Petr Benda: "Velrybářství" vs. realita

31.3.2011 13:00
Minulý týden jsem prostřednictvím otevřeného dopisu politickému grémiu ČSSD vyzval ke kompletní přeregistraci členské základny ČSSD v Ústeckém kraji. Učinil jsem tak zejména z důvodu stále častějších spekulací médií, že v Ústeckém kraji probíhají v rámci místních organizací ČSSD tzv. nábory černých duší.

Není to bohužel poprvé, kdy tyto nepodložené informace o ČSSD v Ústeckém kraji média zveřejňují, ale nyní je nám navíc vyčítáno, že naše strana na sjezdu v Brně neschválila změny stanov tak, aby se takovým praktikám zabránilo. Nové vedení ČSSD ale okamžitě po sjezdu deklarovalo, že i přes neschválení změny stanov bude proti těmto náborům bojovat. I proto věřím, že má výzva k přeregistraci členské základny nezůstane bez odezvy, zvlášť ve světle nových událostí týkajících se druhé místní organizace ČSSD v Bílině. 

Média nejprve přinesla informace v tom smyslu, že druhá místní organizace ČSSD v Bílině, která vznikla 13. března 2011, přijala minulou neděli 36 nových členů. To bylo médii i předsedou první místní organizace ČSSD v Bílině Vlastimilem Aubrechtem označeno jako tzv. velrybářství. V pondělí 28. 3. 2011 pak vedení ČSSD v Ústeckém kraji rozhodlo o zrušení celé druhé místní organizace ČSSD v Bílině.

Ve středu 30. 3. 2011 se ale objevily v médiích nové, poněkud odlišné informace. Konkrétně server Parlamentnilisty.cz uveřejnil některá vyjádření Venuše Vachalcové, která je vedoucí klubu důchodců v Bílině. Paní Vachalcová se již v minulosti chtěla stát členkou ČSSD a v článku popisuje problémy, které jí byly činěny, když se snažila přihlásit do místní organizace v Bílině. Zde ji nechtěli přijmout prý proto, že si lidé kolem Vlastimila Aubrechta chtěli udržet svou moc a báli se, jak by při jednáních hlasovala. Se stejnými problémy se podle paní Vachalcové setkali také další místní lidé. Na tom, že do nově vzniklé organizace ČSSD chtělo vstoupit hned 36 lidí, nevidí proto nic divného.

To jsou tedy dva úhly pohledu na celou situaci. Nyní je otázkou, zda se jednalo o velrybářství, nebo jen bylo v Bílině více lidí, kteří přivítali možnost vstoupit do nové místní organizace. Je v zájmu celé ČSSD a její pověsti, aby byla zjištěna skutečná motivace těch, kteří do druhé místní organizace v Bílině vstoupili, a také aby byly znemožněny tyto spekulace v budoucnu. A proto znovu vyzývám vedení ČSSD k odsouhlasení a zahájení kompletní přeregistrace členů ČSSD v Ústeckém kraji. Neexistuje lepší a efektivnější způsob, jak se očistit a ukázat pravý stav věci.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

pawouczech
Bendo, ty vaše války nikoho nezajímají. Jde o vaše koryta. Tak neotravujte vysvětlováním kravin.