Jaromír Novotný: Vláda by měla jasně říci, jaké má v Mali zájmy

obrazek
11.2.2013 15:56
Vládní kabinet minulý týden odsouhlasil působení příslušníků Armády ČR ve výcvikové misi EU v Mali. V každé demokratické zemi je obvyklé, že priority dané země jsou definovány vládním dokumentem. V našem případě jde o materiál „ Koncepce zahraniční politiky České republiky“, který byl schválený Vládou ČR dne 20. července 2011. Otevřel jsem si tedy příslušný materiál a hledal jsem priority naší zahraniční politiky, zejména pak jakoukoliv zmínku o africkém Mali. Zbytečně...

Když pominu země EU, NATO nebo OECD, zmínku o prioritních zemích jsem našel ve dvou bodech a to sice: bod 4.5 Podpora demokracie a lidských práv – odstavec Prioritní země a oblasti spolupráce. Cituji: „Vlastní transformační zkušenost může ČR zúročit především ve vztahu k zemím, které jsou jí kulturně, geograficky, historicky nebo jinak blízké. Prioritně se proto soustředí především na spolupráci s partnery ve východní Evropě a na západním Balkáně," konec citátu.

Další zmínka je v bodu 4.6. Rozvojová spolupráce – odstavec Prioritní země a oblasti spolupráce. Cituji: „V návaznosti na schválenou koncepci rozvojové spolupráce se bude ČR v období 2010 – 2017 soustřeďovat především na pět prioritních zemí s plánem spolupráce (tzv. programových zemí) kterými jsou Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko Mongolsko a dále na pětici prioritních zemí bez programu spolupráce (tzv. projektové země): na Gruzii, Kambodžu, Kosovo, Palestinská autonomní území a Srbsko," konec citátu. Ze zahraničněpolitického hlediska nikde žádná zmínka o Mali.

Jsme exportně orientovanou ekonomikou - 85% našeho HDP je tvořeno exportem. Nu a co říkají data ohledně našeho exportu za rok 2012? Na africký kontinent směřuje jen 0,9% našeho exportu, v celkové hodnotě 1 432 574 tis. USD, z toho do Mali náš vývoz dosahuje částky 53 014 USD, což je pouze 3,7% z celkového vývozu do Afriky. Z ekonomického hlediska opravdu nic moc...

V mezinárodních vztazích po dlouhá staletí platí rčení, že „země nemají přátele, země mají jen své zájmy“. Je celkem pochopitelné, že Francie - jako bývalá koloniální mocnost - má v Mali své hospodářské a politické zájmy. Francouzské firmy jsou tam přítomné ve velkém počtu. Konec konců v této africké zemi pobývá několik tisíc francouzských občanů.

Nějak mi ale uniklo, jaké že to má zájmy v Mali naše vláda. Nebylo by naopak v našem zájmu, aby oněch předpokládaných 220 mil. Kč výdajů na tuto misi bylo účelně využito pro potřeby naší armády, která je již několik let chronicky podfinancována v oblasti oprav a údržby techniky? Ještě před několika lety na ministerstvu obrany platilo, že naše jednotky nebudou vysílány do oblastí kolem polárního kruhu nebo na Saharu, protože není účelné pro naši armádu pořizovat výstroj a výzbroj pro tyto klimatické podmínky. Asi už to neplatí...

jaromir-novotny
Bývalý I. náměstek ministra obrany a český velvyslanec v Indii a Japonsku.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Jaké má naše vláda zájmy v Mali? Poučím vás. Má v Mali zájmy neMalý. Začíná to obvykle zrzavou holubičkou, která chce roznášet snítky míru po světě a ruší Varšavskou smlouvu a NATO. A končí to humanitárním bombardováním. Kdoví, zda tenhle termín neporadil některý z jeho prvních kancléřů...

Jak jsem se dozvěděl z tisku, tak vláda (ústy Karla Číra) má zájem, abychom byli "důvěryhodní". Hajnej chrápe i na zahraničních jednáních a když se probudí, tak neví, co slíbil. Když už ani nezastrčí obálku do urny, tak se nedivte.  Takže pro jistotu vyjedeme do boje. Velbloudy ve výzbroji nemáme? Nevadí, nasedat!

Nevím však, co na té spanilé posthusitské jízdě dosáhneme. Obávám se, že málokdo z našich žoldnéřů umí francouzsky (v té bývalé kolonii svůdné Marion), nehledě na některý z desítek místních jazyků :-)  Asi jim budeme rukama nohama ukazovat, jak se nabíjí kalašnikov. Ale to místní vědí lépe než naši specialisti.

Copak o to, tím se nic nepokazí. Ale nepochybně, když už se naučí tu teorii, tak jim tam budou dodány i flinty a spol. Nejrůznějších kalibrů. Splatnost: na svatého Dyndy.

ALE JAK KSAKRU POZNÁME, komu jsme to dali do rukou? Budou to ti "naši" a nebo ti "proti nám"? Jak se to pozná? Odpovím si sám: nijak. Díky hajnému tedy budeme nadále "důvěryhodní", ačkoliv netušíme zda vyzbrojíme ty důvěryhodné pistolníky. Kterým budeme moci věřit alespoň to "Salam alejkum".