Volič, který rozhodil volby: poslední mediální bitva

obrazek
19.12.2013 10:38
2. 9. 2013 napsal Andrej Babiš osobní dopis voličům, který začínal tak hezky: "Možná, už jste o mně slyšeli". I mimčata musela začít plakat dojetím, když se dozvěděla, že pan Babiš chce sloužit deseti miliónům akcionářů České republiky. Hlavně, že o tomto vlastníku největší tuzemské soukromé firmy slyšelo 1029 dotázaných (980 respondentů s volebním právem) a 245 tazatelů CVVM, kteří v týdnu od 9. do 16. září 2013 vystřelili formou odpovědi na otevřenou otázku hnutí ANO na druhé místo ve volebních preferencích.

Dopis už ale nestihl eliminovat dopady tzv. první vlny kontinuálního výzkumu veřejného mínění agenturou TNS AISA (období sběru dat (2.9. – 5.9.2013)  publikovaného 9. 9. 2013, v  němž se ANO (7%) muselo spokojit s pátým místem hned za Úsvitem (5,5%), SPOZ (5,5%)  a SZ (5%), KDU-ČSL (4,5%) DSSS (2%), Ostatní (4%),  před ním se tyčily hradby, vystavěné voliči ODS (9,5%), TOP 09 (13%), KSČM (15,5%) a ČSSD (28%). Podle tohoto výzkumu se voleb hodlalo účastnit 75%ˇvoličů, ale o volbě konkrétní strany bylo přesvědčeno 37ˇ% voličů. Oproti volbám v r. 2010 uteklo k ANO 5% voličů ČSSD, 1% voličů KSČM, 10% voličů ODS, 7% TOP 09 a 22% VV. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Ona smyje Tvé stopy i rány Ti zkropí. Chvátej chvátej chvátej vyhnanče z míst, kde si žil.

SANEP kontroval výzkumem volebních preferencí ve dnech 5.9-11.9, v němž hlásil veřejnosti, že při 56,2% volební účasti 9,9% by získali malé strany dohromady, 3,3% Suverenita SBB, 3,7%, Úsvit, KDU-ČSL 5,2% (12 mandátů), ANO 6,1% (15 mandátů), SPOZ 6,9% (17 mandátů), ODS 8,7% (21 mandátů), TOP 09 13,6% (33 mandátů), KSČM 16,2%  (39 mandátů) a ČSSD 26,2% (63 mandátů).  

Dopad tohoto výzkumu na rozhodování voličů byl ihned neutralizován jednorázovým výzkumem Médea Research ze dne 11.9.2013 na objednávku TV Barandov, který přiřkl ČSSD 27,4% podíl na volebním výsledku, KSČM 15,7%%, ANO 11,1%,,  TOP 09 10,2%, ODS 9,9%, Úsvitu 9,1%, KDÚ-ČSL 4,7%, SPOZ 4,1% a  SZ 3,2%. Za necelý měsíc (8. 10. 2013) tatáž agentura publikovala volební prognózu, podle níž měla ČSSD získat 22,2% hlasů, ANO 2011 16,9%, KSČM 11,8%, TOP 09 9,6%, Úsvit přímé demokracie 8,2%, KDU-ČSL 6.2%, ODS 5,5% a SPOZ 3,7%. Médea Research se už tedy poměrně slušně strefilla do volebního výsledku, čím úspěšně zpochybnila tezi o přelétavém voliči, který do poslední chvíle neví, komu dát svůj hlas.

Vyhnanec chvátal, osobní dopis Andreje Babiše zapůsobil, takže druhá vlna kontinuálního výzkumu veřejného mínění TNS AISA (období sběru dat 18.9.- 14.9. 2013) vynesla hnutí ANO 2011 na bronzovou pozici (11%), kdy necelá tisícovka členů této strany zamotala šišku půlmilionů voličů. Při předpokládané tříčtvrtinové účasti voličů a jedné třetině voličů jistých si svou volbou konkrétní politické strany výsledky počínajícího spurtu se rýsovaly následovně:  ČSSD 29%; KSČM 14,5%%;  TOP 09 10,5%; ODS 9,0%; KDÚ-ČSL 5,5%%, Úsvit 5,0%, SPOZ 4,0%, SZ 3,5%, Ostatní 8,0%. Výzkum ukázal, že nejspokojenější se svým životem jsou voliči ODS a TOP 09. Pak s odstupem následuje SZ, KDU-ČSL, ÚSVIT a s nejnižší spokojeností jsou voliči ČSSD, SPOZ a KSČM. V tom případě je otázkou, proč za 16 dnů ztratila TOP 09 2,5%.  

SANEP zkoumal náladu voličů hned v následujícím týdnu od 16. do 23. 9. 2013, kdy ve výzkumu volebních preferencí zjistil při 53,8% volební účasti, že 8,9% získali malé strany dohromady, 3,9% Úsvit, 4,9% Hlavu vzhůru, KDU-ČSL 5,8% (14 mandátů), ANO 6,7% (16 mandátů), SPOZ 7% (17 mandátů), ODS 8,1% (19 mandátů), TOP 09 12,1% (29 mandátů), KSČM 18,2%  (44 mandátů) a ČSSD 25,3% (61 mandátů). Komunisté mohli začít otvírat šampaňské.

Bezprostředně po zveřejnění výsledků zářijového průzkumu CVVM 25. 9. 2013, který si dovolil vykouzlit 14% hlasů pro ANO 2011, Česká televize začala z jednotlivých krajů vysílat předvolební diskuse podle modelu, který se osvědčil již u krajských voleb v roce 2012, a to ve vzestupném pořadí podle počtu voličů v daném kraji. Předvolební seriál započal ve středu 25. 9., kdy se vysílala diskuse lídrů z Karlovarského kraje. Další kraje: 26. 9. čtvrtek Liberecký, Praha; 30. 9. pondělí Pardubický, Praha; 1.10. úterý Vysočina, Praha; 2. 10. středa Královéhradecký, Praha; 3. 10. čtvrtek Plzeňský, Praha; 7. 10. pondělí Zlínský, Brno; 8. 10. úterý Olomoucký, Brno; 9. 10. středa Jihočeský, Praha; 10. 10. čtvrtek Ústecký, Praha; 14. 10. pondělí Praha, Praha; 15. 10. úterý Jihomoravský, Brno; 16. 10. středa Moravskoslezský, Ostrava; 17. 10. čtvrtek, Středočeský, Praha. Vždy osm hostů do těchto diskuzí bylo zváno na základě volebního potenciálu, zjištěného podle níže uvedených průzkumů veřejného mínění. Daný klíč byl zvolen po poradě s odborníky. Ano, v naší demokracii je naprosto zmatený volič králem pouze v den voleb. A proč ne takhle, první čtyři podle volebních preferencí, další čtyři vybrat losem. Ať se ta naše mediální demokracie dostane alespoň na úroveň antického Řecka. 

Pro jednotlivé kraje byly vždy zpracovány k datu vysílání průzkumy veřejného mínění, které na objednávku České televize připravily agentury MEDIAN a STEM/MARK.  Otázka zní, proč byly vybrány právě tyto agentury, které v prosinci 2102  velmi často hrubě se netrefily do výsledků prvního kola prezidentských voleb. Obě agentury shodně nadhodnotily preference Jana Fischera, stejně tak Přemysla Sobotky a Jany Bobošíkové, podcenily šance Vladimíra Franze. STEM hluboce podcenila šance Miloše Zemana a MEDIAN zase možnosti Jiřího Dienstbiera. Obě agentury nejlépe odhadly výsledky Táni Fischerové. Jinak řečeno, obě tolik ČT drahé agentury se stejným způsobem mýlily v politice; zadavatel tedy nutně musel předpokládat, že budou jejich metody práce vychylovat výsledky průzkumu ještě zaostřeněji ve stejném směru, odchylky se budou násobit.

Výzkum byl založen na kvótním výběru podle pohlaví, věku, vzdělání, okresu a velikosti místa bydliště, kombinoval osobní dotazování s telefonickým dotazováním v poměru 1:1. Současně si ČT zadala celostátní průzkumy veřejného mínění u TNS AISA, které měly za cíl zjistit nikoliv volební potenciál, ale paradoxně toliko volební model. Přitom podle agentur MEDIAN a STEMMARK do ukazatele volebního potenciálu vstupuje více respondentů než v klasickém volebním modelu (i váhající a nejisti voliči), potencial je tak zatížen menší statistickou chybou než volební model. Avšak dle doznání samotných agentur jejich odhad volebního potenciálu byl zatížen odchylkou  +/- 1,3 % u malých stran až +/- 3,5 % u velkých stran. Podle TNS AISA statistická chyba jejich volebních modelů se pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí ± 1,0 % až ± 3,1 %. Někdo si zde dělal nehoráznou reklamu, minimálně v podobě prezentace této statistické chyby.

TNS AISA sbírala data metodou telefonických rozhovorů se záznamem do počítače (CATI). Dotazování probíhalo z CATI centra agentury TNS AISA v Praze.  Respondenti museli nahlásit pohlaví, věk, kraj, velikost místa bydliště a vzdělání. Jak si TNS Aisa, MEDIAN a STEMMARK ověřovaly, že respondenti mluví pravdu a nic než pravdu, toto sladké tajemství horlivým laickým čtenářům svých zpráv nesdělily. Žádná z agentur rovněž nesdělila počet odmítnutých telefonátů.

Kromě těchto agentur vstoupila do předvolebního kolbiště zápasu o matení voličů ještě agentura SANEP, pracující s respondenty kapánek odpovědněji, tedy předem zjištěnými daty o sociálně prostorovém ukotvení svých respondentů, což se projevilo v její schopnosti předpovědět výsledky prvního kola prezidentských voleb v lednu 2013 nejpřesněji odhadla výsledky Jana Fischera, Miloše Zemana, Jiřího Dienstbiera, ale i Karla Schwarzenberga a Zuzany Roithové. PPM.Factum, která prováděla výzkum ve stejném měsíci se asi specializovala na kandidáty s nižším podílem získaných hlasů, protože nejvíce ze všech čtyř agentur nadhodnotila výsledky Přemysla Sobotky, Vladimíra Franze, Jany Bobošíkové a Táni Fisherové. Hnutí ANO 2011 dobře vědělo, u koho si zadává výzkum své váhy před předčasnými volbami v 2013 do Sněmovny ČR.

SANEP přitom byla tou agenturou, která snad jako první ANO 2011 vykopala z propadliště zapomnění, když v červnovém výzkumu veřejného mínění 2013 přiřklo tomuto hnutí 2,1% volebních preferencí před SPOZ, VV a Lidem, ale za Suverenitou, Českou pirátskou stranou a Dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Tento výzkum odstartoval pohyb ANO 2011 na žebříčku preferencí směrem vzhůru, takže už v srpnu se ocitlo s 2, 6%  před Českou pirátskou stranou, LEV 21, VV a Lidem, ale za Suverenitou, SZ a ÚSVITEM.   Počátkem září 2013 její respondenti poslali ANO 2011 poprvé nad 5% hlasů, za ním se ocitly takové těžké váhy, jakými byly KDÚ-ČL, Úsvit a Suverenita SBB. Na cestě vzhůru zbývalo už hnutí ANO 2011 rozstřílet pozice KSČM, TOP 09, ODS a SPOZ. Podle tohoto výzkumu mělo ANO 2011 získat 15 mandátů při 56, 2% účasti voličů.

Současně se agentura SANEP velmi odpovědně připravila na tzv. předvolební debaty v jednotlivých krajích, když zveřejnila výsledky svého zářijového průzkumu v pěti nejlidnatějších regionech České republiky  

Volební účast

Ústecký (51,9%)

Praha (54,3%)

Jihomoravský (55,1%)

Moravskoslezský (51,3%)

Středočeský (53,8%)

ČSSD

19,3 (21,29)

18,3 (14,09)

28.5 (22,94)

33.6 (26,38)

26,8 (18,43)

ANO

3,3 (20,77)

7,8 (16,4)

1,4 (17,34)

2,1 (18,07)

6,,1 (20,07)

KSČM

21,8 (20,33)

9,7 (8,,52)

14,3 (14,36)

15,8 (17,53)

13,1 (14,41)

TOP 09

8,5 (8,5)

19,7 (23,03)

9,3 (9,79)

5,9 (5,16)

14,3 (14,64)

ODS

8,2 (6,24)

14,2 (11,99)

9,4 (7,1)

7,4 (5,45)

12,1 (8,85)

ÚSVIT

2,9  (7,64)

2,8

5 (6,49)

5,2 (7,78)

2,9 (6,32)

KDU-ČSL

5,4

2,5 (5,46)

12,3 (10,26)

5,6 (7,24)

4,2

Pozn. Uspořádání tabulky je upraveno dle volebních výsledků, volební preference SPOZ se pohybují ve všech uvedených regionech mezi pěti až sedmi procenty. V závorce uveden volební výsledek (V Praze např. bodovala ještě SZ).

Na první pohled porovnání zářijových preferenci SANEP a výsledků říjnových voleb po Sněmovny Parlamentu ČR ukazuje na největší blamáž v dějinách výzkumu veřejného mínění., zvláště zachycení nástupu nových politických subjektů, ale naopak už zavedené strany (KSČM, TOP 09) se mohly o tuto prognózu opřít jako ježíbaba o perníkovou chaloupku, SANEP však přecenila možnosti ČSSD a ODS uspět ve volebním klání. Ztracené hlasy doputovaly především na konto ANO.  Lze dokonce říci, že čím lidnatější region, tím tato diskrepance byla výraznější. A počet obyvatel byl kritériem, které rozhodovalo o pořadí, v němž vstoupil daný region do předvolebního krajského speciálu

Den poté, tedy den po zveřejnění výzkumu CVVM se začaly přenosy z jednotlivých krajů. Výzkumy agentur MEDIAN a STEMMARK  (dále MEDMARK) propasírovaly do televizního studia prvním Karlovarském kraji (25.9.) zastupce těchto politických subjektů  ČSSD. KSČM, ANO, TOP 09; ODS, ÚSVIT, SPOZ, SZ.

Kdyby tento výběr se měl dít pod taktovkou SANEP, tak by se měnilo nejen pořadí, ale také složení zástupců těchto stran: ČSSD, KSČM, TOP 09, ODS, ANO, ÚSVIT, SPOZ, KDU-ČSL.  

Libereckém kraji 26. 9. výše uvedené agentury změřily jednotlivým stranám jejich volební potenciál takto:

MEDMARK:  ČSSD, ANO, TOP 09, ODS, KSČM,; ÚSVIT,  SZ a KDU-ČSL.

SANEP: ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, Změna, ANO, ÚSVIT, KDU-ČSL.  

Pardubickém kraji 30.9 vražedný konkurenční boj mezi agenturami dopadl takto:

MEDMARK:  ČSSD, TOP 09, ANO, KSČM, ODS, KDU-ČSL, ÚSVIT,  SZ.

SANEP: ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, SPOZ, SZ. 

Kraj Vysočina 1.10.:

MEDMARK:  ČSSD, TOP 09, ANO, ODS, KSČM, KDU-ČSL, ÚSVIT, SZ

SANEP: ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, SPOZ, ÚSVIT. 

Královéhradecký kraj 2.10:

MEDMARK:  ČSSD, KSČM, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, ODS, ÚSVIT, SZ

SANEP: ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL, ANO, SPOZ, TOP 09, ÚSVIT. 

Plzeňský kraj 3.10:

MEDMARK:  ČSSD, ANO, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09,  ODS, ÚSVIT, SZ

SANEP: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09, SPOZ, ODS, ANO, ÚSVIT. 

TNS AISA pro svou třetí vlnu získala od respondentů data v týdnu od 23. 9. do 2.10. K jejím respondentem se zcela jistě během dotazování dorazily informace o výsledcích prvních dvou průzkumech z ČT volební show z jednotlivých krajů. Na druhém místě se objevilo hnutí ANO se 13% (+2%), které přeskočilo KSČM. ČSSD si držela stále svých 29%. KSČM klesla ze 14,5% na 11%. TOP 09 si pohoršilo o procento na 9,5% (-1%); Na ODS jako klíště stále bylo přisáto 8,5% (-0,5%) voličů. KDÚ-ČSL se zlepšilo o procento na 6,5%%.  SPOZ s 5,0% (+1) si vystřídalo místo s ÚSVITEM se 4,5% (- 0,5%), SZ opět se musela spokojit s 3,5% Ostatní 9,5%. Za necelý měsíc od první vlny hnutí ANO získalo hlasy 8% voličů, rozhodnutých jít k volbám. A opticky to vypadalo tak, že k němu přecházely mezi druhou a třetí vlnou především hlasy KSČM.

Pokud lze předpokládat jakýkoliv marginální význam televizních diskuzí na rozhodování voličů, tak je zřejmé, že pokud by byla získáváním podkladů pro zařazení těch či oněch politických stran pověřena agentura SANEP, vypadala by volební mapa poněkud jinak. Pokud tedy v Karlovarském a Libereckém kraji potvrdilo hnutí ANO svou váhu právě ve výzkumech, tak tyto výzkumy ovlivnily pak rozhodování voličů, respektive odpovědi v celé republice. Tato zpětná vazba pak vedla k modifikaci rozhodování voličů v dalších krajích mezi třetí a čtvrtou vlnou průzkumu veřejného mínění TNS AISA a k posílení výše uvedeného efektu ve volbách, takže i v těch prvních pěti krajích bodovalo hnutí ANO přímo ve volbách nad očekávání dobře. Dokonce lze říci, že si agentury slaďovaly postupně noty.

Volební výsledek a volební potenciál stran, které si rozdělily křesla v Sněmovně ve volbách 2013

Kraj  

Karlovarský

Liberecký

Pardubický

Vysočina

Králové-hradecký

Plzeňský

ČSSD

21,3 (31;28)

16,9  (29;26)

20,5 (30;26)

23,01 (31;31)

18,6        (30;21)

21,7 (32;27)

ANO

21,3  (17;10)

21,6 (20;12)

19,8 (18;12)

15,9 (17;12)

20,3        (21;12)

18,5 (20;10)

KSČM

16,7 (23;26)

14,4 (16;22)

14,6 (17;22)

16,9    (21;22)

14,1        (15;23)

15,8 (19;22)

TOP 09

10,1 (17,;13)

15,2 (19;13)

10,8 (20;13)

9,1   (18;11)

12,9        (23;12)

11,3 (19;15)

ODS

8,2 (17;13)

7   (18;14)

7,1 (17;14)

6,8    (6; 13)

7,27       (15;14)

10,6 (16;19)

ÚSVIT

8,33 (11;8)

7,9  (12;7)

6,9 (10;7)

6,8     (11;6)

8,1          (11;5)

5,6      (10;8)

KDU-ČSL

3,4 (7,6)

(8;9)

7,7 (11;9)

10,5  (17;13)

6,79       (12; 13)

4,9  (9;7)

 

Údaje v tabulce ukazují na to, že: 1) Konečné výsledky voleb (až na KDU-ČSL) výrazně ovlivnily televizní primárky ve dvou nejmenších krajích, a to ve prospěch stojících na právo od středu. Vedly pouze k převedení hlasů pravicově orientovaných voličů na nové strany; 2) Metody měření volebního potenciálu, použité agenturami MEDIAN a STENMARK (první číslo v závorce) optimističtěji hodnotí šance neparlamentních stran než metody agentury SANEP (druhé číslo v závorce), ale až na hnutí ANO se realističtěji shodují s (celostátním) výsledkem voleb; 3) Rozdělení hlasů ve volbách v Plzeňském kraji už přesně kopíruje celostátní volební zisky

Po pětidenní odmlce po zveřejnění třetí vlny předvolebního průzkumu TNS AISA pokračovaly v dalších krajích přestřelky mezi agenturami:

Zlínský kraj 7.10:

MEDMARK:  ČSSD, ANO, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09,  ODS, ÚSVIT, SZ

SANEP: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09, SPOZ, ODS, ANO, ÚSVIT. 

Olomoucký kraj 8.10:

MEDMARK:  ČSSD, KSČM, ,ANO, TOP 09, KDU-ČSL, ODS, ÚSVIT, SPOZ

SANEP: ČSSD, KSČM, ODS, ANO, TOP 09, KDU-ČSL, ÚSVIT, SPOZ 

Jihočeský kraj 9.10:

MEDMARK:  ČSSD, ANO, KSČM,  TOP 09, ODS, ÚSVIT,KDU-ČSL, SZ

SANEP: ČSSD, KSČM, ODS, ANO, TOP 09, HLAVU VZHŮRU,KDU-ČSL, ÚSVIT

Ústecký kraj 10.10:

MEDMARK:  ČSSD, KSČM, ANO, TOP 09, ÚSVIT, ODS, SPOZ, SZ

SANEP: ČSSD, KSČM, ANO, ODS, TOP 09, SPOZ, KDU-ČSL, HLAVU VZHŮRU 

13. 10 vypálila na voliče svou salvu opět TNS AISA, která pro svou čtvrtou vlnu sbírala data ve dnech 30.9.-9.10. Zvláštní je, že se sběr dat pro čtvrtou vlnu kryje zčásti se sběrem dat pro třetí vlnu (23. 9. do 2.10.).

Získaná data byla ovlivněna nutně průzkumy agentur MEDIAN a STEMMARK a televizními debatami s lídry Pardubického kraje, Vysočina, Královéhradeckého, Plzeňského, Zlínského, Olomouckého a Jihočeského, pokud nepřipustíme, že respondenti byli hluchoněmí, slepí a negramotní. Průzkumy vedly k těmto zjištěním: ČSSD (28,5%), ANO (12,5%), KSČM (12,5%), TOP 09 (11%), ODS (6,5%), KDU-ČSL (6%), ÚSVIT (5%), SPOZ (4,5%), SZ (3,5%), Piráti (2%), Ostatní (8%). Průzkum v podstatě konstatoval zvýšení popularity KSČM (+1,5%), TOP 09 (+1,5%) a zhoršení pozic ODS (-2%), ČSSD (-0.5%), ANO (-0,5%), ÚSVIT (-0,5%), KDU-ČSL (-0,5%), SPOZ (-0,5%), ale hlavně a především snížení počtu nerozhodnutých voličů, respektive respondentů (-1,5%).  

Bezprostředně po skončení televizních debat SANEP si kontrolovala výsledky svých průzkumů formou zpětnovazebního dotazu Zaujali Vás hlavní téma a hosté, lídři stranických kandidátek kraje ve volební debatě ČT 24. Pro naši potřebu ohodnotíme výsledky těchto zpětnovazebních průzkumů ve výše uvedených krajích body 8-1, které si sečteme:

 

 

ČSSD

ANO

KSČM

TOP

ODS

ÚSVIT

KDU

SZ

SPOZ

8+7+4+8+7+8+8

5+6+6+2+3+4+4

7+8+8+5+5+7+7

6+1+1+4+1+2+2

1+2+2+1+7+1+6

4+3+5+2+3+5+3

2+4+7+8+4+3+5

3+3+1

5+6+6+6

50

30

47

17

20

25

33

7

23

 

Pokud budeme abstrahovat od možné statistické chyby, tak lze konstatovat vliv těchto krajských televizních debat na přeliv voličů ke KSČM. Lze pouze říci, že tyto debaty neotřásly silnou pozici parlamentní levice (ČSSD, KSČM), potvrdily pozici neparlamentních stran (ANO, ÚSVIT, KDÚ-ČSL, SPOZ) a signalizovaly slabší výsledky parlamentní pravice (TOP 09, ODS).

Po ukončení sběru dat a hlavně po opublikování výsledků čtvrté vlny předvolebního průzkumu TNS AISA se boj agentur přemístil do nejlidnatějších krajů, kde jejich pražští respondenti začali poněkud experimentovat. Pro tyto kraje byly rovněž k dispozici zářijové výzkumy SANEP, v nichž si pevně drží první čtyři místa parlamentní strany (s výjimkou třetího místa KDU-CSL na jižní Moravě). Není jasné, co kromě publikace výzkumů volebního potenciálu a volebního modelu se stalo, že se od nich voliči začali odklánět k hledání nových alternativ.

Praha 14.10:

MEDMARK:  TOP 09, ČSSD, ANO, ODS KSČM, SZ, PIRATI, KDU-ČSL

SANEP: TOP 09, ČSSD, ODS, ANO, KSČM, HLAVU VZHŮRU, SZ, SPOZ

Preference SANEP (září): TOP 09, ČSSD, ODS, KSČM, ANO, SPOZ, SBB, SZ

Jihomoravský kraj 15.10:

MEDMARK:  ČSSD, ANO, TOP 09, KSČM, ODS, KDU-ČSL, ÚSVIT, SPOZ

SANEP: ČSSD, KSČM, TOP 09, ANO, ODS, KDU-ČSL, ÚSVIT, SPOZ 

Preference SANEP (září): ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, SPOZ, ÚSVIT,  SZ

Moravskoslezský kraj 16.10:

MEDMARK:  ČSSD, ANO, KSČM, KDU-ČSL, ÚSVIT, SPOZ, ODS TOP 09,

SANEP: ČSSD, KSČM, ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, SPOZ, ÚSVIT, 

Preference SANEP (září): ČSSD, KSČM, ODS, SPOZ, TOP 09, KDU-ČSL,ÚSVIT,  SBB

Středočeský kraj 17.10:

MEDMARK:  ČSSD, ANO, TOP 09, KSČM, ODS, ÚSVIT, SPOZ, KDU-ČSL

SANEP: ČSSD, KSČM, ODS, ANO, TOP 09, ÚSVIT, SPOZ, HLAVU VZHŮRU

Preference SANEP (září): ČSSD, TOP 09, KSČM, ODS, ANO, SPOZ,, KDU-ČSL, PIRÁTI

 

Z hlediska výsledku volebního výsledku ve Středočeském kraji se blamovaly všechny tři agentury zcela dokonale: ANO (20,07%), ČSSD (18,44%), TOP 09 (14,64%), KSČM (14,41%), ODS (8,85%), ÚSVIT (6,32%) 

Využijeme opět průzkumu SANEP, aby bylo možné otestovat, zda volební diskuse lídrů osmi politických stran ve volebním studiu rozhodla o jejich podílu na politické moci ve státě, jak nám sliboval projekt ČT (viz níže). Pokud by měla rétorická zdatnost vůdců politických stran představovat ten správný recept na lapání voličů, tak jednoznačně by volby vyhrála SPOZ a ANO by se měla někde krčit ve Sněmovně hodně vzadu.  

 

 

 

ČSSD

ANO

KSČM

TOP

ODS

ÚSVIT

KDU

SZ

SPOZ

PIRÁTI

5+7+7+6

3+8+4+1

1+3+8+5

7+1+3+3

4+4+2+2

6+1+8

2+2+5+4

3

8+5+6+7

6

25

16

17

14

10

15

13

3

26

6

 

Do rozjásaných tváří politiků SPOZ, bojujících udatně s drakem Kalouskem na billboardech, však vyšplouchla pátá vlna TNS AISA, která je všechny dohromady smetla do propadliště dějin: ČSSD 23%, ANO 16%, KSČM 14%, TOP 09 10,5%, 0DS 7%, KDU-ČSL 6%, ÚSVIT 6%, SPOZ 4%, SZ 3%,, PIRÁTI 2,5, OSTATNÍ 8%. Průzkum zjistil oslabení pozic ČSSD (-5,5%), KSČM (-1,5%), ODS (-0,5%), SPOZ (+1%), SZ (-0,5) a naopak posílení pozic ANO (+3,5%), TOP 09 (+0,5%),  ÚSVIT (+1%), PIRÁTI (+0,5%).

Sběr dat pro tuto vlnu volebního modelu AISA probíhal ve dnech 7.10.-16.10., to znamená, že respondenti byli a mohli být ovlivněni výsledky publikování průzkumů v Zlínském, Olomouckém, Jihočeském, Ústeckém, Jihomoravském kraji a v Praze. Dávná minulost ovládla přítomnost, tedy rozhodla, kdo bude mít slovo na klání vůdců politických stran v celostátním měřítku.

Mediálnímu tlaku podlehli nakonec také respondenti SANEP. Ve výzkumu volebních preferencí, provedeném SANEP 10. – 14. 10. 2013 získalo ANO 2011 už 9,1%, za ním se ocitly ODS (8,3%), KDU-ČSL a SPOZ s 5,8´%, Hlavu vzhůru (4, 8%), ÚSVIT 4,6%, SZ 3,5%, ostatní 5,5%, před ním už stály pouze TOP 09 (11,2%), KSČM (16,9%) a ČSSD (24,5%). V dalším výzkumu SANEP, který proběhl 17.-21. 2013 se podle velikosti za sebou postavily jednotlivé strany jak vytáhlí puberťaci při seřazování na v hodinách tělocviku: ČSSD 23,8%, KSČM 16,9%, TOP 09 11, 9%, ANO 11, 6%, ODS 7,5%, KDU-ČSL 5,7%, ÚSVIT 5,3%, SPOZ 5,2%, Hlavu vzhůru 3,5%, SZ 3,1%, Ostatní 5,5%.  Asi se hned ten první hašišák v řadě zdál královi-voliči moc vysoký, tak mu usekl hlavičku a nasadil jí pro jistotu až tomu čtvrtému. Co provedl, tak se stejně dozvěděl až po volbách z volebního modelu TNS AISA (šestá vlna). Bylo dobojováno, oba konkurenční rivalové si padli do náruče.

I když tomu prvnímu z nich to neustále vrtalo hlavou, takže alespoň napodobil agenturu Medián a začal odvážně sčítat:  Soubor 14 průzkumů územně samosprávných celcích byl pro deníky VLP proveden v období od 24. září – 17. října 2013 (publikován 21.. 10)  na reprezentativním vzorku 14.490 dotázaných  ve věku 18-69 let. Reprezentativní vzorky pro jednotlivé průzkumy  byly vybrány metodou kvótního výběru a odpovídají sociodemografickému rozložení obyvatel jednotlivých samostatně územně samosprávných celcích dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontroly daných  vzorků byly provedeny triangulační datovou metodou. Nižší hodnoty představují průměr volby dvou třetin voličů, kteří jsou pevně rozhodnuti pro danou politickou stranu či hnutí v rámci jednotlivých krajů. Celkově je pak rozhodnuto nebo váhá jít k volbám v průměru 57,6 % voličů. Horní hranice pak představuje celkový maximální hypotetický volební potenciál, kterého mohou jednotlivé kandidující politické strany a hnutí dosáhnout v případě, že se ke každému politickému subjektu přikloní celá skupina váhajících a pochybujících voličů, kteří zvažují svoji volební účast. Součet voličského potenciálu není 100%.

Výsledný součet volebních potenciálu (volebních preferencí) pak dopadl následujícím způsobem: PIRÁTI 3,5% (2,3), SZ 4,8% (3,0), HLAVU VZHŮRU 5,6% (3,9), ÚSVIT 7% (4,3), SPOZ 7,1 (5,2), KDÚ-ČSL 8,5% (5,9), ANO 12,3% (7,3), TOP 09 12,8 % (8,8), ODS 13,4% (10,2), KSČM 21,3% (18) a ČSSD 27,8% (24,3).

Tento součet knokautovala šestá vlna průzkumu TNS AISA svým volebním modelem, pro nějž byla sbírána data od 21.10 do 24.10.2013: ČSSD 21,5%, ANO 17,5%, KSČM 12%, TOP 09 10,5%, ODS 6,5%, ÚSVIT 6,5ˇ%, KDU-ČSL 5,5%, SZ 4,5%, SPOZ 3,5%. Ostatní 13%!!!     

V posledním průzkumu SANEP, který proběhl 21.10. -24.10.2013, ANO 2011 předběhlo také  KSČM (15,4%) a jeho preference přesáhly 16,3%. Ostatní strany bodovaly takto: ČSSD 21.7%, TOP 09 11,9%, ODS 7,5%, ÚSVIT 6,9%, KDU-ČSL 6,1%, SZ 3,1%, SPOZ 2,3%, Hlavu vzhůru 1,7%, ostatní 7, l%. Reprezentativní vzorek voličů se choval pod tlakem mediální reality jako kuřata, hledající marně svojí kvočnu: SANEP zaregistrovalo den před volbami 14% váhajících voličů, z nichž část utekla od ODS, TOP 09, ČSSD, Hlavu vzhůru a SPOZ k ANO 2011 a část od KSČM, ČSSD a ANO k ÚSVITu. Podle jednoho z volebních modelů hlavním zdrojem voličů ANO byli voliči TOP 09 (131 000), nevoliči (106 000), VV (98 000), ODS (92 000) a ČSSD (36 000).

Závěr

Výzkumy agentur MEDIAN a STEMMARK byly zaměřeny na zjištění volebního potenciálu, který při použití otevřené otázky neměl nutit vzorek – ve všech krajích nestejně lidnatých - zhruba 1000 respondentů k výběru jedné strany, neměl diskriminovat malé strany a měl také podpořit ty strany, které budou přesvědčivě argumentovat v televizních diskuzích. Lepší přiznání, že použitá metodika výzkumu má za cíl ovlivnit výsledky voleb, si nelze přát. Zpětnovazební výzkumy SANEP ale brutálně prokázaly, že nic takového se nestalo.

¨Skutečný fígl spočíval v tom, že výzkumy v nejmenších krajích ovlivnily rozhodování voličů v největších krajích. Kdyby jenom to, nejisté rozhodování ještě ne zcela jistě rozhodnutých voličů v nejmenších krajích ovlivnilo volební výsledky v celé republice. Jak to pěkně shrnul Luděk Švehla v Deníku Referendum v článku Volební potenciál ČT je zavádějící, zvýhodňuje pravicové strany dne 4. Října 2013: Nerozhodní respondenti mohou mít až třikrát silnější hlas než respondenti rozhodnutí pro jednu konkrétní stranu.

Voličem, který rozhodil tyto volby, byla Renáta Týmová, vedoucí VPA [výzkum programu a auditoria] ČT, která ke konci roku 2011 byla odejita z televize NOVA a která měla na starosti realizaci celého projektu. Renáta Týmová byla přitom zaháčkovaná osobní vazbami na SIMAR, když před časem na konferenci výzkumných agentur prezentovala svou vizi ČT :D. Proč právě tam? Co má co projekt nového televizního kanálu společného s výzkumy veřejného mínění? Tato dáma se měla sama vyloučit z jakéhokoliv rozhodování o předvolebních průzkumech.

Tato dáma 7. 10. 2013 se v online rozhovoru ČT 24) se velmi nehezky vyjádřila o SANEP: Sanep nepovažujeme za důvěryhodný zdroj, co víme, jedna se o výzkum, který běží na internetové populaci, jsou tam lidé pouze ve stáří 18-69. Z tohoto důvodu ČT nepovažuje tyto výsledky za reprezentativní. Sanep není ve sdruženi agentur pro výzkum veřejného mínění v Simaru, tudíž nedodržuje standardy kvality sběru dat. Navíc jsme se zavázali v pravidlech předvolebniho vysílání, že budeme prezentovat výsledky pouze agentur sdruženych v Simaru, které prokazatelně v poslední době nepracovaly pro žádnou politickou stranu.

 Do té doby, dokud nám bude ČT ovlivňovat výsledky voleb takovými smlouvámi s výzkumnými agentury, že bude publikovat pouze výsledky průzkumů veřejného mínění těch agentur, které s ní mají smlouvu, tak si demokracie s veřejnoprávní televizí poradit nemůže. Mění se v mediokracii.

Nejenom Andrej Babiš, ale i Renáta Týmová dobře vědělä, jak vysoké jsou sázky. V průzkumu realizovaném agenturou STEMMARK v dubnu 2013 na otázku Sledujete výzkumy preferencí stran a kandidátů odpovědělo 61% respondentů, lidé starší nad 45 let více než 65% a vysokoškoláci dokonce 70%, že ano. Průměrný věk televizního diváka v lednu 2012 byl 49, 7, ČT 1 55, 4 let, ČT 24 dokonce 58 let. Nešlo přitom o spiknutí, ale o prolnutí individuálních zájmů. Simar pouze chtěl vrátit úder dotěravé konkurenci SANEP, která tak bodovala v prezidentských volbách.  

Hezké od ČT bylo, že nám slíbila nemožné: Díky těmto průzkumům mohou předvolební debaty vycházet z nezpochybnitelných dat, která jsou navíc získávána od více agentur a mohou být pro dosažení maximální objektivity vzájemně porovnávána a aby předešla případným spekulacím o povaze takto získaných dat, poskytne jejich kompletní podobu odborníkům ze sociologického ústavu Akademie věd ČR, a to vždy po třech letech od jejich získání.

Už máme za sebou třetí volby do Sněmovny, o nichž nelze říci, že by jejich výsledek nebyl ciknutý, že by o jejich výsledku rozhodla přitažlivost programů politických stran a jejich osobností.  První z nich ovlivnil Jan Kubice, druhé pak analytik Dušan Jalový a nyní ty poslední Renátka. O této své agentce v ČT, která sledovala jen a pouze zvýšení sledovanosti svých pořádů, pan Babiš ovšem nevěděl, a proto se po volbách tvářil tak udiveně. O  platnosti teorie, že volič-medián rozhoduje volby, lze úspěšně pochybovat.

 I když lze možná považovat hnutí ANO za solidní firmu, tak s hrůzou lze přihlížet do budoucnosti, kdy se obdobný fenomén objeví znovu v horším vydání. Rychlost vzestupu ANO je varující a lze jí zabránit pouze zákonem, který stanoví, že do Sněmovny politická strana může kandidovat, až získá před tím pět procent hlasů, či zastupitelů v obecních, krajských a senátních volbách, abychom věděli, s kým máme tu čest.

 

Dodatek: V téžé debatě odpověděl Dan Prokop, expert na politické výzkumy Medián na otázku, jak pevná je voličská základna hnutí ANO, takto: Pevnost lze hodnotit z více hledisek, např. - kolik lidí avizujících volbu ANO 2011 si je jisto účastí, kolik si je jisto výběrem strany, kolik tuto stranu uvede spontánně a kolik, až když jim ukážete její jméno v dovozené otázce. V tom prvním ohledu je např. ANO 2011 celkem silné - mezi lidmi avizující určitě účast má silnější podporu než mezi těmi, kteří tím nejsou tolik jisti. To vyplývá z toho, že jeho podpora mírně více pramení ze sektoru bohatších a VŠ vzdělaných lidí, kteří mají cca od roku 1996 v ČR nadprůměrnou volební účast. V těch dalších ohledech je pevnost nižší, ale posiluje - ANO 2011 je např. díky obrovské kampani hodně silné v otevřené otázce, kde lidem nedáváte na výběr strany a oni spontánně říkají, koho by nejspíše volili. Na druhou stranu jsou tady i zdroje nezakotvenosti voličů - ANO 2011 není programově nějak vyprofilovaná strana, která by hájila zájmy specifické skupiny obyvatel (na níž se může spolehnout přes skandály apod.), a nedisponuje stranickou identifikací voličů zakořeněnou v jejich voličské historii. Takže nemá ty tradiční brzdy, které by jí voliče udržely, pokud začne dělat nějaké výraznější chyby, vyčerpá se jí kampaň či se proti ní výrazně obrátí média.

 

Kritika SANEP ČT je už staršího data (viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/medialni-krajina-milana-smida/74895-byznys-a-pruzkum-verejneho-mineni/ )

 

        Obrázek převzat http://www.borovan.cz/hraci_dne/renata-tymova

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.