Doly OKD a byty RPG. A co ty, vládo

obrazek
2.5.2014 08:19
Osud těžby na dole Paskov a zejména budoucnost jeho zaměstnanců zahýbala veřejným míněním a vzhledem k významu těžební činnosti pro region lze říci, že právem. Poněkud ve stínu hlavního problému ale zůstává vývoj bytů ve vlastnictví RPG.

Dalo by se očekávat, že odkoupení bytů bude umožněno především jejich tehdejším uživatelům, nikoli za zvýhodněnou cenu novému majiteli jakési obskurní RPG. Vždyť za dobu vlastnictví bytů získal nový vlastník významnou peněžní částku, kterou téměř vůbec nereinvestoval do bytů, ale použil ji na zcela jiné a netransparentní účely.

Zaráží nás jak je možné, že v rozporu s privatizační smlouvou vůbec mohly být tyto byty přenechány RPG. Tento postup vyvolává naléhavé otázky, zda se v tomto případě nejedná o korupci, když stát nejednal a neuplatňoval nároky z uzavřených smluv. A také otvírá další otázku, proč tehdejší a všichni následující ministři financí nezabránili těmto smlouvě odporujícím postupům?

Je zcela zřejmé, že nájemník, který platil nájemné více než dvacet let, znásobil příjmy snadno zpochybnitelných nových majitelů. Navíc dnes dochází k tomu, že byty chce současný majitel prodat za cenu, která nade všechny rozumné meze převýší celkovou cenu OKD, za kterou získal nejen doly, ale i byty. Dochází tak k ožebračování občanů o stovky tisíc korun i k výsměchu všem daňovým poplatníkům, z jejichž daní bude sanován útlumový program těžby na dole Paskov.

Vláda tak svou nečinností upřednostňuje morálně zavrženíhodné spekulace před sociálně citlivým a spravedlivějším řešením. Když uvážíme, že ministrem financí byl tehdy Bohuslav Sobotka, tak je to skutečnost vskutku zarážející. Takový krok by se dal očekávat spíše od pravicové vlády.

Znepokojuje nás situace, kdy jsme svědky ne snad jednotlivých chyb, ale naprosto nesmyslného hospodaření s veřejným majetkem, ke kterému docházelo za všech vlád od roku 2004. Prodej bytů OKD je jen jedním z mnoha podobných případů. Nesmyslné hospodaření, kterým je outsourcing, tedy najímání externích firem nebo jednotlivců na činnosti, ke kterým má státní správa i státní hospodářské subjekty patřičná oddělení, a jejichž pracovníci by měli být k takovým úkonům odborně fundovaní.

Je vůbec ospraveditelné a rozumně obhajitelné, když místo mezd několika zaměstnanců se náklady zvýší o neúměrné zisky externí firmy, které pak plynou bůh ví kam? Takových případů není málo a staly se již zavedeným pravidlem.

V současné době se často mluví o provázanosti politiky a veřejné správy se světem financí a podnikání vybraných osob, stručně řečeno, s finanční oligarchií. Ve východoevropských zemích, samozřejmě. Nejsme ale svědky podobných tendencí i u nás? A to už velmi dlouho? Nemůžeme se zbavit pocitu, že tomu tak je.

Předseda ObO  LEV 21 MUDr. Bohdan Babinec, CSc.
Místopředseda ObO LEV 21 Jiří Pondělíček

bohdan-babinec
lékař - chirurg, předseda obvodu Praha 8 a 9 národních socialistů - LEV 21

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.