Zapeklité omyly prezidenta M. Z. zas a znovu

pelc vladimír
28.12.2021 00:34
Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství mj. představil návod, jak snížit deficit státního rozpočtu. Disfunkční.

V článku Zapeklité omyly prezidenta M. Z. (12. 11. 2020) jsem publikované ekonomicko-sociální názory prezidenta ČR ing. Miloše Zemana věcně zkritizoval. Šlo mj. o jeho tvrzení, že je nutné zrušit (limitovat) tzv. daňové výjimky existující v našem daňovém systému.

Ve svém vánočním poselství (viz) se M. Zeman ke svým mylným názorům vrátil; když mluvil o tom, že je nutné snížit deficit státního rozpočtu uvedl, že to je vhodné též odstraněním daňových výjimek – konkrétně zmínil slevu na poplatníka. „To se mimochodem týká i slevy na poplatníka, která je největší daňovou výjimkou. Ale co v současnosti v rozpočtových debatách vidíme? Politické strany se někdy téměř předhánějí, zejména ve volební kampani, v nabídce snížení daně z přidané hodnoty, snížení daní z příjmu fyzických osob a samozřejmě bojí se, že vzbudí nevoli různých lobbyistů, když sáhnou na daňové výluky. Přesto je to cesta, která by mohla zastavit permanentní zadlužování naší země.“

Slevy na dani jsou fakultativním prvkem, jde o nominální částku nebo procentem vyjádřenou část, vymezenou zákonem, o níž poplatník snižuje svoji daňovou povinnost. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, obsahuje v § 35 až § 35d následující slevy na dani:

§ 35 odst. 1 písm. a) sleva na dani na zaměstnance se zdravotním postižením – 18 000 Kč na každého zaměstnance; § 35 odst. 1 písm. b) sleva na dani na zaměstnance s těžším zdravotním postižením – 60 000 na každého zaměstnance; § 35ba odst. 1 písm. a) základní sleva na poplatníka − 30 840 Kč; § 35ba odst. 1 písm. b) sleva na manžela/manželku  24 840 Kč, resp. dvojnásobek při invaliditě; § 35ba odst. 1 písm. c) základní sleva na invaliditu − 2 520 Kč; § 35ba odst. 1 písm. d) rozšířená sleva na invaliditu − 5 040 Kč; § 35ba odst. 1 písm. e) sleva na držitele průkazu ZTP/P − 16 140 Kč; § 35ba odst. 1 písm. f) sleva na studenta − 4 020 Kč; § 35ba a 35bb sleva za umístění dítěte – maximálně do výše minimální mzdy. To jsou z hlediska inkasní váhy podstatné daňové slevy (ostatní jsou výnosově marginální − § 35bc sleva na evidenci tržeb, § 35a a § 35b limitovaná sleva na dani pro poplatníky s příslibem investiční pobídky).

Od ekonoma, který navíc sám sebe charakterizuje jako politika sociálně-demokratického, je návrh na zrušení uvedených slev na dani nepřijatelný. Zrušení těchto slev by výrazně zasáhlo do rozpočtů občanů s nižšími příjmy (částky slev tvoří větší část/procento jejich příjmu, než u osob vysokopříjmových).

Daňová soustava nemá plnit pouze funkci fiskální. Současné daňové systémy svým benefitním charakterem, a slevy takovými daňovými benefity jsou, umožňují, kromě funkce fiskální, plnit potřebné úkoly společenské. Zdanění obsahuje širší aspekt, kupř. politický, sociální, ne jen základní, tj. rozpočtový, fiskální, či obecně veřejněrozpočtový. Daň je sociálním vztahem, politickou maximou i ideologickou platformou. Daň je vztahem společenským, z hlediska dílčích aspektů pak vztahem hospodářským. Daň je vztah komplexní, nejde jen o vztah daňového subjektu a veřejného rozpočtu (státu, samostatného správního celku), jde i o vztahy mezi lidmi, protože z různých důvodů existuje rozdílné zatížení daňových subjektů, jde o zprostředkovaný vztah (daňový vztah) mezi nimi, sociální vztah plynoucí z politické orientace společnosti. Daně jsou systémem sociálně-hospodářským, mají aspekty alokativní, distributivní a redistributivní, hodnotově motivační. Do jejich struktury jsou mnohdy vloženy prvky nefiskální, sledující jiné politiky (politiku zdravotní, populační, ekologickou, zaměstnanosti, podpory vývozu atp.).

Doporučení M. Zemana týkající se zrušení daňových slev je − decentně vyjádřeno nešťastné, přesně hodnoceno nekvalifikované. Jejich zrušení by bylo antisociální, útočící na oněch deset miliónů, o nichž M. Zeman tvrdil, že je chce zastupovat, reprezentovat; jeho doporučení je destruktivní vůči sociální situaci občanů, je společensky kontraproduktivní.

Zrušením slev, ani zrušením základní slevy na poplatníka se státní rozpočet na nohy nepostaví. Ale snížila by se koupěschopnost obyvatel.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.