Marcel Chládek: Ministr Dobeš je na čtyřku s přimhouřenýma očima

4.1.2011 15:41
Se zájmem jsem sledoval včerejší pořad Hyde park na zpravodajské stanici ČT24, jehož hostem byl ministr školství Josef Dobeš. S některými jeho názory souhlasím, jiné však z jeho úst považuji za absurdní, a to například, že je české školství zatíženo byrokracií. Pan ministr je přitom jedním z těch, kteří byrokracii v resortu nijak nepotírají, ba naopak. Příkladem může být samotný koncept státní maturity tak, jak je ministr Dobeš prosazuje. Ten je spojen s nadměrnou byrokracií nejen na ministerstvu, ale rovněž v jednotlivých školách.

Ministr Dobeš v pořadu zmínil několik myšlenek, se kterými lze jen souhlasit. Šlo veskrze o problémy českého školství, které jsou dlouhodobě známé. Které to jsou? Je logické, že resortu školství neprospívá častá výměna ministrů, finanční ohodnocení učitelů je nedostatečné a v neposlední řadě, že školství by se mělo řešit již na pedagogických fakultách při přípravě potenciálních učitelů. To všichni víme. Co mi ve vystoupení pana ministra chybělo je alespoň nástin řešení výše uvedených problémů. Školné, státní maturity, snížení platů nepedagogických pracovníků a machinace se mzdami učitelů, které u pedagogické obce vzbuzují dojem, že se na zvýšení mezd některých pedagogů museli „složit“ ostatní pracovníci resortu, kterým se platy naopak snížily či navýšily jen mírně.

Nevím, jak může ministr Dobeš jistojistě hovořit o startu státních maturit, když horní komorou Parlamentu ČR prošel můj návrh zákona na jejich úplné zrušení. Opakuji, co jsem řekl již mnohokrát, nejednalo se o žádnou „oranžovou obstrukci“. Na sjetině senátního hlasování si každý může jednoduše ověřit, že můj návrh byl přijat napříč celým politickým spektrem (včetně senátorů z koaličních stran) a žádný ze senátorů nebyl proti tomuto návrhu. Pevně věřím, že návrh má šanci uspět i při hlasování v Poslanecké sněmovně. To, jak jistě však pan ministr o státních maturitách hovoří, svědčí o tom, že arogantně spoléhá na koaliční stoosmnáctku. Podobně je tomu se školným, kdy chce ministr Dobeš přijít s tzv. odloženým školným, proti kterému se například ve Velké Británii pořádají ohromné studentské protesty. Podle mého názoru je to vážná indicie, že systém odloženého školného není nejlepším. Ministr Dobeš však tyto varovné signály ignoruje a stále „mele“ svou.
 
Kritika učitelů, že neumí učit a musíme je to naučit, zní od ministra Dobeše velmi zábavně, a to vzhledem k tomu, že jeho zkušenosti s vedením jeho resortu a znalosti českého školství také nejsou nijak ohromující. Ministr Dobeš by se měl nejdříve naučit ministrovat, až pak poučovat ostatní. Zatím lze totiž jeho výkony oznámkovat maximálně stupněm dostatečné, tedy za 4. A to s přimhouřenýma očima.
marcel-chladek
senátor Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR
Klíčová slova: Dobeš, školství, státní maturity

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.