Exkluzivně: Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou a Michalem Haškem

16.3.2011 22:10
Nadcházející víkend bude ve znamení sjezdu ČSSD, na kterém budou delegáti vybírat předsedu strany na následující dva roky. Hlavními soky v tomto souboji jsou statutární místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka a jihomoravský hejtman, šéf Asociace krajů ČR Michal Hašek. Položili jsme oběma hlavním kandidátům devět otázek. V čem se Bohuslav Sobotka s Michalem Haškem shodli a v čem naopak ne? A jak si vůbec představují budoucnost ČSSD? To vše přinášíme v exkluzivním rozhovoru pro portál Vaše věc.

1. Jak byste stručně shrnul situaci v ČSSD od jejího posledního sjezdu v roce 2009?

Bohuslav Sobotka: „Od roku 2009 do voleb 2010 jsme byli v permanentní volební kampani – volby do EP v květnu 2009, předpokládané předčasné volby do PS na podzim 2009, řádné volby do PS na jaře 2010. To se odráželo v životě strany, kdy bylo potřebné mobilizovat všechny její zdroje pro volební úspěch. Poněkud vedle zůstaly úkoly, které vytýčil poslední sjezd, jejichž realizace si žádala méně hektickou, resp. ne tak konfrontační atmosféru ve společnosti. Mám na mysli především projekt modernizace započatý v roce 2007. Pozitivním jevem od posledního sjezdu bylo, že se zvyšoval počet našich členů. Strana získala nové zkušenosti. Myslím, že v té hektické předvolební situaci si strana ověřila některé formy a metody práce, z nichž některé se jednoznačně osvědčily, jiné naopak selhaly.“

Michal Hašek: „Vrcholem činnosti každé politické strany jsou volby a z pohledu jejich významu a schopnosti realizovat svůj program jsou za nejdůležitější logicky považovány volby do poslanecké sněmovny. Od sjezdu v roce 2009 k nim sociální demokracie koncentrovala většinu své práce a svého úsilí. Pozici nejsilnější politické strany sice získala, ale nikoliv s výsledkem, který očekávala, resp. s výsledkem, který by jí umožňoval prosazovat její program v pozici vládní strany. Odpovědnost za tento výsledek způsobem obvyklým ve vyspělých západních demokraciích převzal bývalý předseda Jiří Paroubek, čímž skončila jedna významná historická etapa v dějinách ČSSD. Bylo to státnické gesto velkého politika.“

2. Co se podle Vás ve straně stalo po volbách v květnu 2010?

Bohuslav Sobotka: Po volbách do PS v květnu přišlo velké rozčarování. Strana volby vyhrála, ale slabé vítězství ji odsoudilo do opozice. Někteří ve straně propadli defétismu a prosazovali názor, že teď bude dlouho na tahu pravice a naše strana se tomu bude muset přizpůsobit. Naproti tomu jiní chtěli volbami obnažené problémy strany narychlo hned řešit a žádali konání mimořádného sjezdu. Naději vkládali do volby nového vedení, které mělo symbolizovat změnu. Defétismus z jedné strany a zbrklost z druhé strany vytvářely riziko, že strana se nebude soustředit na blížící se podzimní komunální a senátní volby a půjde o další neúspěch. Naštěstí zvítězil chladný rozum. Situaci ve straně se podařilo zklidnit a pozornost soustředit primárně na volby. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí. Strana komunální a senátní volby vyhrála a začala opět nabírat sebevědomí.

V krátkém období od poslaneckých voleb do podzimních senátních a komunálních voleb nebylo možné provádět příliš převratné změny v činnosti strany. Jedna věc se však povedla. Strana se více otevřela laické a odborné veřejnosti, vsadila na dialog o vlastních hodnotách a programových cílech ve veřejném prostoru. Myslím, že tato změna pomohla mobilizovat členy strany, vyvolala pozitivní odezvu ve veřejnosti a nakonec přispěla k volebnímu úspěchu. Veřejnost nás začala opět vnímat jako pozitivní alternativu vůči pravicové vládě právě v okamžiku, kdy přicházela první vlna nespokojenosti s jejími „reformními“ kroky. Klidnější povolební atmosféra ve straně pozitivně přispěla přípravě na sjezd, který měl demonstrovat vůli k promyšleným a potřebným koncepčním změnám.“

Michal Hašek: „K mé lítosti tým úřadujícího předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky odmítl myšlenku tzv. „rychlého sjezdu“ v září 2010 a volba nového vedení strany byla ponechána až na řádný březnový sjezd. Toto řešení vytvořilo v ČSSD téměř 10 měsíců trvající „bezvládí“. Kvůli chybám vládní koalice a hlavně díky skvělé práci našich komunálních politiků a týmu našich senátorů ČSSD uspěla v říjnových volbách.“

3. V médiích se objevují názory, že "se Sobotkou půjde strana rovně" a "s Haškem mírně do prava". Co si o tom myslíte?

Bohuslav Sobotka: „Na počátku předsjezdové diskuse mezi mnou a Michalem Haškem jsem měl pocit, že na rozdíl ode mne propadl oné zmíněné povolební defétistické strategii: nyní bude dlouho na tahu pravicová vláda a my bychom se měli jen přizpůsobovat. Rozhodně ještě před několika měsíci Michal nabízel jakousi strategii konsensuálních vztahů s vládou, nebo alespoň s některými koaličními partnery (Věci veřejné, pragmatičtější část ODS). V zájmu toho byl ochoten přizpůsobovat se vládní „reformní“ rétorice, kdy mluvil o potřebnosti překonat sociální stát 20. století, zaměřit se na větší adresnost sociálních systémů a přihlásit se k zodpovědnosti za státní dluh. Já jsem naopak od počátku sázel na radikální hodnotové a programové vymezení vůči vládě, radikální obranu sociálního státu a nabídku zásadních alternativ s důrazem na naše tradiční hodnoty a cíle. Jakkoli uznávám potřebnost komunikace mezi vládou a opozicí, v tomto období jsem spíše sázel na komunikaci s kritickou laickou a odbornou veřejností, u které vidím velký rezervoár voličské podpory našeho programu v budoucnosti.“

Michal Hašek: „ČSSD vidím jako moderní levicovou stranu 21. století oslovující voliče na levém středu politického spektra. Pravdou je, že levou nohu sociální demokracie chci nechat stát na jejím místě a pravou se rozkročit více k politickému středu a oslovit mladé lidi, živnostníky, malé a střední podnikatele či střední třídu jako takovou. Na rozdíl od Slávka Sobotky nevidím budoucí cestu pro ČSSD v tom, abychom ze sebe dělali druhou komunistickou stranu a bojovali o hlasy radikálních levicových voličů.

Nejsem ochoten se smířit s tím, že v situaci, kdy tato vláda je již po roce svého působení považována za jednu z nejhorších v novodobé historii a odpor k ní vyjadřuje téměř 70% lidí, se ČSSD pohybuje na hranici kolem 25 - 27%, tedy oslovuje pouze své tradiční levicové voliče.

Osobně mám smělý cíl, k němuž mě inspiroval na Slovensku Robert Fico: vyluxovat politický prostor od leva do středu, aby se ČSSD s jakýmkoli předsedou stala lídrem české nekomunistické levice.“

4. Koaliční vláda se v posledních týdnech zmítá v různých skandálech, ozývají se hlasy, že ČSSD neplní svou opoziční roli tak, jak by měla. Co Vy na to?

Bohuslav Sobotka: „Jestli strana dobře plní nebo neplní svou opoziční roli je věcí názoru, ale rozhodující jsou výsledky. Nedávno strana vyhrála důležité komunální a senátní volby, její preference se začínají postupně zvedat. Vedoucí představitelé strany objíždějí republiku s kriticky smýšlejícími levicovým osobnostmi a v přímém kontaktu s občany vysvětlují její program. Jedno poučení z posledních voleb je, že je třeba více sázet na přímé kontakty s veřejností a nikoli jen na média, jakkoli mediální sebe-prezentace zůstává významná. Myslím, že právě ten, kdo nás kritizuje za nedostatečnou opoziční práci, má pocit, že jsme „málo mediálně vidět“. Ale ani to není pravda. Na každý kontroverzní krok vlády hned odpovídáme – v parlamentu, na našich tiskových konferencích, na našich webovských stránkách, prostřednictvím blogů. Zde je, samozřejmě, mnohé co zlepšovat. Např. ne všichni stínoví ministři plní kvalitně svou roli. Jeden velmi transparentní důkaz úspěchu naší opoziční činnosti je nedávné rozhodnutí Ústavního soudu ve věci naší stížnosti na vládní zneužití institutu legislativní nouze. Důsledným zaujetím opoziční role v této věci jsme dosáhli rozhodnutí Ústavního soudu, které má dalekosáhlý význam pro ozdravení demokratickým poměrů v zemi a zcela jistě zvyšuje naši prestiž.“

Michal Hašek: „Souhlasím. Ale z jiného důvodu, než pro které je Vaším serverem ČSSD kritizována. Nejsem přesvědčen, že vyšší podporu ČSSD lze dosáhnout zvyšující se radikálností pozice ČSSD. To, co mi zcela chybí, je předkládání sociálně demokratických pozitivních alternativ klíčových společenských problémů. Jestliže podle posledního průzkumu 70% občanů ČR považuje problematiku reformy zdravotnictví za nejdůležitější společenský problém země, tak mne mrzí, že sociální demokracie svůj vlastní koncept veřejnosti nepředstavila. Podobná situace je u reformy důchodové, veřejných financí či prorůstových opatření české ekonomiky. Nové voličské skupiny neoslovíme jenom zdrcující kritikou. Lidé vědí, že vláda dělá věci špatně. K připomenutí této skutečnosti nepotřebují ČSSD. Lidé budou podporovat strany, které jsou schopny nabídnout odpověď na naléhavé společenské problémy, které je a tuto zemi trápí.“

5. Jak byste ve stručnosti shrnul dobu od tohoto sjezdu k tomu dalšímu, který bude za dva roky? Co se podle Vás ve straně stane pod Vašim případným vedením?

Bohuslav Sobotka: Budu-li předsedou strany, chci ji dobře připravit na všechny důležité volby – především do krajských zastupitelstev a senátu na podzim 2012 a na příští volby do PS. Za úspěch považuji přitom přesvědčivé volební vítězství, které nám umožní efektivně vládnout. K tomu je třeba udělat několik strategických kroků. Předně nyní po sjezdu proběhne vnitrostranická diskuse ke střednědobému programu s vyústěním do programové konference na podzim tohoto, nejpozději na jaře příštího roku. Ideová východiska programu jsou zpracována a bude o nich diskutovat nadcházející sjezd. Tento střednědobý program by měl sloužit jako základ pro volební program, resp. měl by mít podobu, že může být velmi rychle přeměněn do podoby volebního programu, protože je zde relativně velká pravděpodobnost, že současná vláda nevydrží do řádného termínu příštích voleb a budeme mít předčasné volby. Představuji si, že zpracování střednědobého programu propojíme s intenzivní komunikací s externí odbornou i laickou veřejností prostřednictvím permanentní kontaktní kampaně. Tzn. hlavní teze programu budeme prezentovat skrze významné stranické a mimostranické odborníky v přímých kontaktech s veřejností a takto si zajišťovat potřebný feed back. De facto půjde o permanentní kontaktní kampaň, v rámci které chceme, mimo jiné, popularizovat hodnoty a příběh sociální demokracie jako pozitivní politickou alternativu k současné politice vlády. Jsem přesvědčen, že důrazem na permanentní kontaktní kampaň zaměřenou na různé cílové skupiny můžeme vyrovnat komunikační handicap, který máme v důsledku nedostatečného prostoru v masových médiích V nich, jak víme, panuje dlouhodobý trend zvýhodňování naší pravicové konkurence. Tomuto novému komunikačnímu režimu navenek podřídíme vnitřní komunikaci ve straně. Do našich odborných komisí pozveme další odborníky z řad expertů významných občanských organizací a naše odborníky budeme zapojovat do činnosti různých thinktanků. Mým cílem je dokončit transformaci MDA na skutečný thinktank, ve finále na vysokou školu. Mým cílem je do příštích sněmovních voleb výrazně oslabit přetrvávající kulturně politickou převahu pravicového myšlení v zemi a získat v tom na naši stranu respektované osobnosti ze všech oblastí společenského života. Zároveň bych chtěl, aby se ČSSD stala stranou, která bude více komunikovat se svými partnery v PES a SI a aktivně pracovat na tom, aby tyto instituce lépe koordinovaly sociálnědemokratickou politiku na nadnárodní úrovni, především v rámci EU. Dále bych chtěl, aby pokračoval trend zvyšování počtu členů strany. Ale vzhledem k tomu, že tento proces má své limity, chci dobudovat systém registrovaných aktivních sympatizantů strany. Úkolů je celá řada, včetně pokračování dalších nedořešených úkolů modernizace.“

Michal Hašek: „Mám jasnou vizi, se kterou se může seznámit každý delegát sjezdu ČSSD. Mým přáním je, aby strana ze sjedu vyšla jednotná, silná a sebevědomá. Chtěl bych, aby v novém vedení strany byli zastoupeni reprezentanti všech hlavních myšlenkových proudů a skupin v sociální demokracii. Přál bych si, aby strana v sobě našla novu dynamiku a změnila se na moderní politickou stranu schopnou získávat podporu až 40% české veřejnosti. Současně bych udělal vše pro to, aby náš program, vize vystupování neradikalizovaly zbytek společnosti k odporu a nechuti k ČSSD.“

6. Předčasné volby za rok - myslíte si, že je to reálná myšlenka? Jak by ČSSD chtěla vládě vyhlásit nedůvěru?

Bohuslav Sobotka: Předčasné volby jsou vzhledem k chování vlády pravděpodobné. Musí jim ale předcházet pád vlády. Pokud se na tomto pádu budeme podílet, musíme mít přesně promyšleny všechny jeho důsledky. Aby veřejnost pochopila důvody, proč jsme se na pádu vlády podíleli. Aby byl zajištěn řádný chod státu do případných předčasných voleb a veřejnost věděla, že je to i naše zásluha. Aby předčasné volby nebyly opět zpochybňovány. Aby pro nás pádem vlády nevznikla rizika, která bychom nezvládli, a nepřipravilo nás to o volební vítězství. Myslím, že bychom se měli poučit z pádu Topolánkovy vlády v roce 2009, z vyvolání předčasných voleb, které se nakonec neuskutečnily.“

Michal Hašek: „Tato vláda škodí České republice. V zájmu jejich občanů je, aby skončila co nejdříve.“

7. Věci veřejné jako možný koaliční partner ČSSD - co Vy na to?

Bohuslav Sobotka: „V politice je možné všechno, nemělo by to ale lámat charakter strany, resp. zpochybňovat její důvěryhodnost. Raději bych jako případného budoucího koaličního partnera viděl přirozenější spojence – křesťanské demokraty nebo Zelené, popřípadě nějaký politický subjekt podobné politické orientace. Jako koaličního partnera si dnes jen stěží dokážu představit některou ze stran současné vládní koalice. ODS a TOP 09 jsou zcela na opačném břehu. Věci veřejné ztrácí stále více na důvěryhodnosti jako solidní partner vzhledem k jejich nepředvídatelnému populistickému chování. VV jsou velmi zvláštní kombinací sekty a podnikatelského projektu pana Bárty. Je to strana, která chce být „za každou cenu u toho“ a její strategií není program ale důmyslně využívaný marketing. Na tohle ovšem tato strana dříve nebo později dojede. Jsem přesvědčen, že marketingový trik z roku 2010, hrající na nové neposkvrněné politiky, kteří přinesou lepší mravy a efektivnější řešení, nemá šanci se opakovat. Jeho úspěch vycházel z mimořádné situace po pádu vlády a rezignace na předčasné volby. Pokud jsme schopni se z toho poučit a tuto situaci neopakovat (viz odpověď č. 6), marketingové rychlokvašky nemají šanci. Dnes ti, kteří na to skočili, zažívají velké zklamání. Tím zároveň odpovídám na Vaši otázku č. 8.“

Michal Hašek: „Po tom, co vláda předvádí například kolem takzvané důchodové reformy nebo zvyšování DPH, tak kohokoliv ze současné vládní koalice si umím za koaličního partnera představit jen velmi obtížně.

Po nových volbách však chci udělat všechno pro to, aby ČSSD mohla realizovat svůj program a to lze pouze z pozice strany vládní, nikoliv opoziční. Podobně jako lídr britských labouristů Miliband považuji z pohledu občanů této země každý den strávený v opozici za den ztracený. A nebudu předbíhat, je na vůli občanů této země, jaké strany v příštích volbách do Poslanecké sněmovny zvolí a z jakých koaličních partnerů ČSSD bude moci vybírat.“

8. TOP 09, Věcí veřejné - marketingové projekty. Myslíte si, že se tento fenomén může v ČR při některých budoucích volbách zopakovat?

Bohuslav Sobotka: viz. předchozí odpověď

Michal Hašek: „Ano. A za jeden z hlavních úkolů nového vedení ČSSD považuji zabránit vzniku takového subjektu na levém středu politického spektra. A to se může stát přesně v situaci, kdy se ČSSD bude svojí rétorikou a svými nápady typu „znárodňování“ místo rozkročení do levého středu posunovat na krajní levici a ke komunistům.“

9. Jak hodnotíte svého hlavního soupeře a jeho "předsjezdové aktivity"? Co mu přejete?

Bohuslav Sobotka: Jsem rád, že při volbě nového předsedy naší strany si tentokrát delegáti sjezdu mohou vybrat z více kandidátů. Dosavadní průběh jejich prezentace, tzn. včetně mého soupeře, hodnotím pozitivně. Jsem rád, že se odehrával především jako souboj programů a nikoli jako osobní souboj. Ostřejší osobní aspekty vzájemného sebe-vymezování, které by se daly vnímat jako nekorektní, byly spíše výjimkou. Myslím si, že právě z těchto důvodů sleduje tentokrát veřejnost náš sjezd s mimořádnou pozorností. Jsem přesvědčen, že nechť už získám na sjezdu větší podporu já nebo Michal Hašek, oba dva máme reálnou šanci být v příštím nejužším vedení strany a budeme spolu schopni dobře spolupracovat.“

Michal Hašek: „Mám radost z toho, jak dosavadní kampaň na předsedu v ČSSD probíhá. Je to demokratická politická soutěž dvou kandidátů a hlavně jejich vizí a programů. V tomto by mohla být ČSSD inspirací i ostatním politickým stranám. A co svému soupeři přeji? Všechno dobré :-)"

macura
bývalý vedoucí PR a marketingu a tiskový mluvčí ČSSD
Klíčová slova: ČSSD, rozhovory

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

vladajsoucna
U Sobotky vidím alespoň nějakou snahu něco dělat nejen proti vládě, ale i proti celé doktríně neoliberalismu. U Haška naopak vidím neskrývanou touhou se stát součástí této doktríny. Ale přesto by do koalice jako slabší partner nechce, nejraději by vyhrál volby a pak se teprve přimknul k nějaké pravičácké partaji. On není ani zemanovec, ani pravdoláskař, on je kariérista bez vize.
paul

Pane Smolíku, máte pravdu. Aby člověk snesl ten příval mediální špíny, musel by mít hroší kůži. Doufám, že to pan Sobotka vydrží, protože to nepochybně přijde, jakmile se rozhodně udělat něco pozitivního v zájmu České republiky či pro obyčejné lidi.

josef_smolik
Pane Froste,dovoluji si s Vámi nesouhlasit s těmi médii.Kolik verzí už bylo napsáno a bude event. napsáno o S. bytě a jeho hypotéce z poslaneckých náhrad...A to je jistě připravena časovaná bomba-uhlobaroni a jistě další... A nevěřím,že by S. unesl to mediální systematické svinstvo,které se valilo na J.P a jeho bývalou a současnou ženu po celou dobu,kdy byl předsedou ČSSD.
paul
Jardo: a o to přesně jde. pakt s TOP-09=dočasné pyrrhovo vítězství a pak rychlá cesta do pekel.
paul

PS, že nějak slušně nepozvali JP na sjezd je fakt trapas. Doufám, že nezanevře a nepůjde cestou pomsty jako Zeman. Ztratit státníka jeho formátu by byla obrovská škoda pro socdem. Nedejbože z něj udělat nepřítele. ČSSD by mu měla děkovat.

paul
Pan Sobotka je evidentně slušnej kluk kterýmu moc a sláva nestouply do hlavy. Vypracoval se od nuly, je chytrej, vzdělanej (skutečně) a je přístupnej dialogu. Nikdy nezneužil moc ani výhody postavení. Sice není takový buldozer jako pan Paroubek, není to taková silná osobnost ale možná že to bude částečně dobře, protože nebude takový lehký terč pro média a jemná síla někdy zmůže více, jak říkáme my ctitelé bojových umění... :-) Byl bych rád aby to vyhrál.
jaroslav
Františku, ano ... Bohuslav Sobotka je zárukou, že ČSSD dostojí svému programu a že se nebude paktovat s trojkoalici ...
1rytir
Oba příliž "ukecaní", oběma chybí programová razance, oba trpí tím, že nikdy nepoznali opravdový život (myšleno život obyčejného člověka), přesto můj hlas patří spíše B.Sobotkovi.
P.S. Pane Macuro, já bych se obou pánů ještě zeptal na "bohumínské usnesení". Oba by asi řekli, že bez výhrad platí a oba by se znovu zpletli :-)
josef_smolik
Přátelé Očenášku a Štváne,sdílím Vaše obavy....
stvan
Vítězem volebního souboje nesmí být jedinec, ale ČSSD.O splnění tohoto cíle mám obavu.
jaroslav
Pevně věřím, že zvítězí zdravy rozum delegátů sjezdu a že to dají Slávkovi.
josef_smolik
Pane Dubo,s tím vítězem rozhovoru s Vámi,ač nerad,musím souhlasit.
josef_smolik
Pane Tupáčku,do kanálu by šla ČSSD a stala by se ODS s lidskou tváří,což jsem někde zaslechl a zdá se mi to výstižné...Ale máte pravdu,že ani volba B.Sobotky není žádná výhra,neb na můj vkus mu chybí vůdcovské schopnosti v dobrém slova smyslu,protože na protivníka je třeba gladiátora,holínky,vidle a neštítit se tkzv. špinavé práce...
vladajsoucna
Oba dva patří k pravému křídlu ČSSD, to si nebudeme nalhávat, Sobotkovi ale lze věřit, že mu jde více o programu a spolupráci s občanskou společností a obranu základů sociálního státu. Haškovi jde výhradně o koryta a velkokoaliční vyprázdněnou politiku. Hlasy Sobotkovi by měly určitý smysl, hlasy Haškovi by byly vyhozeny do kanálu.
petr-meduna
Tento rozhovor mě utvrdil v tom, že je to prašť jako uhoď...
jaroslav
Z tohoto rozhovoru vyšel vítězně Bohuslav Sobotka. Jasné vize a směr. Držím mu palce.