Miroslav Němec: Václav Klaus ukázal svou pravou tvář a je mi ho velmi líto

obrazek
4.10.2013 08:25
Václav Klaus, který se svými pseudo-ekonomickými teoriemi, vyčtenými z některých prací „vyčpělých“ buržoazních ekonomů minulého a předminulého století a vzhlédnutím se v tzv. „železné dámě“ Margaret Thatcherové, se v revolučních dnech 1989/1990 „vlísal“ do přízně „Chartistů“ řídících „revoluci“ a pod jejich taktovkou pak přivedl naši - do té doby prosperující zemi - na pokraj katastrofy, má ještě tu drzost dnes vykřikovat, že bychom měli vystoupit z Evropské unie.

Když jsem viděl, jak se v revolučních dnech 1989/1990 jakýsi, do té doby naprosto neznámý, podivín Václav Klaus, který již v době tzv. „totality“ protekčně studoval za státní peníze v kapitalistické cizině, „vlísává“ do přízně Václava Havla a dalších Chartistů, zpozorněl jsem, neboť tento způsob komunikace mi připadal podivný. Podivné názory tohoto „samolibého ekonoma“ hovořícího poněkud „vlísavým“ hlasem čtyřprocentní menšiny mne později naprosto šokovaly. Jeho „kuponová privatizace“, která zlikvidovala naše, do té doby prosperující, výrobní podniky a závody, ba i celá průmyslová odvětví, včetně prosperujícího zemědělství, která si tzv. „privatizovali“ jeho kamarádi z ODS, jeho drzá prohlášení o neexistenci tzv. „špinavých peněz“ a další zločiny, kterých se během svého politického působení dopustil, ač právně nevzdělán, měl by být konečně pohnán k zodpovědnosti, neboť místo toho, aby v úctě k pracujícím lidem, smekl klobouk, pobuřuje národ proti Evropské unii.

Člověk, který se po zádech „chartistických elit“ vysápal na nejvyšší posty ve státě, který figuroval ve funkci předsedy české vlády a dokonce opakovaně v nejvyšší státní funkci českého prezidenta a jehož, naši „řadoví lidé“, dávno „vypískali“, má ještě tu drzost vyzývat český národ k vystoupení z Evropské unie.

Evropská unie, která vznikla jako protiklad silných „Spojených států amerických“, které si po pádu SSSR začaly osobovat právo světového super-vládce a arbitra, který si může dělat, ve světě, co chce, udělala řadu chyb. Mnoha státům, včetně České republiky, vzala jejich identitu, chce rozhodovat o místních záležitostech, kterým vůbec nerozumí, chce nám „vnutit“ jaké-si nám nepochopitelné zásady či principy, chce nám vzít název českého piva, Olomouckých tvarůžků, Hořických trubiček, českého másla a mléka, apod. – ale vážení, je to společenství zemí, které jsou součástí velké Evropy a pokud nechceme být osamoceným ostrůvkem odporu, jako je např. Kuba, na americkém kontinentě, nemůžeme se z této koncepce novodobé Evropy vymanit. Nemůžeme!!!!

Plně chápeme, že Evropskou unii drží svou vyspělou ekonomikou a svými penězi zejména Spolková republika Německo, Velká Británie a Francie a celá Unie doplácí na Řecko, kde si žijí nad poměry i důchodci, Rumunsko a Bulharsko, kde se nevytváří takřka žádné nové hodnoty, ale přesto není naprosto myslitelné, abychom z Evropské unie v této fázi vývoje evropské integrace vystoupili, protože bychom skončili na dně propasti. A pokud si pan bývalý (naštěstí již bývalý) prezident myslí, že je tomu jinak, ukazuje to pouze na to, že je zcela mimo realitu, je naprostým „politickým analfabetem“ či samolibým egoistou, který doslova a do písmene „štve“ český národ proti evropské integraci a žene ho do záhuby. Nevěřte mu ani slovo, byť „kope“ za Bobošíkovou a volte levici, tj. – LEV 21 – ČSSD – SPOZ a KSČM!


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Kvido

Pane Kulík.

K panu Klausovi bych si dovolil upřesnit.

U Vašeho komentáře až k větě "...Že naše státní podniky prosperovaly může tvrdit pouze člověk který  v roce 1971  utekl z fabriky a od té doby v žádné nebyl..." s vámi souhlasím. Dále již máte nejen podle mého mínění, promiňte to označení - pomýlené názory:

1/ Souhlasím s vámi, že "... Byla to právě neprosperita národního hospodářství která způsobila v celém východním bloku v 1989 krach socialismu..."

Ano, doplním ještě, že naše státní podniky za socialistického Československa vyráběly na plné obrátky. Ale třeba taková Nová huť Klementa Gottwalda, kde jsem dobře znal hlavního předáka a poslance Hocka u tavících pecí, vyráběla na plné točky, ale na odlitky a výrobky z oceli se tisklo vyrobeno v SSSR a šlo to zadarmo do Ruska. Nesmělo se o tom mluvit, ale na tohle a podobné "obchody" s tehdejším Sovětským svazem jsme ohromně dopláceli, hrozilo to za nějký rok po roce 1989 úplným bankrotem ekonomiky. Říkalo se, že dáváme zboží Rusům za obilí, tedy pomoc v roce 1948... Podobné obchody v rámci tehdejší RVHP byly běžné, Strojosvit Krnov apod. Takže - ekonomika Československa tím byla vyčerpávana.

2/ Ovšem nesouhlasím s Vámi v dalším kontextu Vašeho komentáře. Zejména, že "...  Fiasko kuponové privatizace nezavinil primárně Klaus, ale lidé kteří nacpali své kupony investičním fondům..." Je třeba totiž vidět, že fabriky v Československu zůstaly. A co se stalo kuponovou privatizací? Samozřejmě nejen podílem Klause, ale i dalších takéekonomů byly rozkradeny, či zahraničními společnostmi zakonzervovány, aby nekonkurovaly Německu, Švýcarsku... Klaus se svým ekonomickým týmem vůbec nepohlídal právní stránku privatizace, i když ho k tomu tehdy Havel vyzýval a kritizoval!! Klaus postupoval ješitně a nenechal si poradit. Ani na připomínky, že nemá být vyndán/zrušen zákon o rozkrádání národního majetku nereagoval a mávl jen rukou. Neslyšel na takový požadavek. A tak se to vymstilo. Rodinné stříbro firem v ČR bylo rozkradeno... Nemá smysl tu dále psát. Všichni o tom víme. Takže, prosím Vás, cešlou Vaši obhajobu Klause nelze prostě brát.

Zdravím Vás.

 

rku

tento můj komentář není Klausova obrana, ale pokus o "uvedení románového příběhu na pravou míru".

Klaus nebyl v roce 89 široké veřejnosti známou osobou, stejně jako téměř žádní členové nové vlády. Znal snad někdo kováře Millera? V ekonomických kruzích byl však znám už od roku 1968 kdy psal sloupky do Literárních novin. Pan Němec ale určitě takové noviny nečetl. Klaus vystudoval za skutečné totality-ne za tak zvané- opravdu za státní peníze, stejně jako pan docent a všichni ostatní. Stáže v zahraničí však neplatil stát, ale univerzity na kterých probíhaly. Protože nikdo z jeho rodiny, ani on sám, nebyl ve straně, šlo těžko o protekci, ale spíš o talent. K funkci předsedy vlády se nedostal po zádech chartistů, ale naopak proti ním, a stal se ním proto, že vyhrál demokratické volby. Že naše státní podniky prosperovaly může tvrdit pouze člověk který  v roce 1971  utekl z fabriky a od té doby v žádné nebyl. Byla to právě neprosperita národního hospodářství která způsobila v celém východním bloku v 1989 krach socialismu. Fiasko kuponové privatizace nezavinil primárně Klaus, ale lidé kteří nacpali své kupony investičním fondům. Prezidentem se stal zásluhou komunistů a některých socanů, a až do amnesti byl jeden z nejoblíbenějších politiků a jeho oblíbenost byla stále nad 50%, takže nevím kdo ho vypískal.

Blog jako vždy plný lží a nostalgie po reálném socialismu.

 

 

schlimbach

Ekonomické znalosti pana Klause jsou skutečně obtížně akceptovatelné. Jeho postoj k EU je však správný a střízlivý. Četl jste pane Němče Lisabonskou smlouvu? Zaznamenal jste metodu, jak byla schvalována? Víte vy vůbec něco o penězích, jak vznikají, k čemu jsou a k čemu by měly být? Pokud horujete za EU v současné podobě, potom si nemáte s panem Klausem v otázkách ekonomických co vyčítat.

Dokud nebude vlastní měna v rukoéu společnosti a nebude sloužit pouze rozkvětu společnosti, dokud nebudou peníze pouze prostzředkem směny, dokud nebude minimální mzda umožňovat občanovi důstojný život, dokud nebudou hospodářské vztahy ve společnosti záviset pouze a jen na konkrétní aktivitě občanů, nezmění se nic. Zotročení společnosti bude pokračovat šíleným tempem i nadále, bez ohledu na to, jestli u vesla bude ODS, ČSSD, KSČM nebo Lev21.

Myslím, že je nejvyšší čas přejít od obecných frází k podstatě problémů a realizovat nový zcela odlišný od stávajícího systém hospodářských vztahů. Pokud to neuděláme, nedivme se, když občanům dojde trpělivost ...

rku

A proč Vám je takového lumpa líto?