Jana Turoňová: Politické čistky v ČSSD

turonova 2
24.5.2023 11:02
V době, kdy stále více lidí pociťuje negativní dopady politických rozhodnutí naší vlády, kdy se vzmáhá všeobecná nespokojenost občanů a kdy čeští voliči touží po poctivé opozici, se vedení Šmardovy ČSSD rozhodlo pro názorové vnitrostranické čistky.

Místo toho, aby se Michal Šmarda a jeho místopředsedové zamysleli nad potřebou sjednotit českou opoziční scénu a nad vytvořením silného protivládního společenství, uzavírají se stále více do sebe a jejich budoucí možné spojence mohou i samotní členové ČSSD jen odhadovat. Nepřátelské politické subjekty jsou však ústy Michala Šmardy vymezeny zcela jasně. ANO, SPD, KSČM - a také někteří vlastní spolustraníci.

V rámci ČSSD tvořím se svými názory jasně vyhraněnou opozici vůči současnému vedení strany. Podporuji širokou opoziční spolupráci, kterou považuji za základ pro získání přesily vůči vládě Petra Fialy. Netajím se svými vlasteneckými postoji, ani kritikou současného levicového progresivního liberalismu, který se snaží odvracet naši pozornost od závažných ekonomických témat.

Upozorňuji vedení ČSSD, že sociálně demokratická politika má v duchu své historické tradice cílit na ohroženou většinu, která se stále výrazněji stává rukojmím vládních politiků a jejich protinárodních zásahů do ekonomiky a mezinárodních vztahů. V neposlední řadě, společně s dalšími členy ČSSD, upozorňuji na podivné okolnosti rozprodávaného majetku ČSSD, zejména Lannova paláce.

Své obavy jsem vyjádřila také v souvislosti s ohlášeným „politickým projektem“ podnikatele Jana Bárty, který byl v minulosti sponzorem vládní pětikoalice i prezidenta Petra Pavla. Nyní se chystá dostat zpět do poslanecké sněmovny zmodernizovanou ČSSD. Co však takováto „modernizace“ znamená? ČSSD se má podle slov Jana Bárty zbavit toxických členů, podporovat liberální demokracii a konkurovat primárně ANO, SPD, případně KSČM. S předsedou Michalem Šmardou prý už jednal.

Na 10. a 11. června 2023 je ohlášen volební sjezd ČSSD. Získala jsem na tento sjezd nominaci na předsedkyni strany ze středočeského kraje, dalších dvou okresů a některých místních organizací a jsem tedy plnohodnotnou kandidátkou. Svůj záměr stranu převzít a společně s dalšími věrohodnými sociálními demokraty ji plně reformovat, jsem jasně deklarovala. 

V dubnu letošního roku, tedy necelé dva měsíce před ohlášeným volebním sjezdem, jsem však byla nečekaně pozvána na jednání Grémia ČSSD, které mělo dle pozvánky „meritorně rozhodnout“ o zrušení mého členství v ČSSD. Poprvé v historii České strany sociálně demokratické tak mělo dojít k vyloučení člena strany, který obdržel nominace na předsednickou funkci, a to navíc v době těsně před sjezdem! 

Zarážející však byla i další skutečnost, resp. samotný postup vylučování. Stanovy ČSSD v článku 6 odst. 2 písm. d jasně hovoří o tom, že o zrušení členství rozhoduje Předsednictvo ČSSD, k návrhu Grémia ČSSD, přičemž odvolacím orgánem je Sjezd. Tedy Grémium ČSSD nemůže členství ve straně nikomu zrušit! Je proto otázkou, proč se o to současné vedení strany pokusilo. Nabízí se úvaha, že šlo o způsob, jak zamezit mé účasti na sjezdu. Předseda Michal Šmarda popsal vizi svého postupu na setkání v Jindřichově Hradci, když vysvětloval, že budu mít možnost odvolat se k Předsednictvu ČSSD, nikoliv ke sjezdu strany.

Pro představu - tzv. Grémium ČSSD je tvořeno jen několika málo lidmi. Předsedou Michalem Šmardou, statutárním místopředsedou Igorem Bruzlem, místopředsedy Karlem Machovcem, Danielou Ostrou, Břetislavem Štefanem, Martinem Netolickým, Robinem Šínem a Radkem Scherferem, který je současně také předsedou ústředního kontrolního orgánu strany.

Je zcela alarmující, že se Grémium ČSSD pokusilo přisvojit si autokraticky pravomoc a ani přítomný předseda kontrolního orgánu, Radek Scherfer, k tomu neměl námitky a na protiprávní jednání své kolegy nijak neupozornil. V případě hlavních představitelů nejstarší české politické strany, která má ve svém názvu „sociální“ a „demokratická“, je takové chování značně znepokojivé!

A to je i hlavní důvod, proč o této situaci informuji veřejnost. Všichni tito lidé se budou v nadcházejících volbách (ať už krajských, komunálních či parlamentních) ucházet o naše hlasy a budou usilovat o veřejné funkce s rozsáhlými pravomocemi. Samozřejmě jsem se při jednání Grémia ČSSD odvolala na výše zmíněné ustanovení stanov a Grémium ČSSD mě v této fázi členství nezrušilo. Byla jsem však následně pozvána na řádné jednání Předsednictva ČSSD, které zasedalo dne 4. 5. 2023. Tento orgán strany mě nakonec vyloučil. Ze 47 členů Předsednictva ČSSD tak učinilo 25 členů.

Celé křídlo konzervativní levice, a tedy jediná skutečná vnitrostranická opozice, bylo mým vyloučením eliminováno, a ani slovo o celém procesu nepadlo v mainstreamových médiích. Záhy po mém vyloučení však oznámil svoji kandidaturu na předsedu ČSSD Břetislav Štefan, současný místopředseda ČSSD a starosta MČ Brno-Líšeň, který je nyní novým vyzyvatelem Michala Šmardy. Jeho kandidatura byla v hlavních médiích již představena. A má to samozřejmě svůj důvod. Případná změna ve vedení strany v osobě Břetislava Štefana totiž nebude nikdy skutečnou změnou pro ČSSD. Předsednické klání mezi Michalem Šmardou a Břetislavem Štefanem bude jen další iluzí před zraky voličů a straníků, jen další ukázkou řízeného opozičního boje, který již nyní plně zpovzdálí řídí Jan Bárta a lidé kolem něj.

Domnívám se, že mnoho tradičně smýšlejících členů ČSSD ze strany brzy odejde. Červnový sjezd ČSSD bude dalším velkým zlomem v dlouhé historii této politické strany a na dlouhou dobu určí politický kurz – konzervativní nebo progresivně liberální.

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

cernik

Jako letitý člen ČSSD podporuji postoje a kandidaturu J. Turoňové.
Bohužel nemohu tu podporu projevit přímo na stránkách Demofora, 
neboť jsou mimo provoz.

A nedávno jsem se dozvěděl, že také přišly návrhy na vyloučení 
K. Machovce. Ty nepodporuji, 
byť jsem (třeba na soc. sítích) s Karlem ve výrazném sporu.


Standa

ČSSD - strana maličkých diktátorů "  Ti to dopracovali !