Spor o Falklandy-Malvíny – referendum nebo dialog?

obrazek
10.2.2013 10:01
Spor mezi Velkou Británií a Argentinou o souostroví v jižním Atlantiku, které Britové nazývají Falklandami a Latinoameričané Malvínami, nadále trvá, přestože mu česká média příliš nevěnují pozornost. Sporadické zmínky o této problematice jsou obvykle velmi tendenční a jednostranně pro-britsky zaměřené, ačkoliv argentinské argumenty vycházejí z racionálního základu a rezolucí OSN.

Falklandská správa s podporou britské vlády vyhlásila na 10. – 11. března 2013 referendum o osudu souostroví, ve kterém budou ostrované odpovídat na otázku: „Přejete si, aby Falklandy zachovaly svůj současný politický status jako zámořské teritorium Spojeného království?“ Argentina však nepovažuje referendum za relevantní řešení otázky svrchovanosti, protože většinu populace tohoto kolonizovaného území tvoří potomci anglických osadníků, kteří si přejí zůstat součástí britské koruny. Cameronova vláda tímto plebiscitem pouze sleduje potvrzení statu quo opírajíc se o vyjádření vůle ostrovanů. Argentina neuznává obyvatele ostrovů – vzhledem k jejich původu – za jakousi třetí stranu sporu a považuje za nutné vyřešit tuto otázku prostřednictvím přímého jednání mezi britskou a argentinskou vládou, k čemuž vyzývají i rezoluce OSN. Plánované referendum nemá žádnou vypovídací hodnotu, protože o sebeurčení bude rozhodovat populace implantovaná na ostrovy koloniální mocností.

Argentinské úsilí o obnovení dialogu se opírá o širokou mezinárodní podporu. Důkazem toho je i setkání delegátů z 18 evropských zemí – včetně Velké Británie – kteří o tomto problému jednali od 5. do 7. února na konferenci v Londýně za účasti argentinského ministra zahraničních věcí Héctora Timermana a podepsali následující prohlášení:

Výzva k dialogu mezi Spojeným královstvím a Argentinou

Již 180 let existuje spor o svrchovanost nad Falklandami-Malvínami mezi Argentinou a Spojeným královstvím, které se zmocnilo ostrovů v roce 1833. OSN uznala existenci tohoto sporu v roce 1965 rezolucí 2065, která stanovuje, že obě země musí hledat mírové řešení berouce na vědomí zájmy ostrovanů a vyzývá obě strany sporu k jednání.

Od té doby až do vypuknutí války v roce 1982 probíhal dialog a byly diskutovány různé možnosti včetně společné správy. Agresi rozpoutala vojenská diktatura, během jejíž vlády bylo perzekuováno, mučeno a zmizelo cca 30 tisíc Argentinců. Válečná porážka vyústila v pád junty, návrat demokracie a všechny následující vlády – včetně té současné – rezolutně odmítly možnost nové války o ostrovy. Argentina – věrna ústavě z roku 1994 – chce vyřešit spor o svrchovanost mírovou cestou respektujíc zájmy ostrovanů.

Od obnovení demokracie v prosinci 1983 Argentina nepředstavuje žádnou hrozbu Spojenému království nebo Falklandám-Malvínám a současně je domovem velké britské komunity. Argentina soustavně zdůrazňuje svou připravenost k zahájení dialogu a OSN naléhá na obě strany, aby v něm pokračovaly. Londýn však stále odmítá s Buenos Aires o této otázce jednat. Volání po dialogu podporuje celé mezinárodní společenství. Všechny latinskoamerické země vnímají britskou správu Falkland-Malvín jako reziduum éry kolonialismu a argumentují ve prospěch okamžitého obnovení bilaterálního jednání.

Spojené království však pokračuje v jednostranných aktivitách ve sporné oblasti jižního Atlantiku – průzkumu a exploataci obnovitelných i neobnovitelných přírodních zdrojů – a porušuje tak rezoluce OSN. Tyto aktivity doprovází nárůst britské vojenské přítomnosti v oblasti. Falklandy-Malvíny se staly jednou z nejvíce militarizovaných oblastí světa. Latinská Amerika je mírový region a navyšování vojenské přítomnosti ze strany Spojeného království vnímají všechny země v oblasti jako bezpečnostní hrozbu.

Ve světle zmíněných skutečností, my podepsaní, vyzýváme britskou vládu k obnovení dialogu s Argentinou. Tyto dvě demokratické země mají dlouhou tradici přátelských vztahů a vzájemné spolupráce a letos jsou obě členy Rady bezpečnosti OSN. Věříme, že pouze prostřednictvím dialogu mohou světu ukázat svou touhu po míru a dodržování mezinárodního práva.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.