Ladislav Žák: Proč…?!?

5.4.2015 05:53
V čase velikonočním snad zbude váženým čtenářům tohoto portálu trochu na moudrost a krásu. Dovolím si nabídnout další, v pořadí již třetí, apokryf Karla Čapka, který je tematicky bezprostředně spojen s Velikonocemi, ale hloubkou svých myšlenek je daleko široko přesahuje. Jak je v apokryfech zvykem je to výpověď o nás, o tom jak si utváříme nebo možná spíše tak trochu ničíme svůj vlastní svět a činíme ho méně laskavý, méně příjemný, zato jej naplňujeme nenávistí, závistí a zlobou. Otázka zní, proč to děláme a proč to děláme s takovým elánem. Bojím se odpovědí, že jsme prostě takoví a že nás to baví… Karel Čapek věřil v obyčejného člověka, věřil, že on je tím, kdo dá lepší odpověď.

Aktuálně je to zajímavá alegorie nejen ve vztahu pravice levice, ale i vzhledem k naší slavné Trojkoalici. Kdopak je asi ten uprostřed?!? Je tam na tento post docela tlačenice…

Karel Čapek tento text napsal v roce 1927 a já znovu a znovu smekám před tímto člověkem, který byl nakonec také doslova ukřižován nenávistí těch „bližních“, jejichž podobu tolikrát tak přesně vykreslil ve svém díle…

Ukřižování

I povolal Pilát Náhuma, muže znalého dějin a učeného, a řekl mu:
"Náhume, tuze mne mrzí, že váš národ si umanul ukřižovat toho muže. Hrom do vás, vždyť je to bezpráví."
"Kdyby nebylo bezpráví, nebylo by dějin," pravil Náhum.
"Nechci mít s tou věcí co dělat," řekl Pilát. "Řekni jim, aby si to ještě rozmyslili."
"Už je pozdě," děl Náhum. "Já sice sleduji události jenom z knih, a proto jsem se nešel dívat na místo popravní; ale zrovna před chvilinkou přiběhla odtamtud má posluhovačka a vykládala, že už je ukřižován a visí mezi mužem na pravici a mužem na levici."
I zachmuřil se Pilát a zakryl si tváře dlaněmi. Po chvíli pak pravil: "Nemluvme tedy o tom. Ale co, prosím tě, spáchal ten muž na pravici a ten muž na levici?"
"Ani ti nepovím," vece Náhum; "jedni říkají, že to jsou zločinci, a jiní, že to jsou jacísi hlasatelé. Pokud mohu soudit podle dějin, dělali asi nějakou politiku; ale nejde mně do hlavy, že je národ ukřižoval oba najednou."
"Nerozumím ti," řekl Pilát.
"To je tak," pravil Náhum. "Někdy lidé křižují toho na pravici a někdy toho na levici; vždycky to tak v dějinách bývalo. Každá doba má jiné mučedníky. Jsou doby, kdy je vězněn nebo křižován ten, kdo bojuje za svůj národ; a jindy zase je řada na tom, kdo říká, že se musí bojovat za chudáky a otroky. Obojí se střídá a každý má svůj čas."
"Aha," řekl Pilát. "Tak vy tedy křižujete každého, kdo se zasazuje o něco pořádného.
"Skoro," řekl Náhum. "Ale ono to má svůj háček. Někdy bys řekl, že se ti lidé zasazují víc o nenávist k těm druhým než o to pořádné, co hlásají. Lidé jsou vždycky křižováni za něco krásného a velkého. Ten, kdo je zrovna na kříži, obětuje svůj život za velikou věc; ale ten, kdo ho na kříž vleče a přitlouká, ten, Piláte, je zlý a divoký a tuze ošklivý na pohled. Piláte, národ je veliká a krásná věc."
"Aspoň náš římský," řekl Pilát.
"I ten náš," pravil Náhum. "Ale i spravedlnost k chudým je veliká a krásná věc. Jenže ti lidé se mohou udusit nenávistí a zlobou pro ty veliké a krásné věci; a ti ostatní jdou jednou s tím a podruhé s oním a vždycky pomáhají ukřižovat toho, na kom je zrovna řada; nebo se na to jen dívají a říkají si: Dobře mu tak, měl jít s naší stranou."
"Proč tedy," pravil Pilát, "křižují toho uprostřed?"
"To máš tak," řekl nato Náhum. "Kdyby to vyhrál ten na levici, ukřižuje toho vpravo, ale ještě dřív toho uprostřed. Kdyby to vyhrál ten na pravici, ukřižuje toho, co je vlevo, ale toho uprostřed ještě dřív. Ovšem je také možno, že nastanou zmatky a boje; pak ten vpravo a ten vlevo společně ukřižují toho, co je uprostřed, protože se nerozhodl, proti kterému z těch dvou půjde. Kdybys vystoupil na střechu svého domu, viděl bys pole Hakeldama: nenávist na levici, nenávist na pravici, a mezi nimi ten, který to chtěl spravit láskou a rozumem, jak se o něm říká. A krom toho bys viděl spoustu lidí, kteří se na to jen dívají, pojídajíce přitom oběd, který si s sebou přinesli. Nějak se stmívá; teď všichni poběží kalupem domů, aby jim nezmokly šaty."
A když byla hodina šestá, stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté. V hodinu devátou zavolal ten uprostřed hlasem velikým řka: "Elói, Elói, lama zabachtani?" A aj opona chrámová se roztrhla na dví, od vrchu až dolů, a země se třásla a skály pukaly.

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.