Ruština za to nemůže…

26.3.2015 12:57
V České republice se ve dnech 19.- 22. března 2015 uskutečnilo zasedání prezidia Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury (MAPRJAL), kterému aktuálně předsedá profesorka Ludmila Alexejevna Verbická, prezidentka Sankt Petěrburské státní univerzity, viceprezidentka Ruského svazu rektorů, prezidentka Ruské akademie vzdělávání. Dlouholetým členem prezídia je za Českou asociaci rusistů můj starý dobrý kamarád, skvělý recitátor a kytarista Jiří Klapka.

Česká asociace rusistů patří k nejaktivnějším složkám světového hnutí rusistů a přes minimální publicitu v ČR a nepřízeň doby je česká rusistika stále mezinárodně uznávána o čemž svědčí i fakt, že se významné zasedání prezidia MAPRJAL před světovým kongresem uskutečnilo právě v České republice.

Česká rusistika má mimo jiné vklady a poklady i svůj drahokam, perlu v koruně či „šedévr“ - přehlídku Puškinův památník.

Členové prezídia MAPRJAL, kterými jsou zejména akademičtí hodnostáři a vedoucí kateder od USA po Čínu, se v minulých dnech zúčastnili mimo jiné Mezinárodní konference mladých rusistů - Pražská rusistika na Pedagogické faktultě UK Praha, v jejímž rámci došlo i k dvěma oficiálním přijetím profesorky Verbické a členů prezídia na Karlově universitě, a dále slavnostního vyhlášení Roku české rusistky u příležitosti 85. výročí vzniku Pražského lingvistického kroužku, 40. výročí založení České asociace rusistů a 50. výročí přehlídky Puškinův památník v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

Hostitelem samotného zasedání prezídia MAPRJAL byla Západočeská univerzita v Plzni. Následně na přijetí za účasti představitelů univerzity, Západočeského kraje a města Plzeň – Evropského hlavní město kultury se v Ruském centru univerzity uskutečnilo jednání prezídia.

V neposlední řadě se v pražském hotelu Rott uskutečnily besedy s českými rusisty a jednání o přípravě světového kongresu rusistů v Granadě v září 2015.

Proč o tom všem píšu a informuji čtenáře portálu Vasevec.cz…?!? Především proto, že jsem nikde o něčem tak poměrně významném nenašel v našich sdělovacích prostředcích ani zmínku. Žijeme ve společnosti, která se zabývá seriózně otázkou, zda nepřispět k boji proti aktuální ruské politice tím, že budeme bojkotovat ruskou kulturu. Možná bychom mohli začít i debatu o zákazu ruštiny, i když víme ze Švejka, že ruský agent nemusí mluvit rusky. Je to jen další důkaz jejich zlovolné vychytralosti.

Píšu to i proto, že jsem nabyl dojmu, že „inter arma silent musae“ a že právě Rusko v současné době nepodporuje výuku ruštiny tak, jak by si to žádal zdravý rozum. Vsadil bych se, že dobrá znalost ruštiny ve světě by určitě umožnila pochopit Rusko lépe než současná informační válka, kterou Rusko se Západem vede. Nemluvě o plýtvání peněz na ukazování svalů a nové zbraně. Zdá se, že na obou stranách aktuálního konfliktu se najdou lidé, kteří si myslí, že pravda je na straně síly a nikoliv, že je výsledkem dohody, a to i na tom, že těch pravd může být více.

V neposlední řádě to píšu i proto, aby můj kamarád Jirka Klapka měl radost a někdy mi zase zahrál.

Přeji všem rusistům, aby ruština zůstala jazykem mezinárodního politického a kulturního porozumění a nikoliv jazykem mezinárodní konfrontace.

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.