vítkovic na stavbě při uvádění kotle do provozu již po prvním zatavení kotle, což bylo již v říjnu 2015. Již v této době konce října 2015 bylo vedení projektu Adularya informováno, že kotel trpí takovými závadami, které neumožňují jeho spolehlivý provoz.

   Ve svém trestním oznámení jsem po policii požadoval, aby ty jednotlivé bývalé vedoucí pracovníky z VPE zavolala a nechala je odpovědět na jednoduchou otázku, a to: „byli jste informování písemně od vlastních odborníků na provoz kotle ze stavby, že kotel správně nefunguje, a že vykazuje závažné nedostatky v provozu, věděli jste, kdy končí záruční doba firmy Andritz a uměli jste si domyslet důsledky nereklamování vadných kotlů u firmy Andritzpro vlastní podnik, a přesto jste reklamaci na firmu Andritz nepodali. Máte k tomu nějaké vysvětlení?“

    Je asi těžko pochopitelné, že se mi nepodařilo jako podavatele trestního oznámení přivést policii k tomu, aby zavolala byť jen jediného pracovníka bývalého vedení generálního dodavatele - firmy VPE k tomu, aby musel takovouto otázku zodpovědět. Případ mi policie odložila po dva a půl letech faktického nevyšetřování s tvrzením, že jsem prý já neprokázal, že došlo k vědomému trestnému činu. Při vědomí toho, že policie nezavolala ani jednoho svědka a ani jednoho podezřelého, to zní samozřejmě jako výsměch mé osobě.

     Já jsem však nespoléhal jen na „dobrou vůli“ policie a státního zastupitelství a snažil jsem se domoci se spravedlnosti prostřednictvím kontaktování prezidenta republiky, předsedu vlády, a příslušných ministrů, poněvadž se mi tento případ zdál rozsahem svým škod  až přiliž skandální, než aby se za ním jen tak potichu zavřela voda.

    Musím přiznat, že přes moje naléhání na tuto politickou linii jsem se taktéž nedostal nikam. Představa, že policie a státní zastupitelství je odděleno od politických struktur, je dosti naivní. Ne, funguje to ve vzájemné symbióze, co politici nechtějí vyšetřovat, to se zkrátka na policii nevyšetřuje.  

    Docela dobře nacházím vysvětlení, proč ta minulá vláda měla důvod nepřát tomuto vyšetřování. Když se však změnila vláda a došli k moci, ti, co na té staré vládě kritizovali vše možné i nemožné, tak jsem znovu vyvinul aktivity, aby se vyšetřování tohoto případu odblokovalo. Napsal jsem tedy hned po nástupu nové vlády na předsedu vlády Fialu, a na další ministry, kterých by se tato věc měla týkat. Ted´ udělám přehled, komu jsem napsal, a co mi odpověděl.

Předseda vlády, psal jsem od prosince minulého roku 2 x – bez odpovědi.

Ministr financí, psal jsem 2 x – bez odpovědi.

Ministr zahraničních věcí, psal jsem jednou, odpověděl mi, že jsou toho názoru, že jim ta nefunkční elektrárna v Turecku nespadá do kompetence. Pokud se tedy čeští pracovníci velvyslanectví a konzulátu v Turecku nestydí před místním obyvatelstvem za tento příklad českého neumětelství a zkorumpovanosti, pak je tu asi něco špatně.

Ministr vnitra – odpověděl mi, že se mám obrátit se svou stížností na nevyšetřování případu na straně policie na státní zastupitelství.

Ministr spravedlnosti - odpověděl mi, že oni prý nemohou zasahovat do práce státního zastupitelství.

    Stěžoval jsem si i na nejvyšší státní zastupitelství, kde nejvyšší státní zástupce JUDr. Stříž zde nedávno zahrozil všem těm, co by snad chtěli mít jiný názor na Ukrajinu, než má státní propaganda. Zatím mi z tohoto nejvyššího státního zastupitelství neodpověděli, ale věřím, že mi odpoví.

   Napsal jsem v prosinci 2021 i na parlamentní výbor pro bezpečnost, že bych rád přišel do jejich výboru a seznámil bych je s tím, jak se podařilo několika bývalým pracovníkům z vedení VPE přenést škodu za špatně funkční kotel z rakouské firmy Andritz na českého daňového poplatníka a jak policie skandálně zametá tuto kauzu pod koberec. Prozatím mi páni poslanci, kteří mají mít blaho svých voličů na prvním místě, za ty tři měsíce ani neodpověděli.

    Nakonec jsem si nechal ministra průmyslu pana Síkelu. Ano, i tomu jsem napsal, a dokonce 3 x. Také mi neodpověděl, ale za zmínku stojí ten můj třetí dopis, který jsem mu napsal poté, co jsem si přečetl v tisku jeho prohlášení, cituji krátký výtah:

I my jsme ve válce, ve válce hodnot. V této situaci je třeba najít i ochotu k diskomfortu a určitým obětem,“

„Ocitli jsme se v situaci, která logicky se všemi důsledky bude znamenat pokles životní úrovně. Je otázka, jestli jsme ochotni se s tím smířit“

    Toto vyjádření mě pohnulo k tomu, abych napsal panu ministrovi třetí dopis a v podstatě abych napsal i tento článek. Napsal jsem mu něco v tom duchu, že proč nepatří mezi ty jejich hodnoty také třeba „neokradeš bližního svého“?  A v dopise jsem mu vysvětlil, že tu 4 roky buším do české vlády hlava nehlava se snahou zabránit tomu, aby škodu za špatně funkční kotle na projektu Adularya zaplatil za rakouskou firmu Andritz český daňový poplatník, a že jsem byl se svou snahou za té staré vlády všem těm státním orgánům jen pro smích. A jak jsem měl zatím možnost poznat, tak za nové vlády to nebude jiné. Takže český daňový poplatník si má utáhnout opasek kvůli válce na Ukrajině a z posice vlády má zřejmě pokračovat arogantní mrhání prostředků daňových poplatníků tak, jak bylo předvedeno na projektu Adularya? Tak to tedy ne, pane ministře, takovýto „deal“ už s občany této země neuzavřete.    

    A dovolím si vyzvat vás všechny občany naší vlasti, abyste zvedli svůj hlas proti pokračování dosavadních praktik našich politiků založených na bezbřehém okrádání českého daňového poplatníka. Korupce a lobbing, to jsou ty nástroje politiků, kterými si plní, když už ne své vlastní kapsy, tak alespoň stranické pokladny.    

    Moje snahy se domluvit s novou vládou po dobrém, selhaly, a tak jsem minulý týden vyrazil ke Svatému Václavovi, prozatím dokola kolem okupovaným ukrajinskými vlajkami, s naším českým národním protestem vtěleným do transparentu TURECKÁ ELEKTRÁRNA ADULARYA – KORUPCE TOLEROVANÁ VLÁDOU, ZTRÁTA 15 MILIARD KČ Z NAŠICH DANÍ“

    Upozorňuji tuto naši vládu, že budu v těchto aktivitách pokračovat, dokud neprobudím český národ k jednotnému vystoupení proti korupci v této zemi. Už žádný takový jednostranný „deal“, pane ministře, na konto občanů této země. Takže vážení, rád vás potkám U koně.     

 

Miroslav Kelnar


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.