Ladislav Žák: Pieta bez pravidel…

helsinki 1975
29.9.2015 23:31
Evropské hnutí připravilo velice zajímavou debatu o době a souvislostech Helsinské konference, od níž v tomto roce uplynulo právě čtyřicet let. Nejen samotná konference, ale celý helsinský proces byly předmětem vzpomínek i úvah lidí různého věku i profesí, přímých účastníků konference, analytiků, zpravodajců, těch, na které měly závěry konference přímý dopad v pozitivním i negativním smyslu, ale i těch, kteří se s důsledky Helsinek setkávali a vypořádávali daleko později. Účastnil jsem se nejen konference samotné, ale i jejich podvečerních ohlasů při dobrém moku i náladě a kladl jsem si otázku, co mně na těch vzpomínkách a analýzách zaujalo nejvíce. Měl jsem pocit, jako kdyby celá řada těch vzpomínek a komentářů vytvářela obrazy jakoby z jiného světa. Několikrát zaznělo i to, že dnes už vlastně Helsinky neplatí, ale to pořád ještě nebylo ono.

Nakonec jsem dospěl k závěru, že tehdejší svět helsinského procesu měl úplně jinou strukturu pravidel, a proto mi připadal takový jiný. Byl to svět sice bipolární, ale byl to i svět emancipace třetího světa, byl to svět po konci let šedesátých, která ukončila v myslích lidí svět poznamenaný druhou světovou válku, ať již se tak stalo v pozitivním nebo negativním smyslu. Změnila se dramaticky struktura mandátů v tom smyslu, kdo do toho má nebo nemá právo mluvit. Tento svět se v prvním desetiletí dvacátého prvního století definitivně odebral na věčnost, i když to bylo sem tam provázeno trochu dramatičtějšími projevy. Bohužel Evropa na tento proces reagovala způsobem, který právě vycházel ze světa, který už přestával existovat. Evropská unie a zejména Evropská komise v tom pokračují i nyní, kdy už po starém světě není skoro ani památky, ale v Bruselu se zaobírají pořád stejnými rituály a dokonce zdůrazňují, že čím více tyto rituály posílí, tím bude lépe. Dnes už je lidem víceméně jasné, že tudy cesta nevede, ale evidentně není žádná síla, která by do Bruselu donesla poselství, co že se to vlastně v EU a Evropě děje. Poslové špatných zpráv nejsou připouštění do normální diskuse, jsou okřikováni, je jim vyhrožováno anebo se s nimi prostě nikdo nebaví a dá se prostě jenom hlasovat.

Evropa, ve které žijeme, má tolik pravidel, že se v nich jen málokdo vyzná. Chybí ale ta základní, zásady. Mezi nejrůznějšími nesmyslnými normami občanského a rodinného soužití, velikosti ovoce, pokutování cestovních kanceláří za nenaplněná očekávání nebo nedostatek zážitků a v neposlední řadě ekologistickým normotvorným šílením včetně emisních limitů se naprosto ztratily nebo byly dokonce popřeny základy, které byly pilíři společenského soužití po tisíce let. Jde totiž o spojité nádoby. Čím více se ztrácí kontext pravidel, tím více je tento deficit doháněn počtem pravidel. Čím více je dílčích a často rozporuplných pravidel, tím více se ztrácí jejich kontext. Základem tohoto kontextu je oblíbená poučka, že „pravý džentlmen nikdy nehovoří s druhým pravým džentlmenem o tom, co by měl pravý džentlmen vědět. Dnes jsme v situaci, kdy každý může mluvit o čemkoliv s každým bez jakýchkoliv zásad a často tak bez jakéhokoliv porozumění. Svět pravidel je spjat nejen se světem zásad, ale rovněž se světem zákonitostí a světem příležitostí. Tyto světy tvoří kontext světa pravidel a dávají možnost pravidlům rozumět a správně je užívat. Pravidla pak lidem slouží a nejsou nástrojem šikany ze strany těch, kteří je umí lépe využít ve smyslu „vigilantibus iura scripta sunt“. Dnes mohou pravidla prakticky kohokoliv poškodit a cokoliv znehodnotit, ale opak je velkou výjimkou.

Svět, který je ekonomicky globalizovaný si prostě lidsky nerozumí. Budování nové kvality základů porozumění mezi většími veřejnými i soukromými korporacemi, která by nahradila dřívější porozumění mezi národy, není rozhodně v centru pozornosti. Je to snad i proto, že z pohledu ekonomiky je lidí na světě ohromný nadbytek. Nicméně to, co ukazují jednotlivé státy i klíčové světové korporace na výstavě EXPO v Miláně, dává přehled o širokém spektru možností, jak lidi a planetu nakrmit a přitom získat dostatek energie pro život s velkým i malým „ž“. To, co tomu chybí, je dokázat se ve svém úsilí navzájem pochopit. Když jde o to dát se dohromady, nastupuje spousta problémů, nedorozumění a nepochopení. Nedorozumění pak nahrává těm, kteří hledají násilné zkratky a těmi jsou nejčastěji násilí a války všeho druhu.

Řeknu zcela upřímně, že nevím, jakým způsobem by se měla ona nová kvalita porozumění utvářet. Připomíná mi to vzácné chvíle, které jsem měl možnost strávit ve společnosti Michelangelovy Piety. Ve velkém sále milánského hradu Sforzů stála úplně sama z bílého mramoru v bílém světle. Dříve byla jinou sochou, ale pak Michelangelovi došlo, že v tom kusu kamene je něco jiného. Ponechal část starého a z hrubého kamene nechal vystoupit náznaky nového. Ta Pieta je ztělesněním přechodu mezi starým a novým a je z ní patrné, že se to neobejde bez určitého zmatku a chaosu, který ovšem může, jak z Piety patrno, být sám o sobě hoden obdivu a mít osobitou krásu. Může mít ovšem podobu kolapsu a katastrofy, které si ovšem musíme prožít a ti šťastnější dokonce i přežít. Já i při svém chabém výtvarném vzdělání vím, jak ta změna, kterou Michelangelo naznačil, nakonec dopadla a kolik podobných změn ještě nastalo. Michelangelo to nevěděl a ani vědět nemohl, ale měl odvahu naznačit, kudy povede cesta. Znamenalo to opustit pravidla své doby a pokusit se tvořit podle nových, které jen tušil.

To samé čeká nás. Čím více mezi námi bude Michelangelů a čím méně Merkelových, Hollandů a Sobotků, tím rychleji přejdeme to slzavé údolí scházejících zásad porozumění pro nové tisíciletí. Mám často pocit, že už tyto zásady vidím, když vidím kvalitativní změny v komunikaci, které umožňují moderní technologie, ale hlavně neortodoxní přístup mladé generace. Přesto jsem přesvědčen, že nositelem nové kvality komunikace a porozumění musí být ještě něco jiného než jenom elektronická síť. Vím, že základem musí zůstat svoboda slova ovšem v kontextu toho, že těmto svobodně vyřčeným slovům bude nejen nasloucháno, ale i rozuměno. Jen pak může nastat porozumění a to napříč prostorem i časem. Právě v oblastech tohoto porozumění, v ekotonech a transgresích, je zdroj nových zásad a pravidel lidského porozumění a soužití, nové kvality lidskosti.

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.