Zbyněk Fiala: Co požadují odbory

obrazek
16.9.2013 13:17
Odbory ožily a vstupují do předvolebního boje kladením požadavků politickým stranám. Nestačí jim obvyklé ústupky v zaměstnaneckých věcech, chtějí strategickou vizi, národní plány boje proti korupci, nezaměstnanosti a chudobě, prorůstovou hospodářskou politiku, zvýšení konkurenceschopnosti a velké veřejné investice. Je to pokus vrátit zemi do normálu po letech neumětelství a pravicového blouznění.

Českomoravská konfederace odborových svazů vydala sadu hospodářských a částečně i politických doporučení, kterými shrnuje své požadavky na budoucí vládu k překonání sociální a ekonomické krize v ČR.

http://www.cmkos.cz/studie-ekonomicke-analyzy-prognozy/3696-3/pozadavky-cmkos-na-budouci-vladu-k-prekonani-socialni-a-ekonomicke-krize-v-cr

Fakticky tím testuje připravenost politických stran na úklid po „reformách“ předchozí vlády pravice a obnovu cílevědomé hospodářské politiky, jejíž efekt ucítí většina lidí práce, nejen pár hltounů na vrcholu potravního řetězce. Chce své návrhy prosazovat jak v předvolebním boji (při rozdílení podpory), tak později, při kontrole nové vlády.

Nejde jen o pár dílčích opatření. ČMKOS znovu naléhavě upozorňuje, že ČR chybí ucelená strategická vize, ze které by mělo být zřejmé, čím má být naše země pro své partnery zajímavá. Za strategie přitom nepovažuje lobbistické hrátky, o které se opíraly krátkodeché pravicové „reformy“. Připomíná loňskou vlastní Vizi ČMKOS pro ČR a komplexnější sadu prorůstových návrhů, které předložila letos v dubnu na tripartitě. Tím podkládá i první ze sady svých nynějších doporučení – obnovit sociální dialog jako nástroj hledání stabilních a konsensuálních řešení, a to i na úrovni odvětví a krajů. Nikoliv tedy tři dni boj a nic, ale postup ve shodě (na něčem podobném byl kdysi – v roce 1965 – založen irský hospodářský zázrak, který zabila až nadvláda finančního sektoru v posledních letech).

Balík dalších úkolů spojuje počišťovací téma – vymetení pravičáckých pokusů na lidech, které se ostatně začaly hroutit už za Nečasovy vlády.

ČMKOS především považují za nutné bezodkladně zrušit Jednotné inkasní místo, které by přeneslo chaos v daňovém výběru i na sociální pojištění. Zrušit je třeba i připravované zvýšení zdravotního pojištění pro zaměstnance o dvě procenta z hrubé mzdy, která dosud platil zaměstnavatel. Následuje likvidace S-karet, zrušení druhého důchodového pilíře.

Ve zdravotním pojištění odbory požadují zvýšení plateb za státní pojištěnce a další opatření, která vyrovnají podmínky mezi jednotlivými pojišťovnami. Chybí mi snížení počtu pojišťoven, nejlépe na jednu, abychom mířili spíše k britskému než americkému systému.

Další velké téma je národní plán boje proti korupci (před volbami 2006 měla takový plán připravena ČSSD za Jiřího Paroubka) a proti špinavým penězům a práci na černo. I tady je třeba napřed odstranit prokorupční kroky minulé vlády, která znemožnila přístup státních orgánů k propojeným finančním databázím. Další prvky známe - registrační pokladny, majetková přiznání, omezení hotovostních plateb, obnova minimální daně OSVČ (do toho ČSSD nejde, ale odbory se brání roli zaměstnance jako „daňového soumara“, který všechno platí). Chtějí také tvrdší trestní postihy za daňové delikty a rozhodný zásah proti lichvě a zneužívání finanční tísně občanů.

Do ryze politické sféry zabrousila podpora ČMKOS evropské integraci. Hlavní zájem mají o součinnost s EU v protikrizových opatřeních (zvláště odpudivé bylo za Topolánka české verbální odsuzování aktivní protikrizové politiky vlády a současně tiché parazitování na německém šrotovném).

Dlouhodobá opatření podle ČMKOS:

Vyšší podpora technickému školství, výzkumu a vývoji, snaha o navrácení pozic generálních dodavatelů investičních celků (místo bídně placených subdodavatelů, kteří musí přijmout nabízenou cenu).

Navrhují založit státní exportní společnost pro velké komplexní zakázky se státní garancí (další pokus o protiváhu krátkozrakého a do sebe zahleděného korporátního sektoru, který odmítá spoluodpovědnost za rozvoj země. ČSSD k tomu přistupuje nejschůdnější cestou přeměny polostátní specializované Českomoravské rozvojové a záruční banky ČMRZB na silnou státní univerzální banku s povinnostmi i na spodním okraji trhu, při financování malých a středních firem.)

Další námět představuje koordinace rozvoje vědeckotechnických parků a inovačních center (připomíná to někdejší Grégrův pokus o „velký třesk“ prostřednictvím investic těmito kanály. Koordinace může znamenat i regionální a oborové klastrování, posílení výzkumného a inovačního centra funkcí „šéfa výzkumu“ na MPO, jako je třeba izraelský „chief scientist“).

Vyzývají k vypracování koncepce podpory komplexního využití dřeva (jako domácí strategické suroviny - lze využít zkušenosti třeba z Holz-clusteru ve Štýrském Hradci).

Vyzývají rovněž k vypracování realistické energetické a surovinové koncepce ČR (z doprovodných poznámek je zřejmý příklon k „čistým technologiím“ uhlí, což je důsledek tlaku odborářů z energetického a důlního průmyslu. Pozitivní na tom je zájem o výzkum a vývoj, negativní pak představa typu „čisté uhlí“, například cestou podzemního skladování uhlíkových emisí a podobně. Hrůzyplné je volání po zrušení uhelných limitů a dostavbě Temelína – jako kdybychom tu jasnou energetickou koncepci už měli. Nicméně lidé na severu Čech a Moravy, stejné tak strojaři v Plzni a stavaři jinde mají právo na práci a potřebují buď udržet to, co je, nebo jasnou alternativu. Úkolem těch, kdo volají po zachování uhelných limitů a odmítnutí dostavby Temelína, je tedy tuto alternativu promyslet, připravit, prosadit a nabídnout.)

Rozhodnou podporu si zaslouží volání odborářů po veřejných investicích jako je obnova po povodních a zejména rozsáhlá výstavba 50 tisíc nájemních bytů se sníženým nájemným. (Takový krok má nejen sociální rozměr, protože zejména starší lidi nejvíc dusí přehnané nájemné, drahé energie a voda a prudce rostoucí ceny léků a zdravotnických služeb. Dostupné nájemní bydlení je také důležitým prvkem národní konkurenceschopnosti, protože usnadňuje pohyb lidí za prací. Vlastnické bydlení tuto mobilitu zcela ochromuje, protože umožňuje odchod jen z míst, která kvetou (je to podobné jako s bankou, která půjčuje jen tomu, kdo má peníze). Jakmile však přijde krize, jsme v pasti, protože zabije i poptávku po nemovitostech v regionu s rostoucí nezaměstnaností. Z vlastního už se pak přestěhovat nelze, protože dům se nepodaří rozumně prodat.)

K tomu všemu je pat zapotřebí vytvořit transparentní, jednoduchý, efektivní a nekorupční způsob čerpání evropských fondů (věta, která vydá za mnoho odstavců).

Národní plán proti nezaměstnanosti a chudobě zejména v regionech s vysokou nezaměstnaností – kurzarbeit, rekvalifikace, daňová a další podpora zaměstnávání mladých, postupné zvyšování minimální mzdy, vrátit se ke standardům odměňování státních zaměstnanců, které byly za Nečase nesmyslně zrušeny, refinancování hypoték v potížích, zvrátit vývoj ke ghettům a beznadějnému vyloučení.

Vrátit ČR do hlavního proudu evropské integrace a nedovolit „Klausovu výjimku“, kterou měla být ČR vyňata z působnosti Listiny základních práv EU, uzavírají odbory v dokumentu, který stojí za to přečíst podrobně i s přílohami, na které odkazuje.

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.
Klíčová slova: ČMKOS, ekonomika, odbory

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

Pane Šebku,

je to s Vámi hrozně špatné. Mně Štingl soustavně nadává, ale stydět se za mne ještě nemusel. Asi Vám nezbývá nic jiného než se oběsit.

rku

Pane Fialo,

není mi jasné, ani po přečtení celého stanoviska odborů, proč je JIM takový tunel. Můžete vysvětlit?

heriot

Hodně kvalitně propracovaný program, proč vlastně se ČSSD k tomu programu nahlas nepřihlásí ?

antoninsebek

Současný odPorářský buřina je už druhý, který věrně následuje Taťku Falbra.

Cílem je dostat se k ještě lepšímu korýtku. To ostatní jsou jen kouřové balonky. 

A pak vstane další odbo-jovník.

VŠIMLI JSTE SI, JAK TAŤKA FALBR MLČÍ A MLČÍ A MLČÍ ???????? A je způsobný - ani přitom nezamlaská.