Gorbačov v sukních…

26.9.2016 07:17
Tímto titulkem začíná text mého vzácného přítele Viktora Mironěnka, ve kterém mimo jiné komentoval článek Fjodora Lukjanova. Oba texty najde laskavý čtenář na http://victormironenko.livejournal.com/22279.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social.

Nechci s Viktorem nikterak polemizovat, rád bych uchopil jím naznačenou a zároveň velmi inspirativní paralelu mezi Michailem Sergejevičem Gorbačovem (MSG) a Angelou Merkelovou (AM) po svém. Zároveň bych se rád v tomto textu, pokud je to vůbec možné, oprostil od jakýchkoliv osobních nebo politických sympatií a sociálně ekonomických hledisek.

MSG nepochybně významně přispěl k tomu, že se náš svět významně změnil a AM zcela nepochybně přispívá k tomu, že se náš svět významně mění a měnit se bude.

MSG i AM zahájili svou činnost směřující ke změně s pocitem, že jejich podoba světa se přežila a změna je nevyhnutelná.

MSG i AM významným způsobem přispěli a přispívají ke zvýšení variability a životaschopnosti našich světů, protože postřehli jejich nedostatek, zamrzání a tendenci k hromadnému vymírání a zániku.

MSG viděl nevyhnutelnost konce bipolárního světa, AM nevyhnutelnost nástupu afroevropské civilizace.

MSG zahájil své kroky v okamžiku, kdy jeho svět se zdál být na kolenou, AM naopak v okamžiku, kdy její svět se zdál být na vrcholu.

MSG spoléhal na nové myšlení stávajících lidí, AM spoléhá na nové myšlení příchozích lidí.

MSG i AM měli, mají a budou mít velký počet nepřátel, těch, kteří jsou z řady dobrých i méně dobrých, racionálních i iracionálních, citových důvodu zastánci udržení stávajícího stavu, starých dobrých časů, a to dokonce v čase, kdy už jsou staré dobré časy dávno nenávratně pryč.

MSG i AM spustili nebo alespoň katalyzovali procesy, které se jim zákonitě musely vymknout z rukou, procesy které v sobě nemají plán. Nelze je z toho vinit, protože oni nejsou viníky, jsou jen těmi, kteří pojmenovali to, co probíhá a pokusili se to v rámci daných možností ovlivnit.

MSG i AM jsou spíše tvářemi než původci procesů, které jsou jim kladeny za vinu

Kdyby nebylo MSG, bipolární svět by stejně zmizel, a kdyby nebylo AM, evropská civilizace by se stejně neubránila afrikanizaci, tak jak to předvídal Umberto Eco již v roce 1990, když napsal ve své eseji Migrace: Velké migrace nelze zastavit. Zkrátka se připravme na to, že budeme žít v nové éře afroevropské kultury.

Dnes si užíváme plnými doušky stavu svobody a volnosti, ke kterému MSG přispěl, a přitom jsme kdykoliv ochotni na MSG nadávat jako na původce všeho špatného, co v tomto světě jest.

Doufejme, že tomu tak bude i v případě AM a jejího příspěvku k afrikanizaci evropské kultury a civilizace. Doufejme, že si budeme mít co užívat a budeme moci nadávat.

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.