Ladislav Žák: Budování Evropy…

ladislav zak youtube
27.1.2019 16:36
Seznámil jsem se s textem několika desítek spisovatelů a filosofů, který nese hrdý název „Fight for Europe“, tedy asi něco jako „Boj za Evropu“ nebo snad „Boj o Evropu“. Dovolím si dvě až možná tři poznámky.

Text je neobyčejně neprozíravý, a to píšu proto, že nechci psát „hloupý“. Je to proto, že pracuje s naprosto mylným kontextem a snaží se ho dotvářet. Doufá, že většina lidí, ke kterým se dostane, je už naprosto debilizovaná a není schopna vlastní úvahy o místě, kde žije. Domnívají se, že je ten správný předvolební čas těmto debilizovaným masám vložit do myslí mocný nástroj společného boje za zájmy autorů nebo spíše za zájmy těch, kteří si podobný text objednali. Probudit swiftovské „šílenství mnoha pro blaho několika“. Nevěřím, že by se vesměs inteligentní a gramotní lidé nechali pohnout k takovému účelovému blábolu sami od sebe. Při pozornějším čtení jmen signatářů však narážíme na jména notoricky známých indoktrinovaných propagandistů nikdy nepojmenovaných liberálně demokratických hodnot, které nazývají tu evropskými, tu západními, tu univerzálními.

První poznámka bude věnována právě zmínce o hodnotě „nejhodnotovatější“, pro kterou je údajně právě nutné celý boj vést. Není o ní nikde ani muk. Připomenu jen prostou myšlenku Mistra Jana Husa, že hodnoty, pro které stojí za to žít, jsou právě ty, pro které jsme ochotni také umřít. O takové hodnotě v celém textu ani v podobných textech není ani zmínky. Nezbývá než se domnívat, že je to hodnota takové kategorie, že je masám prostě nepřístupná a musí zůstat v opatrování nikým nevolených vyvolených. Přinášena může být toliko o velikých svátcích podobně jako svaté ostatky, a to ještě ve vzácné schránce aby na ni nebylo vidět. Čest a sláva lebce sv. Václava.

Druhá poznámka je věnována slůvku „budování“. Signatáři a jejich pasáci vůbec nechápou, že Evropa je živý organismus a že ji nelze budovat. My, co jsme byli nuceni budovat socialismus podle not těch u koryta, o tom něco víme. Dlužno spravedlivě podotknout, že podle kvality textu lze usoudit, že KSČ na tom byla přece jenom o chlup lépe než objednavatelé a autoři tohoto „Boje“. Každý živý organismus je nutné postupně utvářet evolučním způsobem zdola, budováním, nejlépe pak přímo řízením shora, ho lze pouze zničit. Evropa je řád, utvářený na určitých principech, ale i ty se v čase proměňují a posouvají. Signatáři a jejich pasáci volají po demokracii a svobodě, ale ve skutečnosti volají místo po „neviditelné ruce“ po „ruce pevné“, která to „vezme pořádně do ruky“ právě podle jejich představ a přitom se nezakecá a smete „starý podlý svět“.

Třetí poznámka je trochu poučující, ale protože signatáři nejsou vesměs nevzdělaní hlupáci, měli by vědět, že Evropa v uplynulých staletích stála na stýkání a potýkání se habsburského, osmanského, ruského, anglického a v poslední době i amerického vlivu. Plakat nad odchodem dvou těchto vlivů, ignorovat třetí a napadat ten čtvrtý, přičemž vliv toho pátého je už zcela zanedbatelný, zavání opět účelovou hloupostí a degraduje text na povinně protiruský pamflet. Postrádám výzvu k hledání odpovědi na otázku, proč že nás chtějí hrdý Albion a strýček Sam tak honem opustit. Jen bych ád poznamenal, že nejen ten ruský, ale i osmanský a nově africký a čínský vliv se přirozeně nasouvají do míst, který jiní vyklízejí a kde neexistuje vlastní hodnotová soustava.

Závěrem bych doporučil signatářům a jejich pasákům k pozornosti francouzsko-německou smlouvu s Cách, tedy tradičního centra Franské říše Karla Velikého. Je to právě Franská říše, která je tím, co má na mysli západní myšlení, když hovoří o Evropě, a právě nová podoba Franské říše je cestou, kterou se Francie a Německo společně vydaly. V pamfletu o „Boji za Evropu“ není o tomto kroku ani vidu ani slechu. Za to, je tam neskrývaný útok na Itálii, která se rozhodla řešit své problémy mimo dogmata ustanovená pasáky autorů objednavateli textu.

Text by si zasloužil spíše název „Boj za byrokraticko-oligarchickou Evropskou Unii“. Odpovídám, „děkuji, nechci“, a věřím, že lepší předvolební leták si ty síly, které chtějí takovou EU změnit nebo dokonce odstranit, ani vymyslet nemohly.

Inu, šídlo v pytli neutajíš. Natož pak meč v igelitce…

P.S: Bude zajímavé sledovat, jak se místní „elity“ postaví ke spoluautorství Milana Kundery, když ho před nedávnem systematicky dehonestovaly jako udavače. Možná budou zase někam psát, jako onehdy kvůli prezentaci české literatury v Lipsku. Určitě budou vědět tu správnou adresu…

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.