Přemysl Votava: Trapas české diplomacie

obrazek
1.12.2012 15:32
Před listopadem 1989 byla československá zahraniční politika jen hlásnou troubou Moskvy. Ministerstvo zahraničí v Černínském paláci bylo jen zbytečným luxusem. Do naprosto stejné situace se dostává v posledních letech současná česká zahraniční politika. Pravicové vlády Českou republiku staví do role vazala americké diplomacie. Posledním příkladem vazalství je postoj a zejména hlasování o uznání Palestiny za nečlenský stát OSN. Hlas České republiky proti tomuto návrhu, byl osamocený. V Evropě, dle komentářů z medií, jsme byli dokonce jediní. Ve Valném shromáždění OSN svůj nesouhlas vyjádřil vedle České republiky, ještě Izrael a USA a několik dalších států, které často na mapě bez lupy ani nenajdeme. I to něco naznačuje.

Naše tradiční přátelství a dobré vztahy s Izraelem, přece neznamenají, že budeme jednostranně posuzovat vývoj v této oblasti. Je třeba připomenout, že v období poválečném, stála Československá republika u zrodu státu Izrael. Vedle životně důležitých dodávek zbraní, na území Československa po roce 1948 probíhal výcvik letců, ale i československých dobrovolníků, kteří bojovali za samostatný stát Izrael. Jedním z nich byl i hrdina od Sokolova Antonín Sochor, který se podílel na výcviku brigády Haganah v Izraeli. Vystupovali jsme téměř osamoceně za stát Izrael. Hájili jsme jeho právo na existenci i se zbraní v ruce.

Dnešní postoj České republiky, je v protikladu s naším postupem při jednostranném uznáním samostatnosti Kosova. Také tehdy jsme postupovali proti zájmům České republiky. Kosovo bylo vždy historickou součástí Srbska. Český národ a srbský národ spojovalo po staletí tradiční přátelství. Přes tyto skutečnosti, jsme podpořili jednostranný vznik Kosova, v rozporu s mezinárodními právy. Stalo se tak i v rozporu s Chartou spojených národů. Také v tomto případě jsme postupovali ve shodě s USA, proti vůli srbské vlády. Ani zde jsme neměřili stejně, náš pohled byl jednostranný, byl namířen proti celistvosti Srbska.

Zahraniční politika České republiky je dnes zcela ve vleku politiky USA. Rozdáváme rady všude kolem. Kritizujeme kde se to hodí. Jednou je to Ukrajina, podruhé Rusko, či Čína. V naší veřejnosti není ještě zapomenut americký radar, který byl i přes ujišťování o opaku, namířen proti Rusku. Nečasova vláda ve své politické omezenosti zapomíná na zájmy a postavení České republiky. Tedy i na obchodní a ekonomické priority našeho státu, často založené na historických zkušenostech. Nečasova vláda svými často nezvratnými kroky škodí České republice. V tomto posledním případě se dostala do naprosté mezinárodní izolace. Co ještě musí přijít, aby odešla.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.