Německo v pubertě…?!?

26.6.2018 14:01
Výroky německé kancléřky o politické a morální neospravedlněnosti poválečného odsunu Němců z celé řady evropských zemí do Německa vyvolala debatu, která obsahovala široké spektrum pohledu na dějiny a odsun, nesmiřitelné spory jejich zastánců a v neposlední řadě podivuhodné ticho, doslova hřmící z politické scény a mainstreamových médií. Jenom usvědčení zloduši, Babiš a Zeman, se rázně ozvali a zaznamenal jsem rovněž podivuhodný výkon historika Jaroslava Šebka, který v Českém rozhlase statečně oponoval a odolával tlaku redaktorky na to, aby řekl, že je to vlastně celé tak nějak v pořádku.

http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/jaroslav-sebek-angela-merkelova-nerika-o-vysidleni-pravdu-uz-z-historickeho-hlediska--1801028 

Označil bych jeho názor za natolik moudrý a vyvážený, že bych jenom těžko něčím přispěl. Možná až na jednu drobnost.

Jaroslav Šebek mimo jiné označil jako možný důvod podobného prohlášení kancléřky a její hazardní hry na nacionalistickou strunu především její spor s CSU a vnitroněmecký ostrý zápas o moc. Jeho výsledek si nedovolil odhadnout. Dovolím si k tomu jen malou poznámku. Německo je sjednoceno už celých 18 let. Od konce války uplynulo 73 let, ale Německo po celou tuto dobu nikdy zcela dospělé, suverénní, odpovědné za své činy. Vždy plnilo něčí podmínky, bylo a dosud stále je vázáno nejrůznějšími podmínkami velmocí, splácelo reparace, financovalo projekt eura atd. atd. atd. Dnes je patrné, že Německo definitivně dospívá a zbavuje se posledních pout závislosti na vlastní minulosti a cizí moci. Dochází k proměně v dospělce a před námi stojí otázka, jaká to proměna bude. Bude dokonalá nebo nedokonalá…?!? Bude dospělec odpovídat současné podobě nebo ne...?!? Půjde o kontinuální proces nebo spíše o skokový, podobající se přeměně housenky v motýla, nebo poupěte v květ, žaludu v dub…?!? Jaké možnosti nám přináší proměna Německa v z puberťáka v dospělce, který je za současné situace skoro odsouzen k tomu, aby nesl břímě situace na evropském kontinentu…?!?

Slova, která občas zaznívají z německé politické scény, jsou podle mého skromného názoru signály o nejrůznějších možných budoucích dospělých podobách Německa. Slova, jako „my to zvládneme“, stejně, jako slova o nespravedlivém odsunu, jako slova o řešení řeckého dluhu nebo o tlaku na země Visegrádu. Šmírování rakouských úřadů k tomu a úvahy o agresi proti Rusku k tomu neodmyslitelně patří. Jsou varující, ale ještě není rozhodnuto o tom, že se Německo vydá znovu cestou anšlusu nebo reprízy „Drank nach Osten“. Stejně tak asi nebude matkou Terezou kontinentu…

Měli bychom namísto pří a dohadování o tom, co mělo nebo nemělo být před bezmála tři čtvrtě stoletím nebo zuřivě komentovat pubertální výroky našeho velkého a klíčového souseda, více přemýšlet o tom, jaké bude dospě lé Německo za několik málo let…

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.