Zlaté časy, kdy se mlaskalo…

přemek votava
19.1.2022 09:33
„To se nám to hoduje, když to platí jiní…“, to je ten slavný výrok feldkuráta Katze, který si užíval života u bohatě prostřeného stolu. Ten jeho bohatě prostřený stůl nám připomíná ty zlaté imperiální časy, kdy koloniální mocnosti žily ze svých kolonií. Ono to zase není tak dávno, co planeta Země byla tou největší britskou obchodní kanceláří.

K ní patřilo největší a nejsilnější loďstvo, které zajišťovalo blahobyt Británie. Po staletí platilo to známé „Nad britským impériem slunce nezapadá“. Tento výrok výstižně charakterizuje ekonomické, ale i lidské drancování britských kolonií - jako byla Indie, asijské državy, státy černé Afriky. Británie v užívání tohoto blahobytu na úkor druhých nebyla sama. Obdobně imperiálně vládly nad „svými“ poddanými v koloniích tehdejší mocnosti jako byla Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Itálie, Holandsko, Německo. I když pod tlakem dějin dostaly bývalé kolonie formální nezávislost a vztyčily své vlajky nezávislosti, přesto dozor nad nimi zůstal.

Koráby těchto mocností brázdily oceány a přivážely drahé koření, kakao, čaj, … lodě byly plné stříbra a zlata. V útrobách lodí se tísnili také černí otroci, určení k práci na plantážích. Obchod s černými otroky kvetl, jen za období 1701 – 1900 bylo přepraveno po moři přes 9 milionů otroků. Tedy těch, co tuto cestu hrůzy přežilo. Platilo se jen za živé zboží, ztráty byly vysoké. 

Na tyto zlaté imperiální časy se dnes záměrně zapomíná. Byla to doba, kdy si vyvolené mocnosti rozdělily svět a jeho bohatství. Vedle surovin to byly také ty vzpomínané miliony otroků. Jakýkoliv odpor se tvrdě trestal, ještě nedávno se sekaly hlavy i ruce. Kladu si otázku kdo se dnes k této imperiální minulosti hlásí?

Kolonie si svou nezávislost musely tvrdě vybojovat, ale i za tu malou okleštěnou svobodu musely draze platit. Koloniální politika Británie, Francie a dalších států je příčinou i té dnešní, tak často v EU diskutované migrační krize. Bývalé koloniální mocnosti by měly dnes nést důsledky svého počínání! Tedy vracet to, co kdysi ukradli, či odvezli. Po jejich hospodaření zůstal v mnoha rozvojových státech chaos a bída. Tento stav je příčinou této současné migrační vlny.

Bývalé koloniální státy se dnes ke své minulosti nehlásí a my ostatní, co jsme „nekolonizovali“, ani jsme neseděli u jejich plného stolu, máme se nyní v té jejich koloniální špíně vymáchat. Západní svět je dnes svědkem účtování s minulostí, na mnoha místech se kácí její symboly, symboly otrokářství i nesmírného lidského utrpení. Padají sochy králů, generálů. Nechybí vám ale také reálné a odpovídající pokání?

Přemysl Votava


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.