Petra Paroubková: Proč by Putna měl být prezidentovi putna

obrazek
20.5.2013 06:22
Martin C. Putna mě učil. Je to už dávno. On byl tenkrát odborným asistentem (nebo jak se tomu říkalo), já posluchačkou rusistiky (pardon Ústavu východoslovanských studií). Přednášky bývaly v úterý večer a posluchárna vždy narvaná. Zdaleka tam nebyli jen studenti rusistiky. Byla tam směs mladých lidí, které Martin Putna uchvátil. Jeho přednášky o staré ruské literatuře byly kulturně teologickým výkladem, do kterého sám přednášející zapojoval posluchače. Občas pronesl něco starořecky (tenkrát mne velmi těšilo, že se tu a tam zeptal, zda by jeho přízvuk byl dle mých znalostí novořečtiny správný), jiné jazyky nepočítám. Jeho slova jsme hltali. Já dokonce tak moc, že se mi vybavila při státnici a na otázku o opričnících a jejich literatuře jsem ho dokázala téměř citovat.

Nechci, aby to vypadalo, že Martina Putnu adoruji. Ale mám na něj jen ty nejlepší vzpomínky. Před svým odchodem na komparatistiku jsem za ním šla, aby mne přezkoušel. Měla jsem strach. Už tenkrát u někoho vzbuzoval rozporuplné pocity. A jako vždy nezklamal. Většina asistentů byla při zkouškách nemilosrdná. Ne nadarmo se říká, že čím víc toho člověk ví, tím dokáže být k nevědomosti nebo nedokonalé vědomosti jiných shovívavější. A takový byl i Martin Putna. Jeho způsob zkoušení mi připomínal docenta Huňáčka, který k nám se svou znalostí 22 jazyků při zkoušce ze staroslověnštiny shovívavý být musel. A chtěl.

Pokud si někdo zaslouží nejvyšší akademický titul, tak Martin C. Putna určitě. Je to rozený akademik a pedagog. V poměrně nízkém věku prošel habitací, dle vyjádření univerzity úspěšně. O tom není pochyb. Dle zákona prezident profesory "jmenuje". Ne "může jmenovat". Je to vlastně akt prvního úředníka této země. Co prezidentovi na M. C. Putnovi vadí? Jeho politický názor? S tím Putnovým se také ne úplně shoduji. Jeho parodující video z doby před prezidentskou volbou? Mně se zdá dětinské. Jaký má můj politický názor vliv na můj názor akademický nebo společenský nebo jak to mám nazvat? Žádný. Nebo prezidentovi vadí, že M. C. Putna otevřeně kritizuje katolickou církev za některé její projevy tmářství? Nakonec mu možná vadí všechno. I to, že si M. C. Putna dovolil říct, že je katolík. A že je homosexuál. 

Pořád si myslím, že M. C. Putna je jedním z nejlepších vyučujících, jaké jsem potkala. Je to nesmírně sečtělý a vzdělaný člověk. Možná by se pan prezident měl začít chovat dospěle. Možná by mu Putnovy názory měly být putna. Spíš by měl dohlédnout na vzdělání své dcery, tedy ať alespoň dokončí maturitu. Vlastně ani na to nemá ze zákona právo. Jeho dcera je totiž už plnoletá. Možná by si pan prezident měl doplnit své vzdělání a přečíst pár knížek M. C. Putny. Na intelektuální debatu s ním totiž bezpochyby nemá…


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

vladimirprokes.cz

Nevšiml bych si asi pana Putny, nebýt humbuku kolem jeho jmenování. 
Politici tají své myšlenkové pochody, tak si říkám jestli za tím není něco jiného.
Čím mohl naštvat "mocné"?
Zánik západu, ke kterému napsal C. Putna doslov možná také stojí za přečtení. :-)
Pozadí událostí a filozofické odkrití souvislostí vadilo v minulosti a nepotěší ani dnes? 

vilibald

"V poměrně nízkém věku prošel habitací, dle vyjádření univerzity úspěšně."

Já vím je to nepříliš podstatný detail, ale rád bych věděl co měla autorka na mysli. Měla snad na mysli habituaci, což je určitá technika učení, nebo kohabitaci, jejíž způsob se v souvislosti s p.Putnou rovněž probíral. Domnívám se že oboje jsou soukromé aktivity, jež universita nesleduje. Trochu to v textu mate. Děkuji za vysvětlení.

schlimbach

Paní Kateřino, mohu se jen dohadovat, jak na tom většina vysokých škola a univerzit je - objektivní by moje hledisko zcela jistě nebylo. Vše chce svůj čas, vše potřebuje určitou dobu "zrát", tříbit se atd. Vše má také svoji setrvačnost. Pokud budou akademické rady volit za profesory nekvalitní jedince, bude ta nekvalita připsána i jim samotným, utrpí pověst školy, což se může promítnout na množství uchazečů o studium, na kvalitě mezinárodních vztahů atd. Pokud budou školy zastupovat tupouni jako naši republiku, bude to katastrofa. Bude to ale katastrofa, které si jednoho dne občané všimnou a bude možná náprava - bolestivá, dlouhodobá, ale je naděje, že bude do základů změny zaneseno mnoho pozitivních prvků, které ochrání nový systém před erozí a zvůlí blbů.

Všimněte si, jaké jsou nálady ve společnosti. Lidé se chovají hůře než trilobiti - buď ANO nebo NE - jako v Prodané nevěstě, když Mařenka trvá na okamžité a jasné odpovědi, přestože objektivně taková jednoduchá odpověď vůbec nemůže být "pravdivá" :)

Binární logika v životě moc nefunguje a v životě společnosti po ní mohou bažit skutečně jen jedinci s rozlišovací schopností horší trilobita.

antoninsebek

Stalo se tady také zvykem přetiskovat jiné příspěvky. Přidám se k tomu, protože bych to lépe nenapsal.

A druhým důvodem je fakt, že sleduji, jak si to pan Céputna na veřejnosti užívá.

 

Takže: 

Václav David: Dva zásadní důvody,proč by neměl být Martin Céputna jmenován profesorem.

21.5.2013 15:40

Já vidím v podstatě dva důvody k nejmenování Céputny profesorem (a oba by mohly být těmi důvody, které Zeman nechce sdělit veřejně):

1. Před několika lety bylo připravováno týmem několika lidí komplexní vydání díla Jakuba Demla. Jednoho dne se ostatní členové týmu dozvěděli, že Céputna šel do jiného nakladatelství a tam bude vydávat Demla on sám (pravděpodobně s využitím práce kolegů, ale dokazujte to). Z toho důvodu ze společného vydávání Demlova díla sešlo. Céputnovo tempo je však takové, že by musel žít aspoň 200 let, aby to stihl.

2. Tento muž má být jmenován profesorem v oboru antropologie a ne české literatury (z té má docenturu). A zde lze narazit na skutečnosti, které jeho pedagogickou práci v daném oboru ukazují jako velice spornou: "Podle rejstříku závěrečných prací doc. Céputna vedl asi 10 bakalářských prací, 1 diplomovou (Literatura, FF) a 2 doktorské... Z doktorských je jedna opět z FF (a tedy z pohledu profesorského řízení pro obor antropologie zásah mimo terč) a druhá byla obhájena 17. dubna 2013 (pravděpodobně v době, kdy již byl navržen na profesora)"

Je to v pořádku? Není to tak trochu precedens, takto získat profesuru v jiném oboru, než ve kterém má docenturu, aniž by v něm měl dostatečnou pedagogickou praxi?

Nemluvě o tom, že ty dvě věci spolu pravděpodobně souvisí, Céputna se podrazem v oblasti literatury v daném oboru znemožnil a proto přesedlal na antropologii.

schlimbach

Myslím, že ideálním řešením by bylo, aby veškeré tituly, včetně profesorských, vydávaly přímo univerzity na základě rozhodnutí vědeckých rad těchto institucí. Koho oni jmenují bude jejich "svatým" právem, ale také občas "obtížnou" odpovědností. Kvalita jmenovaných jedinců bude zákonitě dokládat i kvalitu členů vědecké rady a potažmo i kvalitu univerzity.

Právo jmenovat profesory bych sejmul z kompetencí prezidenta, protože je nesmyslné, aby titul byl "přikován" k republice jako celku, když republika nemá žádnou možnost hodnotit kvalitu takového jedince. Plat takového jedince by v případě profesůry měl být těsně spojen s univerzitním rozpočtem univerzity, která ho jmenovala - bude to určitá pojistka proti devalvaci titulů, když profesorské tituly by měly být předávány jedincům skutečně velmi vyjímečným ...

To, co se kolem jmenování pana Putny děje je neskutečná a stupidní fraška na obou stranách "barikád".

Domnívám se, že by prezident udělal dobře, pokud by navrhl Sněmovně, aby se zabývala změnou Ústavy v tomto bodě dle výše uvedeného s tím, že do schválení změny Ústavy v tomto bodě zastaví jmenování všech profesorů, což znamená, že další by byli jmenováni již dle nového postupu, mimo vliv prezidenta. Mohla by to být cesta, jak "vycouvat" ze současné hysterické a nedůstojné situace.

Kvido

Paní Kateřino!

Většinou s Vašimi názory souhlasím. Cením  si případně i Vašeho proti názoru.

Ale prosím Vás. Vypadá to jako (nezlobte se) by jste si z nás tady těmi překlepy ve Vašich příspěvcích dělala srandu. Či vyjadřovala neúctu k nám, kteří někdy zkomolená znaky ve slovech musím luštit a číst!!!! Přece snad nemáte tolik naspěch, abyste si to po sobě opravila.... Takto se to snaží tu dělat všichni. Nebuďtě vykřičená výjimka, znevažuije to Vaše texty i ve Vašich článcích! A to je, myslím, škoda.

P.S.: Včerejší Váš příspěvek k energetice na Radiožurnálu byl super!!!

novotny

Bohužel systém přidělování pedagogických titulů nefunguje podle popularity pedagoga u studentů. Pokud by měl dostat titul jen za to, že je báječný na přednáškách, tak to by měl dost jednoduché...

novotny

Co se týká jeho vystupování na veřejnosti, to by nemohl být profesorem např. ani pan Knížák...

Kvido

Naprostý souhlas s názorem, že „...Pokud si někdo zaslouží nejvyšší akademický titul, tak Martin C. Putna určitě. Je to rozený akademik a pedagog...“. To je i moje zkušenost z  jeho přednášek, které jsem měl možnost několikrát vyslechnout.

Přidělování titulů podle „úsměvů“ a servilnosti tu v tomto státě už jednou bylo. Pravda, prezident nemusí podle současného zákona vyhovět. Ale to bude o něm v tomto případě něco vypovídat, a něco nedobrého. Poškodí tímto gestem levicově zaměřené strany, pač už za socialismu se takto chovali mocní straníci jedné strany, což si dobře pamatuji. Takže veřejnost se může domnívat, že se opravdu nic v české demokracii nezměnilo od roku 1989!

A pokud prezident Zeman takto vytváří pole pro prosazování poloprezidentského systém, tak to pokládám za nanejvýš nevkusné!

petra-paroubkova

Paní Amiourová, netuším, co myslíte mou ušlechtilostí. Mám právo vyjádřit svůj názor. Stejně, jako Vy. Pokud si myslíte, že Vaše názory ušlechtilé jsou, tleská. Já si to nemyslím, ale neurážím Vás. Možná to chce větší odstup a úsměv, to Vás bude zdobit víc. Přeji krásný den (i když Vy si mé přání asi vyložíto po svém - jako většinu věcí).

rezjir10

Pokud Zeman odmítá dát titul profesora jedinci jenom pro jeho občanskou angažovanost (ve volném čase), tak samozřejmě to nelze považovat za dostatečně pádný důvod, což ale neznamená, že ho musí jmenovat, protože ústava nic takového nepožaduje.

A mimochodem toto pozdější Zemanovo zdůvodnění je tak trochu v rozporu s tím dřívějším, kdy tvrdil, že ten důvod odmítá zveřejnit, protože by se tím dokl dehonestujícím způsobem pana docenta

Krajtl

Ten dětinský předvolební spot je druh propagandy která z Putny dělá putnu.

Krajtl

Ten dětinský předvolební spot je druh propagandy která z Putny dělá putnu.

schlimbach

Díky za info - konečně první konkrétní informace o tomto pánovi ...