Evropskou komisi je nutné zrušit a Evropskou unii zásadně reformovat

20.5.2018 08:44
Má-li myšlenka Evropské unie přežít, tak je více jak nutné, v prvé řadě zrušit Evropskou komisi jako zbytečný byrokratický orgán a celý systém zásadně reformovat. Mimochodem Evropská komise zaměstnává 24 tisíc lidí a celkové vedení Evropské unie se všemi svými úřady a komisemi zaměstnává cca 60 tisíc zaměstnanců!!! Proto pracuje s ročním rozpočtem cca 10 miliard eur, což je dnes přibližně 260 000 000 000 Kč, které zaplatí daňoví poplatníci z jednotlivých zemí EU.

Evropská komise se sídlem v Bruselu, není nikým volena, ale podle smluv Evropské unie má monopol na vytváření právních předpisů pro všechny státy Evropské unie. Tak kde je ta proklamovaná demokracie?

Evropská komise se skládá z komisařů, jeden pro každý členský stát EU, což jsou většinou bývalí vysocí politici, kteří bývají ve své původní zemi tzv. „političti mrtví“ (u nás to byl bývalý premiér za ČSSD Vladimír Špidla) a nebo jsou na tento post jmenováni za odměnu (v současnosti Věra Jourová, dříve ČSSD, dnes ANO, která byla neoprávněně obviněna a trestně stihána).

Lidé z Evropské komise jsou nazýváni „novou evropskou šlechtou“, neboť jejich platy jsou neskutečně vysoké. Komentátor Richard Sulík uvedl výši platů vedoucích funkcionářů Evropské unie. Tak například bývalý předseda Evropského parlamentu Martin Schulz (německý sociální demokrat, povoláním knihkupec) měl měsíční plat 29 000 euro (cca 754 000 Kč). Stejnou sumu pobírá i předseda Evropské komise Jean-Cloud Junckner (bývalý premiér Lucemburska). Komisaři Evropské komise berou měsíčně 24 000 eur, generální ředitelé mají 22 000 eur, ředitelé 18 000 eur, vedoucí oddělení inkasují 13 000 eur, osobní asistenti pobírají 12 000 eur, atd. Poslanci Evropského parlamentu pobírají cca 25 000 euro, z čehož si hradí asistenty i kanceláře. A jejich následné důchody se pohybují kolem 9 000 eur!!! Pořád jsou to neskutečně vysoké platy. Ale za co? Za jakou činnost?

Evropská komise je nechvalně známá vymýšlením různých předpisů, nařízení a zákazů – lidově řečeno „ptákovin“, které mají chránit obyvatele EU před vším možným. Jednou je to zákaz mentolových cigaret, jindy zákaz klasických žárovek. Následně zakázali pracovat více jak 48 hodin týdně, potom vydali normu o velikosti jablek nebo o zakřivení okurek a následoval příkaz podporovat výstavbu neefektivních fotovoltaických elektráren, atd.

Pokud budou v čele Evropské komise i Evropského parlamentu stát nekompetentní lidé, kteří nepoužívají zdravého rozumu a nemají zájem na budoucím rozvoji Evropy, jako je J. C. Junckner nebo bývalý M. Schulz, tak EU bude směřovat k zániku, neboť většina zemí, po vzoru Velké Británie, zvolí odchod, aby ochránila své občany před nucenou islamizací svých států, což uvedení politici vehementně prosazují!! Podle nich migrační problém nebude otázkou pro otevřenou diskusi, ale bude to norma nadiktovaná Evropskou komisí, která každému státu stanoví přijmout povinné množství muslimských ekonomických přistěhovalců. A chtějí to prosadit v rámci dohody tzv. Dublin IV., kterou je nutno odmítnout! A kdo bude tento diktát odmítat, tak bude žalován Evropskou komisí u Evropského soudu, tak jako je již dnes žalována Česká republika, Polsko a Maďarsko, že odmítají na svá území, z bezpečnostních důvodů, přijmout muslimské imigranty.

Přitom je známo rozhodnutí Evropského soudního dvora, na základě kterého není možné žádat o vízum z humanitárních důvodů a odvolávat se na mezinárodní nebo evropská práva. Jedinou možností je udělení víza na základě vnitrostátního práva. Z uvedeného vyplývá, že každý stát má právo odmítnou migranty a ti, že nemají automatické právo na azyl, ani nemají právo na volný vstup do jakékoliv evropské země.

Je to důležitý rozsudek, neboť vítači imigrantů, kteří argumentovali univerzálními povinnostmi, tak přišli o jeden z nejdůležitějších argumentů. Už více nemohou argumentovat v masmédiích i na veřejnosti, že evropské právo neumožňuje odmítnout žádost o vízum z humanitárních důvodů, a že následkem toho musíme každého žadatele vpustit na naše území a umožnit mu podat žádost o azyl. To nyní padlo!!.

Benjamin Kuras, rodák ze Zlína, upozorňuje na skutečnost, že migrace muslimů do Evropy je plánovaná akce, která byla domluvena již v minulosti. V rámci projektu „Euro-Mediterranean Partnership“ (také „barcelonský proces“ a „Unie pro Středomoří“) má být do Evropy postupně dopraveno cca 56 milionů severoafrických muslimů, v tzv. „společném řízení migračních toků“, nastolených Lisabonskou smlouvou, kteří by měli, pokud budou všichni pracovat a platit daně, nahradit demografický úbytek obyvatelstva v Evropě mezi roky 2010 – 2050. Druhým uváděným důvodem jejich příchodu do Evropy je prý záměr, aby bylo z čeho živit rostoucí počty evropských důchodců!?! Skutečnost je ovšem jiná. Migrace, místo aby se stala přínosem, tak se stala ekonomickou zátěží, neboť většina příchozích jsou nevzdělaní ekonomičtí imigranti, kteří nechtějí pracovat a požadují vysoké sociální dávky a zaopatření!!!

Stanoviska našich politiků k migraci jsou různá, od naivních představ, až po realistické uvažování. Například poslanec Evropského parlamentu za ČSSD Miroslav Poche, který je údajně navrhován novým ministrem zahraničí v Babišově vládě, v roce 2015 na téma migrace uvedl. „Neotáčejme se k uprchlíkům zády, měli bychom je v České republice přijmout a poskytnout jim prostor pro nový život“. Jako by neviděl či nechtěl vidět co se děje v Bruselu, Paříži či Londýně!

Naopak prezident republiky Miloš Zeman na téma migrace několikrát vystoupil. Cituji: „Chcete-li slyšet nevyřčenou pravdu. Islámská migrace není integrovatelná a není asymilovatelná do evropské kultury“. „Podle mého názoru větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto neschopné, byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí... Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti....“.

„Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny“. Se vším co bylo Milošem Zemanem řečeno na téma migrace, lze pouze souhlasit!


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Je veľmi rozšírený argument, aj od tých, ktorí si nechajú hovoriť odborníci, či experti - že Komisia EÚ nie je nikým volená. Čo tým chcú povedať, sme sa ešte nedozvedeli. Máme to chápať tak, že keby boli členovia Komisie volení, pracovali by inak ? Mysleli by inak, ako myslia a konajú ? Napríklad tak, že by regule pre svoj štát nenavrhovali a nepodporili ?

Príkladom ( aj pre členov Komisie ) je volený poslanec v Europarlamente. Napriek tomu, že je volený, volí, podľa politického presvedčenia a politického tlaku v EP, podľa potrieb oficiálnej politiky EÚ a zo solidarity k EÚ + NATO + podľa potrieb Európskej Komisie. Naviac, okamžikom zvolenia stráca kontakt na materskú krajinu, nekomunikuje, nekonzultuje  schvaľované zákony s vládou vlastnej krajiny a neinformuje ani vládu, ani parlament štátu - lebo slúži výlučne potrebám celej EÚ + NATO. Tak je to uvedené v pravidlách pre členov Komisie, ako aj poslancov EÚ. Rada Európy sa skladá z predsedov vlád, ktorí tiež hlasujú podľa potrieb a oficiálnej politiky EÚ + NATO - len zriedka sa nájde odvážny premiér, ktorý zablokuje hlasovanie, ak to národným záujmom vlastného štátu nevyhovuje. 

Z toho mne vyplýva, že je úplne ľahostajné, či sú volení pracovníci EÚ, alebo nie. Členovia Rady, Parlamentu a Komisie slúžia záujmom celej EÚ+ NATO - a národné záujmy štátov sú tým zatláčané do pozadia, v niečom sú dokonca prekážkou

( napr: imigrácia )

Podobné je to aj spracovníkmi na ministerstvách v parlamentnej demokracii každého európskeho štátu ( pokiaľ nemá väčšinový systém volieb ) : volená je strana, no nie minister, ani administratíva. A odborníci, či experti sa na systém vlády v štáte nesťažujú. Sťažujú sa len obyvatelia, lebo nemajú páky ani dosah na poslancov, pracovníkov ministerstiev....

Jedno riešenie, ktoré by vyhovovalo každému v EÚ neexistuje, pokiaľ chceme EÚ zachovať a byť jej členom. Potom je už len jedno riešenie - rozpad EÚ. A keby sa aj rozpadla EÚ - staré Západné krajiny by vo zväzku zostali, lebo boli zakladateľmi EHS, ktoré rozširovali v záujme vlastného prežitia a znásobovania ziskov - k tomu potrebovali zvyšok Európy. Takže mne z toho vyplýva, že EÚ sa nikdy nerozpadne v klasickojm slova zmysle - na jednotlivé samostatné štáty. Určite sa nájdu štáty, ktoré za každú cenu budú chcieť byť v EÚ. A to je práve to, čo dodáva istotu tak Komisii, ako aj elitám EÚ, že každá kritika EÚ je búrka v pohári vody. A aby bol vlk sýty a ovca celá - nejaké kozmetické úpravy sa možno prijmú.

Je lepšie si dvakrát rozmyslieť, než niekam vstúpiť, ako s odretými ušami z niečoho vystupovať. To isté platí aj pre NATO.