Jaromír Novotný: Čeho je moc, toho je příliš - pane ministře, rezignujte

obrazek
18.1.2013 11:14
V debatě prezidentských kandidátů, kterou pořádala veřejnoprávní Česká televize včera večer zazněla z úst ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga neuvěřitelná slova...

1) cituji: „vždy jsem říkal, že to co jsme v roce 1945 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv, a asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše, ocitla v Haagu“

Protože mezinárodní soud v Haagu soudí válečné zločince, označil tak český ministr zahraničních věcí, československého prezidenta Beneše za válečného zločince. Doposud takto označovali prezidenta Beneše jen představitelé sudetských Němců v Německu a Rakousku. Včera se k nim připojil i český ministr zahraničních věcí!!! Navíc svým výrokem zpochybnil i odsun jako takový, který byl výsledkem Postupimských dohod vítězných mocností po porážce nacistické Třetí říše. Chce snad pan ministr zpochybňovat výsledky II. světové války a nově přepisovat historii?

2) cituji: „Benešovy dekrety už neplatí dvacet let, byly zrušeny přijetím Listiny základních práv a svobod do Ústavy“

Pan ministr opomněl, že tyto tzv. „Benešovy dekrety“, tedy správní předpisy vydávané během války a krátce po ní exilovou vládou a později prezidentem republiky s mocí zákona, byly po válce, dne 5. března 1946, ratihabovány = schváleny (pro vysvětlení, mimořádná opatření, která byla učiněna za zvláštních okolností jsou tímto aktem dodatečně schválena), prozatímním Národním shromážděním ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. a kromě těch, které byly později zrušeny (bylo jich celkem 56), jsou dodnes nedílnou součástí našeho právního řádu.

Takovéto výroky si může pan Schwarzenberg dovolit jako - jak se sám často charakterizuje - „lesník a hostinský“, ale nikoliv jako český ministr zahraničních věcí. Jako takový má hájit české národní zájmy. Včera nám názorně předvedl, jak si to představuje.

jaromir-novotny
Bývalý I. náměstek ministra obrany a český velvyslanec v Indii a Japonsku.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Omluvám se, že se tady trochu více proti mým zvyklostem "rozvinu". Co nadále uvedu, je pouze překopírování dat od jiných autorů. Jenom jsem pro přehlednost podtrhnul a zvýraznil některá slova. 

Online deník Aktuálně.cz v exkluzivní spolupráci s projektem Demagog.cz podrobil výroky obou kandidátů (ze 17.1.2012) faktografickému zkoumání a nabízí vám analýzu toho, kdy Karel Schwarzenberg či Miloš Zeman lhali, kdy mluvili pravdu, kdy se dopustili zavádějících a kdy neověřitelných výroků.

.....................

Výrok Karla Schwarzenberga: "Benešovy dekrety už neplatí dvacet let. Přijetím listiny lidských práv a svobod ústavy, přestala platnost Benešových dekretů. Ovšem….tedy od roku 45, nýbrž od okamžiku, kdy tato ústavní listina byla přijata."

Výrok je: Nepravdivý- Listina základních práv a svobod byla přijata v roce 1991 ústavním zákonem 23/1991 Sb.  § 6 odst. 1 říká, že "Zákony a jiné právní předpisy musí být uvedeny do souladu s Listinou základních práv a svobod nejpozději do 31. prosince 1991. Tímto dnem pozbývají účinnosti ustanovení, která s Listinou základních práv a svobod nejsou v souladu."

Podle této argumentace pozbyly Benešovy dekrety účinnosti k 31. 12. 1991.

Takzvané (zkráceně a tím pádem nepřesně  označené) „Benešovy“ dekrety jsou tzv. obsoletní předpis, byly přijaty platným způsobem, platily, nikdo je nezrušil, ale v současnosti se podle nich již nepostupuje, pozbyly účinnost. TEDY NIKOLIV PLATNOSTI.

Ústavní soud ve svém nálezu z 8. března 1995 k uvedenému konstatuje: „Na základě všech uvedených zjištění a úvah dospěl proto Ústavní soud k závěru, že dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. byl v době svého vydání nejen legálním, ale také legitimním aktem. Vzhledem k tomu, že tento normativní akt již splnil svůj účel a po dobu více než čtyř desetiletí již nezakládá právní vztahy, a nemá tedy již nadále konstitutivní charakter, nelze dnes, za uvedené situace, zkoumat jeho rozpor s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle článku 10 Ústavy [čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky], neboť takový postup by postrádal jakoukoli právní funkci. Opačný postup by ostatně zpochybnil princip právní jistoty, jenž je jednou ze ákladních náležitostí současných demokratických právních systémů."

Karel Schwarzenberg tedy ve svém výroku zaměňuje platnost a účinnost, výrok je hodnocen jako nepravdivý.

Konec citátů. A já se ptám: bylo to přeblekotnutí nebo to byl již první zkušební balónek?

 

 

pavlovsky

Jak může p.Schw. vést ministersvo zahraničních věcí, když nezná ani nástroje, kterým byly Benešovy dekrety prohlášeny jako součást právního řádu. No na hajného by to bylo asi moc, když však žádal restituce uměl si poradit...Ještě k tomu jeho šišlání...on to udává jako přednost. To je jako já s absolutním hudebním hluchem bych se ucházel o místo sólisty v ND, tedy ucházet bych se mohl, ale nezdolal bych režiséra, korepetitora......, já si však myslím, že to není vhodný atribut (šišlání) jak pro ministra tak i pro prezidenta.  Je to handycap, se kterým se dá žít, ale ne jako prezident. Kde jsou brzdy ve společnosti, které by zabránily jeho zvolení. Soc. dem sama   nominaci  p.Zemana doporučuje jen vlažně, někteří říkají přímo, že jej nebudou volit, a kdo se díval včera na Jílkovou (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/video/, tak zjistí, že hradní vyslanec udělal doporučení p.Klause volit Zemana...medvědí službu. Navíc, mají zřejmě zakázáno kameramani a režiséři přenosu na něj mířit kamery, včera jsem si všiml, že byl několikrát buzen...Podívejte se dnes na Novinky a uvidíte kdo podporuje jeho volbu...je mi z toho špatně...No a sám pan Zeman by neměl soutěžit s moderátorem o lepší bonmot...to mu mají poradit mediální rádci.