1. Vít Bárta potvrdil, že lhal jak veřejnosti, tak premiérovi vlády, jejímž je členem, když na podzim odmítl, že jeho firma ABL sledovala politiky. Na sobotní tiskové konferenci to potvrdil, když přišel s tezí, že šlo „pouze o prověřování možného klienta, zda s ním může ABL spojit své jméno“ a za způsob provedení může „subdodavatel pan Pertlíček“. Předně z dostupných interních dokumentů ABL a výpovědi bývalé manželky pana Pertlíčka vyplývá, že Pertlíček nebyl možná zaměstnancem ABL, ale prakticky vykonával pozici zaměstnance (viz. vyjádření v interním časopise ABL, kde se o Pertlíčkovi mluví jako o vedoucím skupiny detektivů, intenzita kontaktů a výměny informací mezi Pertlíčkem a ABL, využívání firemních emailů, databází a dokumentů a také vyjádření nynějšího ministra školství Dobeše, tehdejšího psychologa firmy ABL pro soud v rozvodovém řízení manželů Pertlíčkových). Tyto informace opět posilují podezření o hospodaření firmy ABL, totiž o tom, zda firma ABL nevyužívala hromadně tzv. švarcsystém, čemuž napovídají jak hospodářské výsledky firmy, tak udávaná výrazně podprůměrná mzda zaměstnanců, která je v ostrém kontrastu s „odměnami“, které si podle sobotního Bártova vyjádření vyplácel management firmy ABL. Bárta také nevysvětlil, kdo je v ABL oním tajemným „VB“, jemuž dával Pertlíček podrobné informace o sledování, kdo se zajímal o podrobnosti jeho práce a o němž prohlásila bývalá Pertlíčkova manželka, že jím byl samotný Vít Bárta.

2. Pokud pan Bárta v sobotu prohlásil, že ABL dělala pro radnici Prahy 11 mj. testy integrity a řízenou provokaci úředníků radnice, pak to považuji za další z důkazů o tom, že ABL porušovala zákon. Pokud k tomu ještě spravovala protikorupční linku radnice, vyvstává zde závažné podezření o charakteru práce ABL pro radnici Prahy 11. Vedle toho, že řízená provokace soukromým subjektem je činnost nelegální, pak není možné vyloučit i možné vydírání úředníků díky takto získaným informacím tak, aby ve prospěch ABL schvalovali zakázky. Jsem přesvědčen, že by se tímto podezřením z páchání trestné činnosti firmou ABL měla okamžitě zabývat policie. A to i vzhledem k tomu, že o ABL kolují spekulace o tom, že se jedná nikoliv o agenturu detektivní, ale „vyděračskou“, která zneužívá informace získané ze sledování a z policejních databází k získávání zakázek, již dlouhou dobu.

3. Pan Bárta se v sobotu na tiskové konferenci vyhnul jednomu ze zásadních podezření, totiž že firma ABL pod jeho vedením zneužívala informace z policejních databází. V rozhovoru pro sobotní Lidové noviny toto dokonce připustil. Jsem přesvědčen, že toto je jeden z důvodů pro okamžitou rezignaci Víta Bárty a dokonce o změnu na postu ministra vnitra tak, aby tento resort nebyl pod stále sílícím vlivem lidí z ABL. Zde již nejde o politický boj či o důvěru vůči stávající vládě, ale o zásadní bezpečnostní riziko, ohrožující důvěru lidí ve stát a jeho složky.

4. Za hloupý pokus o výmluvu pak považuji reakci Víta Bárty na mé podezření o hospodaření firmy ABL. Jeho snaha přehodit vinu na detektiva Pertlíčka tím, že nebyl zaměstnancem firmy ABL, ale fungoval na bázi tzv. švarcsystému, ukazuje, že má podezření o hospodaření firmy ABL mají svá opodstatnění. Mé trestní oznámení se netýkalo majetkových poměrů Víta Bárty, ale velmi nestandardního rozporu mezi obratem a přiznaným ziskem firmy ABL. Připomínám, že například v roce 2008 měla ABL obrat 730 milionů Kč a zisk před zdaněním pouze 14 milionů Kč. V roce 2009 pak byl obrat 800 milionů Kč a zisk před zdaněním už jen 4 miliony Kč.

Sobotní tisková konference Víta Bárty ukázala na ještě jednu zajímavou a velmi závažnou věc, totiž soulad reportáží pořadu Na vlastní oči pod vedením tehdejšího šéfredaktora a dnešního ministra vnitra Radka Johna s informacemi firmy ABL, které jsou dnes předmětem zájmu MF Dnes. Jsem přesvědčen, že to celé není jen náhoda a že zde existuje velmi závažné podezření o možné dlouhodobé spolupráci firmy ABL a lidmi s ní spojených právě s Radkem Johnem, ještě coby novinářem pořadu Na vlastní oči. Firma ABL ve spolupráci s duem John – Kroupa v Nově tak působila, zřejmě dlouhodobě, jako továrna na skandály. Koneckonců, Radek John musel z Novy odejít právě poté, co se prokázalo, že figuruje ve firmě Ora Print Romana Janouška, o němž se spekuluje jako o jednom z kmotrů politické strany Věci veřejné.

Ze všech těchto důvodů jsem přesvědčen, že pokud ČSSD vyvolala hlasování o nedůvěře vládě v tzv. kauze Drobil, pak - pokud setrvá Vít Bárta ve funkci ministra - musí ČSSD postupovat stejně a zvážit vyslovení nedůvěry této vládě s ministrem Bártou.