POSÍLÁM TŘI VÝZVY KAŽDÉMU Z MUDRLANTŮ

23.4.2022 10:30
Za mudrlanty považuji ty, kdo celých osm let kritizoval vládce Ukrajiny a politiky Západu. Ty prvé za násilí až teror vůči ruským občanům své země, podporu neonacismu ve svém státě a všechny za neustále se stupňující projevy nepřátelství až provokování Ruska. Když pak došlo k zahájení „Speciální operace Ruské armády na území Ukrajiny“, okamžitě začali lomit rukama. Podle nich je ozbrojená intervence na Ukrajině fatální chybou, mezinárodní katastrofou, ničím neodůvodnitelným a veskrze neodpustitelným aktem. Sám Putin pak šílencem, válečným zločincem a Rusko i on prý navždy zničili svůj kredit. Prostě se oportunisticky jako korouhvičky ve větru zavrtěli a aktivně, ba poslušně zařadili do jednotného chóru Západního antirusismu. Ten se v současnosti vystupňoval už natolik, že není ničím jiným než obdobou antisemitismu. Toho zvrhlého rasismu, jež provázel celé dějiny „křesťanské“ Evropy až k jeho vyvrcholení v podobě hitlerovské formy nacismu.

Výzva první. Izrael obklopený koldokola nepřátelským prostředím po celou svou existenci praktikuje na ochranu své bezpečnosti tak zvanou preventivní obranu metodou ozbrojeného útoku na vybraný cíl. Jeho tajné služby v okolí svého státu vyhledávají zárodky možného rizika bezpečnosti pro svou zem a pokud některé vyhodnotí jako skutečnou hrozbu, tak na něj vedení státu zaútočí, a zničí ho. Takovým cílem mohou být dokonce lidé, jmenovitě vojenští specialisté, či jaderní odborníci. Vyzývám každého z vás, aby zpytoval svou paměť, zda někdy za dobu své veřejné aktivity odsoudil alespoň jeden konkrétní uvedený akt Izraelské moci, či dokonce kritizoval celou metodu sebeobrany Izraele, když mu nyní tak zásadově vadí akce Ruska, která je faktickou kopli toho, co Izrael provedl dokonce ještě nedávno, tedy v době Ruské akce.

Výzva druhá. Poctově se zamyslete a sdělte laskavě veřejnosti jak byste, každý z vás, přinutili Ukrajinské vládce, a jejich Západní protektory k „mírovému řešení“ problému bezpečnostních záruk Rusku, které se stalo neodkladným po událostech na Ukrajině z přelomu let 2013 a 2014. Řekněte laskavě, co všechno byste vy podnikli, aby nedošlo k vojenské intervenci Ruska. Co byste za osm let konkrétně prováděli lepšího a prokazatelně účinnějšího, než co realizovala Rusko k zajištění své bezpečnosti. To vše za situace, kdy dílčí dohody (Minsk jedna a dvě) nikdy, nikdo ani nezačal plnit a všechny návrhy Ruska od skoro proseb až po údajná ultimáta byly totálně všemi možnými formami, od přezíravé ignorance, povýšeneckého odmítání až po silácká prohlášení, bojkotovány. To všechno navíc v přívalu ekonomických sankcí proti Rusku, které jsou neslučitelné s mezinárodními pravidly svobodného obchodu, který je výsostným pilířem veškeré ideologie současného Západu. Bylo snad Rusko podle vás povinováno neustále jen čekat a čekat ještě třeba dalších osm, či dokonce osmdesát osm let!

Výzva třetí. Měli jste osm let k tomu, abyste činili. Co jste všechno udělali proto, aby Západ přiměl Ukrajinu k jednání s Ruskem? Ba aby sám zasedl k jednacímu stolu se svými protinávrhy ve věci oprávněného nároku Ruska na svou bezpečnost? Kolikpak jste uspořádali demonstrací, protestů před ambasádami, zorganizovali petic, a vyvinuli dalšího konkrétního úsilí k tomu, aby požadavek svrchovaného Ruska na svou bezpečnost nevyústil v současnou situaci.

Pokud kdokoliv z vás v předmětné věci neudělal nic jiného, než jen bohapustě kritizoval, tak buďte nyní alespoň tak slušní, jako někteří menšinově se vyskytující, kteří se odmlčeli.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.