Ruské zločinecké gangy a mafie

3.4.2017 21:33
Ruské zločinecké gangy a mafie působily v rámci ruské federace již za existence bývalého SSSR.

Jejich činnost byla sice částečně omezena totalitním společenským systémem, ale nedostatek takřka veškerého spotřebního zboží, běžná nedosažitelnost krátkých i dlouhých kulových zbraní pro obyvatelstvo, problémy s alkoholismem a pouze výjimečná možnost nákupu běžného osobního automobilu, vytvářely podmínky pro kriminální podnikání. Postupně se rozvinula trestná činnost spočívající v pašování takřka všech druhů spotřebního zboží, alkoholu, osobních automobilů ze zemí na západ od ruských hranic, nelegální obchod se zbraněmi, drogami, rozvinuly se hazardní hry i prostituce.

V době existence SSSR byly tyto formy organizovaného zločinu umožněny pouze s účastí vlivných osob představujících určité řídící a politické struktury. Proto docházelo zejména k finančním podvodům, ke korupci různých úředníků, vojáků i politiků, což dále umožňovalo různé formy ekonomické kriminality a zneužívání značných finančních prostředků investovaných zejména do armády.

V souvislosti s rozpadem SSSR a osamostatnění Ruské federace, akceleroval organizovaný zločin nejen uvnitř Ruské federace, ale expandoval i na území dalších států, zejména na území tzv. bývalého východního bloku. Podle dokumentu světové ministerské konference o organizovaném transnacionálním zločinu vydaném v Neapoli v roce 1994 existovalo v roce 1993 jen v Ruské federaci přes 4 300 skupin organizovaného zločinu a za necelý rok (do dubna 1994) jejich počet vzrostl na 5 700.

Z tohoto počtu bylo v této době více než 200 zločineckých skupin na vysoké mezinárodní úrovni a působilo ve více než 25 státech světa (Johnson, C.: Russian Organized Crime: A Baseline Perspective. Johnstown (Pennsylvania) 1993), přičemž na přelomu druhého a třetího tisíciletí již tyto ruskojazyčné zločinecké skupiny operovaly ve více než čtyřiceti zemích světa, včetně České republiky.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.