Miroslav Němec: Dějiny naruby, aneb „feudál“ chce zachraňovat republiku?

obrazek
22.7.2013 08:35
Neúspěšný prezidentský kandidát a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který ještě nerozdýchal svoji porážku v prezidentských volbách, nejenže neustále útočí na prezidenta Miloše Zemana, který ho excelentně porazil, ale i na novou úřednickou vládu, se zcela jasným cílem – zachránit „svoji pravicovou vládu“ za každou cenu, byť by jí šéfovala naprosto nekompetentní osoba, aby nemohly být odhaleny podivné praktiky pravicových ministrů ODS a TOP 09 v letech jejich vlády, ale i s cílem uhrát alespoň nějaké body pro svoji politickou stranu TOP 09, která se procesu devastace státu poslední tři roky velmi aktivně účastnila.

Proto Schwarzenberg využil pádu Nečasovy vlády, značného oslabení ODS po odchodu naprosto nekompetentního a manipulovatelného Nečase a přešel, zcela nepochybně, podle scénáře faktického vůdce této strany Kalouska, do protiútoku. Vydal totiž takřka „císařské prohlášení“, které můžeme klidně, s ohledem na historii, nazvat „Mým ovečkám“, kde doslova vyzývá k těžkému boji na obranu republiky a upozorňuje na rozštěpenost sociální demokracie, která podle něj není schopna vést naši společnost dál a musí to udělat on se svojí stranou TOP 09. Jak směšné konstatování od člověka, který má své hlavní sídlo v Rakousku, další sídlo v Bavorsku, honosí se švýcarským občanstvím, který nikdy pro naše občany nehnul ani prstem a který se sem vrátil pouze pro obrovský majetek, který dále hromadí i za plného využití dotací z Evropské unie. Schwarzenberg se již od počátku našich demokratických dnů velmi aktivně podílel na celkové devastaci našeho státu, jeho hospodářství, obrany, zahraniční politiky i zahraničního obchodu - s jediným cílem – získat zpět obrovské majetky svého rodu, včetně majetků konfiskovaných na základě dekretu „Lex Schwarzenberg“, na který se restituce nikdy nevztahovaly.

O Schwarzenbergovi je, z již veřejně publikovaných materiálů, včetně jeho životopisné knihy známo, že s tímto cílem podporoval již od roku 1968 český disent, například i tím, že ve svém sídle v bavorském Schenfeldu založil s historikem Vilémem Prečanem tzv. „Československé dokumentační středisko“, kde byly shromažďovány materiály očerňující naši zemi a její tehdejší politický režim, který byl spojen se státy světové socialistické soustavy, propagoval u nás zakázanou samizdatovou literaturu a později i dokumenty Charty 77. Až potud by bylo možno z dnešního demokratického pohledu jeho činnost považovat za přínosnou pro demokracii u nás, ovšem to by ji býval musel pan Schwarzenberg dělat opravdu pro svobodu všeho lidu a pro demokracii, a ne s pouhým svým jediným cílem - získat obrovské majetky jen pro sebe. Protože se na jeho sídle chartisté často scházeli, stal se Schwarzenberg již od roku 1987 neoficiálním Havlovým poradcem a jakmile byl Havel zvolen prezidentem, vybral si za svého kancléře právě Schwarzenberga, který v té době ještě neuměl ani pořádně česky a veřejnost „oblažoval“ svými nesrozumitelnými bláboly, což však činí dodnes, tedy, pokud zrovna uprostřed jednání neusne. Ale to bych mu já osobně i prominul, protože je to již starý muž a měl by si již konečně také odpočinout. A hlavně od politiky.

Právě jako Havlův hradní kancléř získal Schwarzenberg obrovský vliv, zajistil poníženou omluvu sudetským Němcům a neváhal podniknout až neuvěřitelné právní kličky, aby u nás zrestituoval, co bylo možné i nemožné. Zatímco byl již jako dospělý (v roce 1960) adoptován svým strýcem Jindřichem, žijícím v Rakousku, do hlubocko – krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal z chudého šlechtice s postavením řadového hajného bez maturity, zámožným pánem, neboť o dvacet let později mohl dědit obrovský majetek v Rakousku. U nás se však ihned po převratu hlásil zpět ke své biologické – „orlické“ větvi, kterou adopcí opustil a to jen proto, že se mu u nás, v jeho tehdejším postavení, nabízely miliardové restituce. Přesto, že na tyto restituce podle našeho právního řádu neměl žádný právní nárok, neváhal se o majetek soudit a nakonec se mu i díky svému vlivu podařilo prosadit, že bylo upřednostněno rakouské právo, což nemá v našich dějinách obdoby, protože na území našeho státu vždy platilo a musí platit i nadále jen právo české. České právo totiž uvádí, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, kdežto rakouské právo je umožňuje a navíc, adopci osoby již dospělé, naše české právo vůbec nezná. Schwarzenberg přesto zdědil podstatnou část majetku konfiskovaného orlické větvi Schwarzenbergů a hodlá získat i majetek zabavený na základě speciálního zákona „Lex Schwarzenberg“, byť se mu to mírně zkomplikovalo rodinným sporem s nevlastní sestrou Elizabeth von Pezold, která byla rovněž adoptována.

V článku „Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy. Podívejte se na jeho majetkové poměry“, autora Adama B. Bartoše, který byl publikován již dne 30. srpna 2011 na euportal.parlamentnilisty.cz v rubrice „Politika“, se mj. uvádí, že vyřízení Schwarzenbergových restitučních nároků se událo současně s jeho a Havlovou abdikací a když se pak Havel stal již pouze českým prezidentem, Schwarzenberg s ním v jeho politické dráze již nepokračoval, protože měl již svůj majetek doma. Autor článku dále uvádí, že za Schwarzenbergovým lobbingem pro Lisabonskou smlouvu stály opět tytéž majetkové zájmy, protože Listina práv EU, která je součástí Lisabonské smlouvy, otevírá možnost pro restituce konfiskovaného majetku a tudíž cestu k více než čtyřicetimiliardovému jmění, které náš stát právě s odkazem na „Lex Schwarzenberg“ (na který se restituce nevztahovaly), stále vlastní.

Člověk, o kterém proněmečtí novináři a někteří další, spíše naivnější, naši občané tvrdí, že díky svému urozenému původu a obrovskému majetku prý nemá zapotřebí v politice krást se mimo jiné i sám přiznal k tomu, že aby vůbec mohl zrestituovat, musel i uplácet. Své manažerské schopnosti pak prokázal již v roce 1992 a v letech dalších. V roce 1997 společně se Zdeňkem Bakalou a francouzskou firmou Pernond-Ricard koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku, která mu byla přiklepnuta i přesto, že jejich nabídka byla až druhá nejvyšší. Přesto, že tento podnik měl v roce 1997 zisk 148 milionů korun, za tři roky skončil v minusu 140 milionů a všimli si toho i novináři, kteří tehdy psali, že je Becherovka tunelována státu před očima. Obdobně pod jeho vedením dopadla i Nadace Bohemiae, kde byl Schwarzenberg výkonným ředitelem a která již rok po svém založení (1992) přestala platit daně a skončila v konkurzu s dluhem 3 milionu jen na daních.

Ukázkou kvality jeho práce pro českého občana je i skutečnost, že žádal několikamilionové dotace na opravu svých rybníků od státu i přesto, že je dnes, i díky restitucím, jedním z nejbohatších lidí v celé Evropě, a protože o půl roku zmeškal termín kolaudace, a měl tedy správně tyto veškeré dotace vrátit státu, zažádal si na ministerstvo financí o udělení výjimky a jeho kamarád Miroslav Kalousek, mu to benevolentně prominul, takže žádné dotace vracet nemusel. Přitom je to tentýž Kalousek, který neustále prohlašuje, že se má měřit všem stejným metrem a že výhoda pro jednoho je nevýhodou pro druhého. Asi proto také odebral i těžce vydobyté výhody horníkům za jejich těžkou práci v hlubinných dolech, kteří mají po několika letech této práce totálně zničené zdraví a postupně zlikvidoval i výhody dalších těžce pracujících lidí. Alespoň názorně vidíme, o co těmto pánům z TOP 09 opravdu jde a je jen záhadou, proč jim jejich „sladké“ předvolební řeči ještě vůbec někdo věří?

Aby dosáhl Karel Schwarzenberg na vytoužené místo ministra zahraničních věci, kde by mohl podstatně ovlivňovat naši státní zahraniční politiku ve svůj prospěch, byl již v roce 2004 nominován US-DEU. Jinak byl, ale až do zániku strany, členem ODA. Finančně podporoval rovněž KDU-ČSL, ale když nedosáhl svého, chtěl založit novou stranu „Cesta změny“ z čehož sešlo poté, kdy se stal „osobností“ Strany zelených. Když se pak rozkmotřil i s touto stranou, protože vlastně zradil její program, založil si s Kalouskem, který byl vyobcován z KDU-ČSL, když předtím stačil pošpinit Cyrila Svobodu, novou vlastní stranu TOP 09, kam opět na sladké řečičky nachytali různé odpadlíky a takticky se spojili se starosty, kteří chtěli rovněž do vysoké politiky, neboť do té doby je na centrální úrovni nikdo nebral vážně.

V tisku bylo rovněž dostatečně publikováno napojení Karla Schwarzenberga na soukromou vlivovou nadnárodní elitářskou organizaci „Bilderberg Group“ vedenou jedním z nejbohatších mužů planety Davidem Rockefellerem, která již dlouhodobě usiluje o postupné odejmutí pravomocí vládám národních států a posléze i o jejich zrušení s cílem vytvoření nového světového řádu, kde by vládly nejbohatší světové elity, což je cesta značně nebezpečná pro všechny dosavadní společenské řády, včetně demokracie. Jako poškozování našich národních zájmů je většinou našeho obyvatelstva vnímáno i Schwarzenbergovo poklonkování sudetským Němcům, ale i Francii, Bruselu, Izraeli a USA, jakož i jeho konkrétní výroky o Benešových dekretech, o prezidentu Zemanovi či o našem státu, který se – podle Schwarzenberga - nikdy nemůže stát vyspělou západní demokracií.

Přesto, že jsem se nikdy moc o politiku nezajímal, protože již dříve jsem zjistil, že opravdu platí, že………“politika je svinstvo…………“, dobře si pamatuji, jak všichni spolutvůrci „Charty 77“ svorně tvrdili, že jim jde jen o skutečnou svobodu a o demokracii pro občany a nikoliv o jakékoliv majetky. Ihned po politickém převratu v roce 1989, kdy již měli „Chartisté“ moc ve svých rukou, však otočili a začali naši, do té doby průmyslově bohatou a zemědělsky soběstačnou zemi, tunelovat. Negativních příkladů, které zcela zdiskreditovaly celou „Chartu 77“ i její jistě poctivé tvůrce je dostatek. 0d případu rozsáhlých podvodů spáchaných členkou „Charty 77“ Martou Chadimovou, která dostala „za zásluhy“ lukrativní místo na úřadu české vlády, kde pak padělala nabývací dokumenty na několik budov, včetně Strahovského kláštera o který chtěla připravit Řád Premonstrátů“, a teprve když se její podvodné trestné jednání plně prokázalo a měla být spravedlivě odsouzena, zachránil ji, jako svoji kamarádku, prezident Václav Havel, který ji udělil milost, až po případy dalšího zneužití vysokých státních funkcí, které byly dostatečně publikovány a bylo by nadbytečné je tady opakovat.

Když se podíváme na dosavadní „majetnickou“ činnost Karla Schwarzenberga na území naší republiky a další jeho snahy o prolomení zásadního zákona „Lex Schwarzenberg“ s vidinou dalších restitucí v hodnotě dalších čtyřiceti miliard, zcela jasně vidíme, co tohoto starého, jinak dobrosrdečně vyhlížejícího pána, vlastně vede k těžkému boji na obranu naší republiky. Myslím, že to dokáže objektivně vyhodnotit a spravedlivě posoudit i průměrně inteligentní člověk se základním vzděláním a proto absolutně nechápu některé „proSchwarzenberské postoje“ některých našich vzdělaných lidí, včetně řady umělců, kteří tady byli kdysi velmi oblíbeni, dostávali od minulého režimu stěžejní role, leč dnes si jich již nikdo, právě pro tyto jejich nepochopitelné a zcestné postoje, neváží. Ale možná se jim naskýtá nové angažmá, neboť by je pan bývalý místopředseda vlády a bývalý ministr zahraničí, mohl třeba zaměstnat jako své další lokaje či dokonce šašky k obveselení chudého lidu na svých hradech a zámcích, resp. spíše jen v podzámčí.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

nemec.miroslav.doc

Pane Kulíku, nechte si svoje duchaplná hodnocení do putyky IV. cenové skupiny, kde Vám za ně možná nějaký slaboduchý podnikatel pošle panáka, neboť já Vám na ně již nehodlám odpovídat. Jednak nemám tolik času jako lidé, kteří nemají žádnou práci, žádné zájmy, žádnou rodinu a neustále sedí jen u internetu, píší tam kraviny a kritizují úplně všechno, čímž odrazují ostatní slušné lidi od vyjádření svých názorů, a jednak jsem Vám toho už napsal až moc. Pokud se chcete smát, tak se smějte, máte přeci demokracii, ne? Ale já se zatím nesměji, protože to tady všechno je spíše k pláči. A po devastačním tažení Vámi preferovaných pravicových stran ODS a TOP 09, ještě dlouho bude. Nezapomínejte, ale na to, že nejvíce se směje ten, kdo se směje poslední. Tak buďte zdráv a klidně i vesel. Tečka.

rku

Tak nevím mám-li se smát nebo brečet. Emeritní plukovník má cokoliv napíše podloženo již jinde publikovanými texty. Texty publikovanými na internetu, kde si každý může napsat jakoukoliv kravinu. Jestli takový postup ověřování faktů je obvyklý u policie,tak pozdrvpánbuch. Dokonce takový šmejd jako je Bartoš je zde vydáván za spolehlivý zdroj. Asi nevíte co lží na internetu napsali třeba o Paroubkovi. Těm také věříte? A není Vám divné, že kolosální pitomec, bez maturity, Schwrzenberk je zván na schůzky Bilderbergu, orgnizace která podle Bartoše ovládá svět. Proč tam toho nechutného pitomce zvou?

 

nemec.miroslav.doc

Pane Kulíku, to že Schwarzenberga volili mladí lidé lze vysvětlit zcela jednoduše. Byli ovlivněni a doslova „zmanipulováni“ Internetem , Facebookem , Twitrem a některými dalšími obdobnými zdroji šíření masových informací a dezinformací, ubohou „plackou se zrzavým čírem“ a podobnými „opičárnami“ na které, bohužel, naše mladá generace slyší a reaguje. Jen když se něco děje a oni se mohou bavit. Hezky jsme ji vychovali a rozmazlili, hezky! Oni nezažili ani válku, ani socialismus, ani převrat v roce 1989 a už ani pomalu, mimo Havla, neznají nikoho z tehdejších aktérů. Sami mladí lidé, práci moc nehledají, do učebních oborů nikdo nechce, protože by se pak museli živit vlastní prací, byť mají ve škole známky pod psa a všichni se doslova „cpou“ do škol. Ale naprosto bez výběru, bez zájmu, ale hlavně, že budou mít nějakou školu. Úroveň našeho školství je nyní minimálně o stupeň nižší, než byla v roce 1989, takže leckterý dnešní vysokoškolák je, bohužel, na úrovni dřívějšího maturanta a u státních zkoušek projde, protože na soukromých vysokých školách to není o znalostech, ale jen a jen o penězích!!!! Takřka, ve všech školách se jim dnes, nejen v dějepise, jen lže, vina za dnešní státní „bordel“ se soustavně svádí na komunisty, byť již 23 let nevládnou a to proto, že tam učí nevzdělaná boží hovádka, která mají sotva maturitu, posbíraná z ulice jen proto, že nebyli nikdy v KSČ, a aby ty kvalitní učitele, kteří v KSČ většinou byli, mohli dnešní „překabátění“ mocipáni vyhodit . Je to všechno cílená propaganda naší pravice ODS a TOP 09), která chce tímto způsobem omlouvat to, co tady „vytvořila“, nebo chcete-li zničila za těch 23 minulých let. Vždyť ti naši mladí lidé, i vysokoškolsky vzdělaní, ani pořádně nevědí, kdo nás osvobodil, neznají naše prezidenty, o nic se nezajímají, ale všichni by chtěli dobře placená ředitelská místa s mercedesem a vlastním řidičem a jsou v domnění, že jeli někdo „kníže“, že je to snad „král Miroslav“ ze stejnojmenné pohádky a že když si ho zvolí, on jim dá vše, co budou chtít. Přesto, že se najdou v dnešní mladé generaci i lidé slušní, vzdělaní a pracovití, kterých je bohužel jen menšina, ale já jich znám docela hodně, mám velké obavy o náš stát v budoucnu, protože řadě mladých lidí nějaká národní hrdost a sounáležitost nic neříká a klidně odejdou tam, kde jim dají momentálně větší výplatu a přenechají vládu třeba Číňanům.

Pokud jde o ty „polopravdy“ a „lži“, jak uvádíte, ujišťuji Vás, že já je nepoužívám a napíši-li cokoliv, je to vždy podloženo, již jinde publikovanými, texty. Můžete si např. , i na internetu, najít článek „Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy. Podívejte se na jeho majetkové poměry“, autora Adama B. Bartoše, který byl publikován 30. 8.2011, článek „Schwarzenberg nemá ani maturitu a nikdo ji po něm ani nikdy nežádal……“, autora (nezávislého novináře) Jozefa Bartoška, ze dne 26.6.2013, článek „Analfabet Schwarzenberg?“ autora Miroslava K. Pijáčka z 21. 1.2013, článek „Politici otevřeně hovoří o kolosální a nechutné Schwarzenbergově pitomosti“ z 15. 7.2013 uveřejněných v Parlamentních listech, článek „Kníže krade kudy chodí, budeme mu říkat Vaše blahorodí“, autora Milana Rokytky, uveřejněný v týdeníku Občanské právo, článek „Pokrytectví knížete pána, aneb chápu, že on nechápe!“, autora Jiřího Bati uveřejněného na Blogu/IDnes a další, např. „Schwarzenberg se nesmí stát českým prezidentem“ apod. A čtěte dobře, pane Kulíku. Třeba zase najdete nějaký „překlep“ či senzaci a budete mít celý týden radost.

Pokud jde o Chartisty, pane Kulíku, Vy si snad opravdu myslíte, že by byl nějaký problém je tehdy všechny zlikvidovat? Nebyl, to mi věřte. Ale protože i v tehdejším ÚV KSČ a v bezpečnostních složkách byli lidé rozumní, kteří jim svým způsobem fandili, protože oni totiž v Chartě psali pravdu (přečtěte si ji) a tak trochu naštvaní tady byli všichni občané, včetně lidí v policii i ve stranických orgánech, nikdo je likvidovat ani nechtěl. Oni si i ti StB-áci s nimi „hráli“ protože to byla pro ně hodně „kulošválošská práce“, uvědomte si, že ti StB-áci se zabývali pouze první hlavou tehdejšího trestního zákona, tj. trestnými činy proti republice, což bylo jen několik paragrafů, a kdyby tady vymizel tzv. „vnitřní nepřítel“, co by ti StB-áci, kteří jiné bezpečnostní práci většinou nerozuměli, potom dělali? Museli by jít makat k Veřejné bezpečnosti, šlapat ulici a honit zloděje a vrahouny víte, ale to oni nechtěli. Oni chtěli „machrovat“, že jsou něco víc než jen VB-áci, měli vyšší platy a další výhody a když chtěli kohokoliv zničit, i od VB, tak to udělali. Proto si také některé jako-by aktivity „nepřátel režimu“ sami vymýšleli, aby těm pánům na ÚV KSČ dokázali, jak jsou tady potřební, víte? Myslíte si snad, že by tehdejší bezpečnostní složky nedokázaly zlikvidovat ony počáteční demonstrace studentů, herců a dalších lidí, kteří se tam šli původně jen ze zvědavosti podívat a pak se pasovali do role národních hrdinů, jen když jim z toho něco spadlo do klína? Víte, kolik těch opravdových Chartistů bylo? Jen několik pane, opravdu jen několik málo. Myslíte si, že Husák musel tehdy rezignovat a Jakeš, že musel složit funkci? Vůbec nemuseli, pane, a kdyby byli naprosto bezcharakterní, byl by tady masakr, pane – občanská válka, víte? Tak tady neplácejte nesmysly a jeďte se podívat třeba do SRN, do Francie nebo do USA a zkuste si tam „zademonstrovat“. A pak teprve uvidíte, co to je ta pravá „západní“ demokracie a jakou techniku tam policie proti demonstrantům používá. Budete „čubrnět“ a budete z toho v šoku – to Vám garantuji. Ani já jsem počátkem devadesátých let, kdy jsem byl ve SRN na studijním pobytu, nechtěl věřit svým očím. A když jsem se zeptal tamního zemského policejního prezidenta, proč takovým způsobem masakrují demonstranty, řekl mi doslova: „Zákon je zákon a u nás ho musí každý znát. Pořádek musí být a nikdo nám tady bordel dělat nebude! Žádný slušný Němec u nás nedemonstruje, protože si je dobře vědom následků, které by to pro něj mělo. A pokud jde o Turky, cikány a další přivandrovalce – jeden přestupek a mažou domů, protože takové lidi tady my nechceme. Jasné?“. Takže, přemýšlejte, pane Kulíku a nepapouškujte tady kraviny šířené pravicovou propagandou. Mějte se pěkně.

rku

Proč se člověk tak zkušený a vzdělaný jako je doc. Judr Novotný PhD, nepokusí vysvětlit jednu nepříliš radostnou stránku excelentního vítězství Zemana, tj. že Schwarzenbergra volili většinou mladí a vzdělaní lidé, kteří za pár let povedou tuto zemi? Místo toho nám nabízí snůšku pravd, plopravd i vyložených lží. Hajný bez maturity (pochybuji, že ve Vídni šlo začít studovat práva bez maturity,( snad jen kdyby tam měli pro emigranty takové výhody jako v ČSSR pro policajty), a i když žádnou vš. nedokončil, spravoval svoje majetky v Rakousku a Německu mnohem lépe než studovaní komunisté znárodněné majetky v Čechách. Osvědčil se také jako geniální prognostik, protože již od roku 1968 podporoval disent s cílem dosáhnout restituce zbaveného majetku, tedy již v době, kdy o pádu komunismu ještě nikdon ani nesnil, a pro chartisty pořádal na svém zámku setkání, vždy když je policie pustila do Rakouska. (Stejně to byla verbež ti chartisti, škoda, že jsme je všechny nepozavírali).

Pokud jde o restituce, pokud české právo neuznává adopci dospělých, je snd jasné, že tedy -podle našeho prava neexistoavla- a dědil tudiž po biologických rodičích- těch se zase netýkal Lex Schwarzenberg. Pokud by tento zákon byl zrušen, neměl by z toho prospěch on, ale jeho sestra (doptivní). 

Proč mladí a vzdělní lidé volili Schwarzenbergra? Pokud podlehli mediální kampani- ale tu sami vytvářeli-, znamenalo by to, že vzdělání ohlupuje. Nebo mají pohled na svět jako Schwarzenberg a ne jako Zeman? 

,