Vybrané Komentáře

obrazek
8.3. 11:25
V roce 1968 jsem chodil do deváté třídy. Společnost se probouzela k demokratické diskuzi. Probudila...
obrazek
20.3. 13:13
Takový postup doporučil Evropský parlament Evropské radě a vysokému představiteli EU pro zahraniční...
obrazek
12.3. 12:53
Letošní kampaň, provázející volbu prezidenta republiky, má opomíjenou zvláštnost, která se přelila...

Komentáře

obrazek
29.11. 10:45
Včerejší televizní Hyde Park a navazující diskusní pořad Máte slovo se shodně zaměřily na současný nejzávažnější společenský problém: korupce jako rakovina prorůstá do všech vrstev společnosti. Policie má v popisu práce řešení, ale je ochromena. Přetrvává destrukční vliv působení ministra vnitra...
obrazek
29.11. 09:06
Poslanec Schwarzenberg se nechal na vyhlášení Zlatých slavíků doprovázet údajně lacině vyhlížející mladou dámou. Její lacinost podle moralistů, co neměří všem stejně (vysvětlím později) spočívá v jejím vyzývavém zevnějšku, ze kterého prý bylo na první pohled patrné, v jakých (ne)morálních...
obrazek
28.11. 13:37
Jsem ročník 56, a proto je logické, že jsem v minulém režimu slyšel pohnutky, které mé kamarády či známé vedly k rozhodnutí emigrovat do kapitalistické ciziny. Ani jednou jsem neslyšel, že to risknou i přesto, že jsou v ní lidé odkázaní na sociální systém označováni politiky za lenochy hodné...
obrazek
27.11. 16:32
Pokusím se vám vysvětlit své výhrady k vámi navrhovaným řešením, jak z našeho života odstranit problém s nepřizpůsobivými a jak vyřešit problémy Romů. Za Vaše hlavní pochybení považuji skutečnost, že jste stejně "statečně" a hlasitě nepředkládali návrhy, jak zabránit nepřizpůsobivým,...
obrazek
26.11. 13:27
"Nelze vycházet z premisy, že nezaměstnaným se pracovat nechce a tudíž si v nezaměstnanosti podporu nezaslouží, a to proto, že si každý zaměstnanec v rámci svého příjmu a odvodů zaměstnavatele přispívá na státní politiku zaměstnanosti, z níž se vyplácí mimo jiné i podpory v nezaměstnanosti, a...
obrazek
26.11. 10:18
Rodina je základ státu, říkalo se kdysi a nutno říci, že to byla „svatá pravda“, kterou po celá staletí potvrzovaly dějiny lidské společnosti. Pouze normálně fungující rodina, kde je žena milující svého vyvoleného muže a muž milující svojí vyvolenou ženu, kteří se svobodně rozhodnou žít spolu v...
obrazek
25.11. 11:05
Jsem přesvědčený, že se v každé sociální skupině, tedy i mezi senátory, najdou zištní vychytralci. Senátor Doubrava (Severočeši.cz) mezi ně rozhodně patří. Ačkoliv musí vědět, že je naše společnost ve velkém a dlouhodobě rozkrádána politicko-ekonomickými mafiemi, tak se vychytrale vytasil s "...
obrazek
20.11. 08:53
Od 28. října tohoto roku vysílá Česká televize nový seriál nazvaný České století, který mapuje klíčové ,,osmičkové", ale i jiné roky, jež znamenaly většinou klíčový předěl v našich dějinách. Každý díl je herecky velmi silně obsazen a snaží se držet poměrně věrně historické fakticity a reálií,...
obrazek
19.11. 14:34
Ve včerejších textech, které se objevily nejprve v tištěném vydání Mladé fronty a následně i na serverech iDnes a Lidovky, jsem byl posměšně vyobrazen jako člověk, o kterého není nikde zájem. Citace byly vytrženy z kontextu, často dezinterpretovány a článek byl uměle posazen do zesměšňující podoby...
obrazek
19.11. 08:47
V neděli 17. listopadu 2013 jsme v České republice slavili Státní svátek - „Den boje za svobodu a demokracii“, který je současně „Mezinárodním dnem studentstva“.