P. Duchoslav: Vatikánské gesto smíření

21.6.2015 10:34
Bez většího povšimnutí našich médií se objevila zpráva, že ve Vatikánu proběhla tzv. bohoslužba smíření a odpuštění při příležitosti 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Ta v podstatě dokonává obrat, který učinila katolická církev v průběhu staletí vůči našemu významnému kazateli. Úřadující papež František chápe konání bohoslužby jako další krok k očištění Husova jména, na něhož katolická církev nahlížela téměř 600 let jako na kacíře a „hříšníka“.

   Bohoslužby smíření se 15. 6. účastnili zástupci našich dvou protestantských církví –  Českobratrské církve evangelické a Československé církve husitské, jmenovitě synodní senior Joel Ruml, emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk, plzeňský biskup František Radkovský či místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská. Bohoslužba má ze strany katolické církve reflektovat Husovo upálení, následné události a vyjádřit současně v bohoslužbě gesto smíření vůči osobě kazatele, přičemž jej lituje jako oběť tehdejších mocenských her, které vyvrcholily 6. 7. 1415.

   První vstřícný krok ve vztahu k Husovi učinil již v roce 1999 papež Jan Pavel II., když prohlásil, že lituje tragické a „hrozné“ smrti mistra Jana Husa. Do té doby nahlížel Vatikán na Husa jako na heretika, který hlásal „bludy“ a jenž se vzepřel všemocné autoritě církve. O šestnáct let později se názory katolické církve posunuly natolik, že bohoslužba smíření, která by před 15 lety byla sotva možná, Husovo jméno zbavuje hanlivých přízvisek, a současně veřejně vyjadřuje vnitřní vyrovnání katolické církve s Husem, respektive ke „kališníkům“ jako takovým.

   Toto „vyrovnání“ není sice definitivní a konečné, pozitivní nicméně je, že katolická církev zmíněným gestem otevírá nyní ve Vatikánu hlubší debatu o mistru Janu Husovi a progresivním posunem v myšlení zbavuje tohoto významného církevního reformátora nálepek, jež mu v dějinném vývoji nepatřily. 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.