Němec, Paroubek: Zpřísnění cizineckého režimu v rámci EU je na pořadu dne!

24.3.2014 11:15
V souvislosti s ochranou obyvatelstva v zemích Evropské unie před organizovaným zločinem, řáděním mafií a rostoucí vlnou terorismu ve světě, se z bezpečnostního hlediska jeví jako nezbytné zpřísnění cizineckého režimu nejen jednotlivých zemí, ale v rámci celé Evropské unie, která musí své občany, ale i jejich majetek, důsledně chránit.

Zvláště nebezpečné jsou nejen klasické světové mafie, které již nejsou jen těmi tzv. „krutými mafiemi“ demonstrativně popravujícími své odpůrce přímo za bílého dne na ulici pro výstrahu ostatním, ale zejména ty, které se transformovaly na mafie moderního – manažersko – podnikatelského typu, které používají podstatně sofistikovanější postupy, než klasický mafiánský typ a pouze výjimečně se uchylují k násilí. Právě tyto moderní mafie se usídlily pod krytím různých legálních i pololegálních zahraničních podnikatelských subjektů, nejen v České republice, ale i v okolních demokratických zemích, vyvolávají zdání slušných podnikatelských firem, ovšem jejich cíle jsou zcela jasné – „vytunelovat“ ekonomiku dané země a veškeré bohatství a zisky převést na svá konta v zahraničí, k čemuž samozřejmě plně využívají nejen některých politiků, kteří jsou za pár grošů úplatku ochotni provést cokoliv, byť je naprosto zřejmé, že svým jednáním poškozují právě svou zemi a její občany, ale i infiltrace svých „mafiánů“ do řídících struktur významných společností, bank, pojišťoven, dozorčích rad státních a polostátních firem i do nejvyšších státních orgánů a samosprávných celků.

Pokud jde o Českou republiku, tyto mafie na naše území nastoupily ihned po otevření našich státních hranic, pomocí korupce zde získaly domácí spojence a významná rezidenční sídla, nakupují lukrativní nemovitosti a pozemky a postupně si rozdělily naši republiku na sféry svého vlivu. Ve své nezákonné činnosti pochopitelně spolupracují nejen s lobbisty a významnějšími podnikateli, ale přímo s některými politiky, podchycují si i pomocí různých stipendií perspektivní mladé studenty a snaží se je infiltrovat tam, kde je budou, někde až po letech, využívat ve svůj prospěch.

Obdobné, a velmi vážné, nebezpečí hrozí takřka všem zemím Evropské unie od přistěhovalců a ekonomických emigrantů, kteří začali postupně pronikat do nejvyspělejších evropských zemí, zejména však do Velké Británie, Francie a Německa, hned po druhé světové válce, postupně se v těchto zemích usídli, vytvořili si své opěrné body, své komunity a v důsledku benevolentní lidskoprávní a imigrační politiky dotčených zemí se postupně se stali postupně občany svých nových zemí a nyní v řadě případů útočí na majetek původních obyvatel, ohrožují jejich bezpečí, ničí letité hodnoty a chovají se značně arogantně. Stačí se jen podívat na stávky a násilné protesty spojené s ničením majetků spoluobčanů v minulých letech v Německu, ve Velké Británii, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, Řecku a v některých dalších zemích, kde původně poklidné demonstrace postupně propukly v naprosto živelné nezvládnutelné akce mající takřka charakter občanské války. Připočteme-li k tomu akce ultrapravicových a ultralevicových extrémistů a vyloženě teroristické akce islámských separatistů, Al – Kajdy a dalších vyloženě teroristických organizací, které rovněž postupně pronikají na území vyspělých demokracií, je třeba se opravdu velmi vážně zamyslet nad současným, značně benevolentním, pojetím cizineckého zákona nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii.

I zde by totiž bylo na místě, poučit se z opatření, které v tomto směru již několik let realizují Spojené státy americké, které zejména po teroristických akcích z 11. září 2001 zcela definitivně pochopily, že v zájmu bezpečnosti života a zdraví a ochrany majetku svých občanů, je nezbytně třeba ukrojit i určitý krajíc z široce pojatých občanských práv a svobod.

A i v tomto směru, tedy ve prospěch bezpečnosti a ochrany životů, zdraví a majetku našich občanů, chtějí kandidáti strany LEV 21 působit v Evropském parlamentu, budou-li tam zvoleni.

Ing. Jiří PAROUBEK
předseda strany LEV 21 a lídr kandidátky do Evropského parlamentu za LEV 21

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.
stínový ministr vnitra za stranu LEV 21 kandidát do Evropského parlamentu za LEV 21


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.