Ondřej Kosina: USA porušují lidská práva 11 milionů Kubánců

obrazek
14.10.2013 08:02
Americká blokáda způsobila Kubě během půl století škody za 1,1 trilionu dolarů. V souvislosti s přípravou rezoluce, o které bude 29. října hlasovat Valné shromáždění OSN, náměstek kubánského ministra zahraničních věcí Abelardo Moreno prohlásil, že dlouholetá blokáda má de facto charakter genocidy.

Již 53 let se tvrdá politika hospodářského přiškrcování Kuby řídí logikou memoranda náměstka státního tajemníka USA Lestera Malloryho z 6. dubna 1960, v němž se uvádí: „Většina Kubánců podporuje Castra /.../ Neexistuje účinná politická opozice /.../ Jediná možná cesta k odstranění domácí podpory /vlády/ je vyvolat rozčarování a beznaděj prostřednictvím ekonomické nespokojenosti a nouze /.../ Je třeba urychleně uvést do praxe všechny dostupné prostředky k oslabení hospodářského života /.../, odepřít Kubě peníze a dodávky, a tak dosáhnout snížení nominálních a reálných mezd s cílem vyvolat hlad, zoufalství a svržení vlády“.

Blokáda je tak už svou samotnou podstatou hrubým porušením mezinárodního práva, je v rozporu s cíli a principy Charty Spojených národů, porušuje právo na mír, rozvoj a bezpečnost svrchovaného státu. Vzhledem k politicko-právní a administrativní konstrukci, o níž se opírá, a s ohledem na její deklarovaný cíl je blokáda podle ženevské Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948 genocidním aktem. Na kubánské obyvatelstvo dopadají vážné ekonomické ztráty, které k dubnu 2013, po pěti desítkách let uplatňování blokády, dosáhly 1 157 327 000 000 USD, přihlížíme-li k devalvaci dolaru vůči zlatu na mezinárodním trhu.

Administrativa prezidenta Obamy ohlásila při svém nástupu nový začátek s Kubou a vyjádřila přesvědčení, že vztahy mezi Kubou a Spojenými státy je možné obrátit jiným směrem. Pět let poté však bohužel zaznamenáváme zostřování exteritoriálního rozměru blokády a intenzívnější pronásledování mezinárodních finančních transakcí ostrova. Blokáda se prokazatelně stala hlavní překážkou ekonomického a sociálního rozvoje Kubánců, většího rozvoje obchodních vztahů Kuby se světěm a vážnou brzdou v mezinárodní spolupráci, kterou země nabízí a dostává. Kuba stále nemůže volně vyvážet a dovážet produkty a služby do a ze Spojených států, nemůže používat dolar ve svých mezinárodních finančních transakcích, nebo mít účty v této měně u bank třetích zemí. Zakázána je i pomoc mezinárodních finančních institucí.

Jedním z hlavních rysů exteritoriálního rozměru blokády je zběsilé pronásledování každého, kdo navázal nebo by hodlal navazovat normální vztahy s Kubou, ze strany Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického Ministerstva financí. Od ledna 2009 do 9. září 2013 přinutila Obamova vláda 30 amerických a zahraničních společností zaplatit přes 2,446 miliard dolarů za to, že udržovaly vztahy s Kubou a jinými zeměmi, na něž jsou uvaleny sankce. To vše v situaci, kdy samotné americké úřady přiznávají, že Kuba nepředstavuje hrozbu národní bezpečnosti, avšak trvají na jejím zařazení na seznam zemí podporujících terorismus, aby se tak ospravedlnilo zběsilé pronásledování finančních transakcí Kuby a zostřování blokády.

Hlavní důsledky blokády se promítají do nejcitlivějších oblastí života Kubánců. Rozhodnutí Curyšské kantonální banky ukončit na americký nátlak veškeré převody na Kubu, poškodilo spolupráci nevládní organizace Medi-Cuba-Suisse s kubánskými zdravotnickými orgány v oblastech jako je boj s rakovinou, pediatrie a prevence HIV/AIDS. Při činnosti Kanceláře Světové zdravotnické organizace / Panamerické zdravotnické organizace na Kubě byla zaznamenána další bezprecedentní situace, když kanadská banka, rovněž na americký nátlak, zadržela fondy určené k nákupu vakcín proti chřipce určených pro program očkování seniorů. V dubnu 2013 zabránil OFAC britské nevládní organizaci Cuba Solidarity Campaign (CSC) v nákupu 100 kusů knihy The Economic War against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, autora Salima Lamraniho, vydané newyorkským nakladatelstvím Monthly Review Press.

Vláda USA musí bezodkladně a bezpodmínečně zrušit blokádu. Je to politika absurdní, zastaralá, protiprávní a morálně neudržitelná, jež nesplnila a nesplní cíl – zlomit vlastenecké odhodlání kubánského lidu uhájit svou svrchovanost, nezávislost a právo na svobodné sebeurčení. 29. října 2013 předloží Kuba Valnému shromáždění Spojených národů po dvaadvacáté za sebou návrh rezoluce nazvaný „Potřeba ukončit ekonomickou, obchodní a finanční blokádu uvalenou Spojenými státy americkými na Kubu“. V roce 2012 podpořilo tuto rezoluci svými hlasy 188 členských států. To je nesporný důkaz, že téměř celé mezinárodní společenství Kubu uznává a podporuje ji v boji za zrušení blokády.

Zdroj: Velvyslanectví Kubánské republiky v Praze


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Vypadá to, že máme skutečně "dobré přátele" -(