Ladislav Žák: Evropou obcházejí strašidla…

4.2.2015 09:25
Kde jsou ty sladké časy, kdy Evropou obcházelo osiřelé strašidlo komunismu. Dnes je situace kvantitativně i kvalitativně jiná. Nejen, že je tu strašidel tolik, že Evropa připomíná pouťový zámek hrůzy, ale navíc se tu zcela schází okolnost, že by se něco samo nazvalo strašidlem, podobně jako Marx s Engelsem sami nazvali komunismus. Kdepak, strašidla pocházejí vždy od těch druhých, špatných a zlých. Od nás, dobrých a hodných, naopak vždy pochází spasitel.

Evropou dnes obchází strašidlo neonacismu, které má své zámky v Pobaltí a na Ukrajině, nicméně je stále zřetelnější, že svou oporu má především v Německu, které sice roní krokodýlí slzy nad svými dávnými oběťmi, ale kdykoliv může, tak podporuje rozvrat poválečného uspořádání a myslí na revanš výsledků druhé světové války a helsinské smlouvy. Připomeňme si hanebnou roli sjednoceného Německa při rozvratu bývalé Jugoslávie a ožebračení Řecka. Nyní jsou Němci připraveni válčit s Rusy do posledního Ukrajince a s Řeky do posledního eura pohledávky. Ostudou EU je skutečnost, že v jejím čele stojí Lotyšsko, jehož hlavním městem Rigou pochodují s požehnáním vlády a radnice esesáci a nejpodivnější je, že to ostatním členským zemím to vůbec nevadí. Že to nevadí Němcům, tomu se opravdu nelze divit, ale vypadá to, že i ostatní evropští politici si myslí, že Waffen SS byla vlastně taková kulturní úderka. A hlavně, esesáci přece zabíjeli Rusy a jak je patrno ze zpravodajství a komentářů z východní Ukrajiny a z porad v Bruselu, ruský život je nehodný k žití…

Evropu dnes obchází další strašidlo, a tím je strašidlo neofašismu, klerikalismu, solidarismu a korporativismu všeho druhu. Korporace se rozhodly zasadit demokracii rozhodující úder. Přirozená uspořádání mají ustoupit těm účelovým, především finančním a ekonomickým. Lidský jedinec a jeho rodina, stejně tak jako občané, obce a zastupitelské sbory se stávají v očích korporací obtížným hmyzem. Pod hesly jako „prostě to zařídíme“ a s přesvědčením, že společnosti a státy se mají řídit jako firmy, vyrazily korporace na cestu ovládnutí demokratického rozhodovacího procesu. Zneužívají k tomu svých získaných výhod, především omezené odpovědnosti a ideologického tlaku v tom směru, že vypjatý individualismus na straně jedné a účast v kolektivních osobách na straně druhé je víc než uznání mezi lidmi nebo úcta k tomu, co nás přesahuje. Jedinou hodnotou, na které má cenu se podílet, je zisk korporace, která je naší kolébkou, rodinou, vlastí i hrobem, prostě vším. Kampaň za prosazení TTIP je jen jednou z mnoha front, na které se korporace snaží ovládnout naše životy a zbavit nás svéprávnosti, protože náš život má mít smysl, jen pokud jsme šroubkem v korporátním stroji…

Neonacismus a neofašismus mají EU spasit především před demokracií, která se vymkla kontrole mocných a jejich politických loutek. Největším strašidlem současné Evropy je pro její pseudoelity vzmáhající se pocit občanů, že volby mohou přece jenom něco změnit. V Řecku a ve Španělsku existují reálná politická hnutí, která se dokázala vzepřít mocenské logice a snaží se řešit problémy občanů své země a nikoliv splácení pohledávek pohrobků Třetí říše. Více než desetinová nezaměstnanost v EU je kvalitní živnou půdou, ze které mohou povstat další hnutí, která si na demokracii nechtějí jen hrát pod heslem, že kdyby mohly volby něco změnit, už dávno by je zakázali…

Neonacismus a neofašismus mají spasit EU před imigrací a dalšími podobami tlaku třetího světa, jehož obyvatelé se stále intenzivněji dožadují navrácení toho, co jim vyspělé země EU v minulosti ukradly, a to včetně pocitu jejich vlastní důstojnosti. Přitom by mohlo někoho napadnout, jestli úspěchy opěvovaných vyspělých ekonomik jsou opravdu vytvořeny mimořádným a flexibilním pracovním úsilím nebo spíše dlouhými a hrabivými prsty. Jak se zdá neviditelná ruka trhu spíše řádí v kapsách slabších, než že by se přiložila k dílu. Teď půjde o to, nechat okradené, hladové a neúspěšné za plotem nebo za zdí. Jde o další pokus o vytvoření pevnosti Evropa jako předsunuté hlídky Západu, ovládaného USA a spravovaného Německem s jeho příslovečným citem pro pořádek a čistotu rasy. Tak dlouho jsme stavěli ghetta, internační, koncentrační a všeliké jiné tábory, pevnosti a kriminály pro jiné, až nám nezbude, než si postavit ten poslední lágr pro sebe…

Budeme tam zavřeni se všemi svými strašidly, dokud nepřestaneme být lidmi. Ostatně zůstat v EU člověkem je už nyní stále větší luxus…

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.