Dozvuky prezidentské volby

obrazek
18.2.2013 12:25
Podle průzkumu agentury SANEP považuje téměř osm z deseti obyvatel zavedení přímé volby prezidenta za správný krok pro posílení přímé demokracie v ČR. S výsledkem historicky první přímé volby prezidenta je spokojena většina dospělé populace (65%). Co se ale týče názoru na to, zda byla tato přímá volba důstojná, je česká veřejnost rozdělena na dva obdobně početné tábory.

Za důstojnou považuje první přímou volbu prezidenta přibližně 49% lidí, 42% se ale domnívá, že důstojná nebyla. Ve společnosti převládá mínění, že demokratickou volbu je nutno respektovat, a to i v případě, že nevyhrál náš favorit. Celkem pochopitelně proto až dvě třetiny obyvatel odsuzují projevy averze vůči Miloši Zemanovi, kterými se po jeho vítězství prezentují některé osobnosti kulturního života.

Iniciativy a otevřené vystupování proti Miloši Zemanovi považuje nadpoloviční většina za nepřípustné a nerespektující demokratické principy. Petici „Miloši Zemane, nejste a nikdy nebudete můj prezident“ považuje šest obyvatel z deseti za skandální. Za správnou považuje výzvu více než pětina lidí, což není zanedbatelný počet. Je paradoxem, že se tito lidé, vystupující proti demokraticky zvolenému prezidentovi, rekrutují z řad podporovatelů slušnosti, pravdy a lásky.

Téměř každý druhý obyvatel ČR přiznává, že se po zkušenostech s přímou volbou prezidenta zásadně zhoršil jeho názor na některé osobnosti kulturního života. Pouhé dvě procenta konstatují, že se po volbách jejich postoj k umělcům zlepšil. Zbývající dvě pětiny své postoje k umělcům nezměnili.

Tři z deseti obyvatel považují právě vystupování osobností kulturního života, za nejsilnější faktor při vyhrocování nenávistných postojů mezi tábory příznivců Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga. Podle dvou pětin obyvatel měla v tomto největší podíl média, otevřeně preferující jednoho z kandidátů. Jen čtvrtina lidí za nejsilnější vliv v této souvislosti považuje vlastní volební kampaně kandidátů.

Právě jednostrannost politické agitace médií společně s jejich neobjektivitou, nutno dodat že výrazně ve prospěch Karla Schwarzenberga, vadila lidem na první přímé volbě nejčastěji. Zmiňují to čtyři z deseti obyvatel. Další pětině nejvíce vadila bulvarizace prezidentské volby, na čemž mají opět zásluhu média. Dogmatická podpora umělců jednomu z kandidátů pak na prvním místě vadila desetině dotázaných.

Jak je z průzkumu patrné, na vyhrocování vztahů mezi tábory podporovatelů finalistů prezidentské volby mají zásluhu zejména média a částečně také osobnosti kulturního života. Volební kampaně a veřejná vystoupení kandidátů nebyly pro veřejnost v tomto ohledu určující.

peter-kokavec
sociolog, analytik politické strany LEV 21
Klíčová slova: analýza, prezidentská volba

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.